Projectes Títols Propis 2014-2015 Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Projectes Títols Propis 2014-2015

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa d'Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant  (BOUA de 15 d'abril de 2014) s'obri el període d'exposició pública dels Projectes de Títols Propis rebuts i informats favorablement pel Consell d'Adreça, durant un termini de 15 dies (fins al 29 de maig). Les possibles al·legacions hauran de presentar-se, dins del termini establit, mitjançant escrit presentat en Registre General  o registres auxiliars i dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

 

- Especialista en Cures Pal·liatives

- Especialista en Dessalinització i Reutilització d'Aigua

- Especialista en Infermeria de Pràctica Avançada de l'Àrea del Cor

- Especialista en Gestió Clínica

- Especialista en HEMS i Assistència Mèdica Aerotransportada (HICAMS, FWAA)

- Expert en Administració de Xarxes de Computadors

- Expert en Assessor Financer Europeu

- Expert en Borsa i Mercats Online

- Expert en Càlcul d'Estructures amb CYPE

- Expert en Cuina Tecnològica

- Expert en Comptabilitat Superior i Gestió Administrativa

- Expert en Dret Sanitari

- Expert en Desenvolupament d'Aplicacions Web amb Java EE i Javascript

- Expert en Dieta Mediterrània

- Expert en Direcció comercial d'Hotels

- Expert en Disseny i Creació de Videojocs

- Expert en Elaboració Artesanal de Gelats

- Expert en Fotoperiodisme: Història, Tècnica i Edició

- Expert en Llengua, Economia i Cultura Espanyola

- Expert en Mediació

- Expert en Mediació Transfonteriza de Caràcter Civil, Mercantil i Intercultural

- Expert en Nutrició Esportiva

- Expert en Programació amb Tecnologies Web

- Expert en Química Clínica

- Expert en Tècniques Professionals Aplicades al Soroll i les Vibracions

- Expert en Tecnologies i Certificacions de Telecomunicacions

- Màster en Argumentació Jurídica

- Màster en Arquitectura, Ciutat i Territori

- Màster en Desenvolupament Local en Tècniques i Processos d'Innovació Socioterritorial

- Màster en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

- Màster en Estudis Avançats en Enginyeria Informàtica

- Màster en Interpretació de Guitarra Clàssica

- Màster en Intervenció en Educació Emocional i Gestió de la Convivència

- Màster en Recerca en Docència i Aprenentatge

- Màster en Medicina Reproductiva

- Màster en Tributació

- Màster en Urgències i Emergències

- PEP en Art Dramàtic Aplicat

- PEP en Biopatología

- PEP en Comerç Internacional

- PEP en Control de Plagues

- PEP en Creació i Interacció Audiovisual i Escènica amb Mitjans Electrònics

- PEP en Direcció i gestió d'empreses d'Hostaleria

- PEP en Direcció i gestió de PIMES

- PEP en Direcció i gestió de RRHH

- PEP en Direcció i gestió del Turisme

- PEP en Educació en Igualtat

- PEP en Gestió del Patrimoni

- PEP en Gestió i direcció Pública

- PEP en Guia Turístic i Interpretació del Patrimoni

- PEP en Infància i Joventut en Risc Social

- PEP en Màrqueting

- PEP en Mediació i Intervenció social en Conflictes

- PEP en Mediació en l'Àmbit Civil, Mercantil i Penal

- PEP en Propietat Industrial i Intel·lectual

- PEP en Tecnologia del Color per al Sector Automoció

- PEP en Traducció Jurídica Inglés-Español