Convocatòria 2014-2015 Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Convocatòria 2014-2015

 

Aprovació Consell de Govern

Aprovació per Consell de Govern de les propostes de Títols Propis curs 2014-2015 (26/06/2014)

 

Informe CEP

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) i finalitzat el termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions, la Comissió d'Estudis de Postgrau ha acordat, en reunió de data 20/06/2014, emetre informe favorable condicionat a l'esmena de les deficiecias de documentació, per a les propostes de títols propis presentades dins del curs 2014/2015. Veure document

 

 

Exposició pública de les propostes de Títols Propis curs 2014/2015

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) s'obri el període d'exposició pública de les Propostes de Títols Propis durant un termini de 15 dies naturals. Les possibles al·legacions hauran de presentar-se, dins del termini establit, mitjançant escrit presentat en Registre General  o registres auxiliars i dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

Exposició pública de Propostes curs 2014/15Presentació de propostes de Títols Propis.  Termini de presentació: fins a les 12:00 h del 04/06/2014

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) i finalitzat el termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions, la Comissió d'Estudis de Postgrau ha acordat emetre informe sobre els projectes de títols propis per al curs 2014/2015 en el sentit que s'indica en el següent document (veure document).

 
Els òrgans proponents dels projectes informats favorablement hauran de presentar la següent documentació en el model establit a aquest efecte i exclusivament en format electrònic per mitjà d'un correu electrònic enviat a continua@ua.es abans de les 12:00 h. del 04/06/2014:

- Proposta

- Annex proposada. Apartat 7. Dedicació docent

- Pressupost

- Preus públics

- Certificat d'aprovació de la proposta pels organitzadors

- Certificat d'aprovació del departament de la participació del professorat

- Fitxa per a la clau pressupostària

- Fitxa amb informació complementària

 

 

La documentación que se indica se presentará en el modelo establecido al efecto y exclusivamente en formato electrónico por medio de un correo electrónico enviado a continua@ua.es. Las certificaciones de los acuerdos de los órganos colegiados a los que se hace referencia en la propuesta (organizadores y departamentos que participan con profesorado deberán adjuntarse también, exclusivamente, en formato electrónico.

 

 

Exposició publica dels projectes de Títols Propis curs 2014/2015

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) s'obri el període d'exposició pública dels Projectes de Títols Propis rebuts i informats favorablement pel Consell d'Adreça, durant un termini de 15 dies (fins al 29/05/2014). Les possibles al·legacions hauran de presentar-se, dins del termini establit, mitjançant escrit presentat en Registre General  o registres auxiliars i dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat. 

Exposició pública Projectes curse 2014/2015

 

 

Convocatòria Títols Propis curso 2014/2015

Publicació BOUA 16/04/2014

Normativa d'aplicació: BOUA 15/04/2014

Termini de presentació: fins al 06/05/2014 inclusivament

Lloc de presentació: Registre general o registres auxiliars

Documentació a presentar:

Formulari Projecte de Títols Propis

Formulari compromís d'impartició

IMPORTANT: a causa de l'aprovació de la nova Normativa d'Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant, per al curs 2014/2015 tots els estudis han de presentar-se com a proposta nova. No existeix la possibilitat de renovació.