Propostes Títols Propis2014-2015 Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Propostes Títols Propis2014-2015

 

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa d'Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant  (BOUA de 15 d'abril de 2014) s'obri el període d'exposició pública de les Propostes de Títols Propis durant un termini de 15 dies naturals. Les possibles al·legacions hauran de presentar-se, dins del termini establit, mitjançant escrit presentat en Registre General  o registres auxiliars i dirigit al Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

 

Proposta Màster Arquitectura, Ciutat i Territori

Proposta Màster en Argumentació Jurídica

Proposta Màster en Desenvolupament Local en Tècniques i Processos d'Innovació Soci-territorial  

Proposta Màster en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Proposta Màster en Estudis Avançats en Enginyeria Informàtica

Proposta Màster en Interpretació de Guitarra Clàssica

Proposta Màster en Medicina Reproductiva

Proposta Master en Tributació

Proposta Màster en Urgències i Emergències

Proposta Especialista en Cures Pal·liatives

Proposta Especialista en Dessalinització i Reutilització d'Aigua

Proposta Especialista en Infermeria de Pràctica Avançada de l'Àrea del Cor

Proposta Especialista en Gestió Clínica

Proposta Especialista en HEMS i Assistència Mèdica Aerotransportada (HICAMS, FWAA)

Proposta Expert en Administració de Xarxes de Computadors

Proposta Expert en Assessor Financer

Proposta Expert en Borsa i Mercats Online

Proposta Expert en Càlcul d'Estructures amb CYPE

Proposta Expert en Cuina Tecnològica

Proposta Expert en Comptabilitat Superior i Gestió Administrativa

Proposta Expert en Dret Sanitari

Proposta Expert en Desenvolupament d'Aplicacions Web amb Java EE i Javascript

Proposta Expert en Dieta Mediterrània

Proposta Expert en Direcció comercial d'Hotels

Proposta Expert en Disseny i Creació de Videojocs

Proposta Expert en Elaboració Artesanal de Gelats

Proposta Expert en Fotoperiodisme

Proposta Expert en Llengua, Economia i Cultura Espanyola

Proposta Expert en Mediació

Proposta Expert en Mediació Transfronterera de caràcter civil, mercantil i intercultural

Proposta Expert Nutrició Esportiva

Proposta Expert en Programació amb Tecnologies Web

Proposta Expert en Química Clínica

Proposta Expert en Tècniques Professionals Aplicades al Soroll i les Vibracions

Proposta Expert en Tecnologies i Certificacions de Telecomunicacions

Proposta PEP en Art Dramàtic Aplicat

Proposta PEP en Biopatología

Proposta PEP en Creació i Interacció Audiovisual i Escènica amb Mitjans Electrònics

Proposta PEP en Comerç Internacional

Proposta PEP en Control de Plagues

Proposta PEP en Direcció i gestió d'empreses

Proposta PEP en Direcció i gestió d'empreses d'Hostaleria

Proposta PEP en Direcció i gestió de RRHH

Proposta PEP en Direcció i gestió del Turisme

Proposta PEP en Educació en Igualtat

Proposta PEP en Gestió del Patrimoni

Proposta PEP en Gestió i direcció Pública

Proposta PEP en Guia Turístic i Interpretació del Patrimoni

Proposta PEP en Màrqueting

Proposta PEP en Mediació en l'Àmbit Civil, Mercantil i Penal

Proposta PEP en Planificació i Avaluació de les Polítiques Públiques

Proposta PEP en Propietat Industrial

Proposta PEP en Tecnologia del Color per al Sector Automoció

Proposta PEP en Traducció Jurídica Inglés-Español