Convocatòria 2016-2017 Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Convocatòria 2016-2017

Exposició pública de les noves propostes de Títols Propis curs 2016/2017 (fins al 13/02/2016)

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) s'obri el període d'exposició pública de les noves Propostes de Títols Propis, rebudes i amb l'informe favorable Consell de Direcció, durant un termini de 15 dies naturals (fins al 13/02/2016).

Les possibles al·legacions es presentaran, dins del termini establit, exclusivament a través de l'aplicació eAdministració del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministració s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Generals
- Instància genèrica (en el camp EXPOSA s'ha de consignar: A l'atenció del Centre de Formació Contínua).

El termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions comença el 29/01/2016 i finalitza el 13/02/2016.

Exposició pública de les noves propostes curs 2016/2017


 

Presentació de propostes de Títols Propis curs acadèmic 2016/2017.  Termini de presentació: fins a l'11/01/2016

Us comuniquem que en compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) i finalitzat el termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions, la Comissió d'Estudis i Formació ha acordat emetre informe favorable sobre totes els propostes de projectes de títols propis presentades per al curs 2016/2017.

Els òrgans proponents dels propostes de projectes que han rebut informe favorable hauran de presentar tota la documentació exigida en els models establits a aquest efecte i exclusivament a través de l'aplicació eAdministració del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministració s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Docència i recerca
- Sol·licitud de curs per a Contínua
- Presentació de propostes de Títols Propis curs 2016/2017.

El termini per a presentar tota la documentació comença el 14/12/2015 i acaba l'11/01/2016.

Documentació que s'ha de presentar:

- Proposta

- Annex proposada. Apartat 7. Dedicació docent

- Pressupost

- Preus públics

- Certificat d'aprovació de la proposta pels organitzadors

- Certificat d'aprovació del departament de la participació del professorat

- Fitxa per a la clau pressupostària

- Fitxa amb informació complementàriaExposició pública dels projectes de Títols Propis curs 2016/2017 (fins al 09/12/2015)

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) s'obri el període d'exposició pública dels Projectes de Títols Propis rebuts i amb l'informe favorable del Consell de Direcció, durant un termini de 15 dies naturals (fins al 09/12/2015).

Les possibles al·legacions es presentaran, dins del termini establit, exclusivament a través de l'aplicació eAdministració del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministració s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Generals
- Instància genèrica (en el camp EXPOSA s'ha de consignar: A l'atenció del Centre de Formació Contínua).

El termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions finalitza el 09/12/2015.

Exposició pública Projectes curs 2016/2017

 

Renovacions i/o modificiones de Títols Propis ja implantats per al curs 2016/2017

S'informa que, transcorregut el termini de presentació, s'han rebut les següents sol·licituds de renovació i/o modificació de Títols Propis ja implantats, d'acord amb l'establit en el títol VII de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014):

Sol·licituds de renovació i/o modificació de Títols Propis ja implantats

 

Convocatòria Títols Propis curs 2016/2017

Publicació BOUA 09/11/2015

Normativa d'aplicació: BOUA 15/04/2014

Termini de presentació: fins al 17/11/2015 inclusivament

Lloc de presentació: exclusivament a través de l'aplicació eAdministració del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministració s'haurà de seleccionar:

- Tràmits
- Docents
- Convocatòria de sol·licitud de cursos per a Contínua

 

Documentació a presentar:

Nous Títols Propis

- Formulari Projecte de Títol Propi

- Compromís d'impartició

Renovació i/o modificació

- Imprès de renovació i/o modificació

- Pressupost

- Preus públics

- Aprovació docència

- Fitxa amb informació complementària

- Fitxa de modificacions, si escau