Convocatòria 2013-2014 (2º semestre) Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Convocatòria 2013-2014 (2º semestre)

 

Aprovació Consell de Govern

Aprovació per Consell de Govern de les propostes d'Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització curse 2013-14 2º semestre (24/03/2014)

Informe CEP

Informe favorable CEP de les propostes d'Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització curse 2013-14 2º semestre (20/03/2014)

Exposició pública de les propostes curse 2013-14 2º semestre

En compliment del que es disposa en l'art. 1.4.1 de la Normativa de la Universitat d'Alacant sobre Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització (BOUA d'1 d'agost de 2011) s'obri el període d'exposició pública de les Propostes d'Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització rebudes, durant un termini de 15 dies (fins al 20/03/2014). Les possibles al·legacions hauran de presentar-se, dins del termini establit, mitjançant escrit presentat en Registre General  o registres auxiliars i dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

 

Presentació de propostes d'Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització curse 2013-2014 (2ºsemestre).                            Termini de presentació: fins al 18/02/2014

En compliment del que es disposa en l'art. 1.4.1 de la Normativa de la Universitat d'Alacant sobre Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització (BOUA d'1 d'agost de 2011) i finalitzat el termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions, la Comissió d'Estudis de Postgrau ha acordat emetre informe sobre els projectes de títols propis per al curs 2013-2014 (2º semestre) en el sentit que s'indica en el següent document (veure document).

 
Els òrgans proponents dels projectes informats favorablement hauran de presentar la següent documentació en el model establit a aquest efecte i exclusivament en format electrònic per mitjà d'un correu electrònic enviat a continua@ua.es.:

- Proposta

- Pressupost

- Taxes acadèmiques

- Certificat d'aprovació de la proposta pels organitzadors

- Certificat d'aprovació del departament de la participació del professorat

- Fitxa per a la clau pressupostària

- Fitxa amb informació complementària

 

Exposició pública dels Projectes d'Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització curse 2013-14 2º semestre

En compliment del que es disposa en l'art. 1.4.1 de la Normativa de la Universitat d'Alacant sobre Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització (BOUA d'1 d'agost de 2011) s'obri el període d'exposició pública dels Projectes d'Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització rebuts i informats favorablement pel Consell d'Adreça, durant un termini de 15 dies (fins al 4 de febrer inclusivament). Les possibles al·legacions hauran de presentar-se, dins del termini establit, mitjançant escrit presentat en Registre General  o registres auxiliars i dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

 

Convocatòria extraordinària Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització curse 2013-2014 (2º semestre)

Publicació BOUA 07/01/2014

Normativa d'aplicació: BOUA 01/08/2011

Termini de presentació: fins al 14/01/2014 inclusivament

Lloc de presentació: Registre general o registres auxiliars

Documentació a presentar:

Formulari Projecte d'Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització

Formulari compromís d'impartició