Convocatòria Títols Propis 02/11/2016 Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Convocatòria Títols Propis 02/11/2016

EXPOSICIÓ PÚBLICA NOVES PROPOSTES

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) s'obri el període d'exposició pública de les noves Propostes de Títols Propis durant un termini de 15 dies naturals (fins al 08/02/2017).

Les possibles al·legacions es presentaran, dins del termini establit, exclusivament a través de l'aplicació eAdministració del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministració s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Generals
- Instància genèrica (en el camp EXPOSA s'ha de consignar: A l'atenció del Centre de Formació Contínua).

El termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions comença el 24/01/2017 i finalitza el 08/02/2017.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

                                                                                                                                                                                                                                                          En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) i finalitzat el termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions, la Comissió d'Estudis i Formació ha acordat emetre informe favorable sobre totes les propostes de projectes de títols propis presentades en la convocatòria de 02/11/16.

Els òrgans proponents de les propostes de projectes informats favorablement hauran de presentar tota la documentació exigida en el model establit a aquest efecte i exclusivament a través de l'aplicació eAdministració d'UACloud de la Universitat d'Alacant. Una vegada dins de l'aplicació eAdministració s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Docència i recerca
- Sol·licitud de curs per a Contínua
- Presentació de Propostes Títols Propis (convocatòria BOUA 02/11/16).

El termini per a presentar tota la documentació comença el 14/12/2016 i acaba el 13/01/2017.

L'imprès està disponible en el següent enllaç:

https://web.ua.es/es/continua/documentos/informacion-organizadores-titulos-propios/solicitud-nuevos-tp.pdf 


EXPOSICIÓ PÚBLICA NOUS PROJECTES

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) s'obri el període d'exposició pública dels Projectes de Títols Propis, rebuts pel Consell de Direcció i amb informe favorable, durant un termini de 15 dies naturals (fins al 06/12/2016).

Les possibles al·legacions es presentaran, dins del termini establit, exclusivament a través de l'aplicació eAdministració del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministración s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Generals
- Instància genèrica (en el camp EXPOSA s'ha de consignar: A l'atenció del Centre de Formació Contínua).

El termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions finalitza el 06/12/2016.


RENOVACIÓ DE TÍTOLS PROPIS

S'informa que, transcorregut el termini de presentació, s'han rebut les següents sol·licituds de renovació  de Títols Propis ja implantats, d'acord amb el que s'estableix en el títol VII de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014):

 • Especialista en Dessalinització i Reutilització de l'Aigua
 • Especialista en Infermeria de Pràctica Avançada de l'Àrea del Cor
 • Especialista en HEMS i Assistència Mèdica Aerotransportada (HICAMS, FWAA)
 • Especialista en Infància i Joventut en Risc Social
 • Expert en Assessor Financer Europeu
 • Expert en Borsa i Mercats en Línia
 • Expert en Càlcul d'Estructures amb CYPE
 • Expert en Cuina Tecnològica
 • Expert en Comptabilitat Superior i Gestió Administrativa
 • Expert en Economia Aplicada
 • Expert en Elaboració Artesanal de Gelats
 • Expert en Llengua, Economia i Cultura Espanyoles
 • Expert en Lents Esclerals i Ortoqueratologia
 • Expert en Nutrició Esportiva
 • Expert en Programació amb Tecnologies Web
 • Expert en Tecnologies i Certificacions de Telecomunicacions
 • Expert en Turisme de Creuers
 • Màster en Argumentació Jurídica
 • Màster en Dret Probatori
 • Master en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Màster en Interpretació en Guitarra Clàssica
 • Màster en Medicina Reproductiva
 • Master en Tributació
 • PEP en Art Dramàtic Aplicat
 • PEP en Biopatologia
 • PEP en Ciències Biomèdiques. Fertilitat Humana i Immunologia Translacional
 • PEP en Comerç Internacional
 • PEP en Control de Plagues
 • PEP en Direcció i gestió d'empreses
 • PEP en Direcció i gestió de Recursos Humans
 • PEP en Gestió del Patrimoni
 • PEP en Gestió i direcció Pública
 • PEP en Guia Turístic i Interpretació del Patrimoni
 • PEP en Màrqueting
 • PEP en Mediació
 • PEP en Mediació i Intervenció de conflictes
 • PEP en Patrimoni Virtual
 • PEP en Planificació i Avaluació de les Polítiques Públiques
 • PEP en Propietat Industrial i Intel·lectual
 • PEP en Tecnologia del Color en Sector Automoció
 • PEP en Traducció Jurídica Anglès-Espanyol
 • PEP en Turisme i Empresa

CONVOCATÒRIA

Publicació BOUA 02/11/2016

Normativa d'aplicació: BOUA 15/04/2014

Termini de presentació: fins a l'11/11/16 inclusivament

Impresos de sol·licitud

Lloc de presentació: exclusivament a través de l'aplicació eAdministració del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministració s'haurà de seleccionar:

- Tràmits

- Docència i recerca

- Convocatòria de sol·licitud de cursos per a Contínua