Convocatòria extraordinària Títols Propis 21-03-2017 Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Convocatòria extraordinària Títols Propis 21-03-2017

Exposició pública noves propostes

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) s'obri el període d'exposició pública de les noves Propostes de Títols Propis durant un termini de 15 dies naturals (fins al 02/06/2017).

Les possibles al·legacions es presentaran, dins del termini establit, exclusivament a través de l'aplicació eAdministración del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministración s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Generals
- Instància genèrica (en el camp EXPOSA s'ha de consignar: A l'atenció del Centre de Formació Contínua ).

El termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions comença el 19/05/2017 i finalitza el 02/06/2017 .

Presentació de propostes

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) i finalitzat el termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions, la Comissió d'Estudis i Formació ha acordat emetre informe favorable sobre totes les propostes de projectes de títols propis presentades en la convocatòria de 21/03/2017.

Els òrgans proponents de les propostes de projectes informats favorablement hauran de presentar tota la documentació exigida en el model establit a aquest efecte i exclusivament a través de l'aplicació eAdministración d'UACloud de la Universitat d'Alacant. Una vegada dins de l'aplicació eAdministración s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Docència i investigació
- Sol·licitud de curs per a Contínua
- Presentació Proposades Títols Propis (convocatòria BOUA 21/03/2017).

El termini per a presentar tota la documentació comença el 05/05/2017 i acaba el 17/05/2017 .

L'imprès està disponible en el següent enllaç:

https://web.ua.es/es/continua/documentos/informacion-organizadores-titulos-propios/solicitud-nuevos-tp.pdf

Exposició pública nous projectes

En compliment del que es disposa en l'art. 23 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014) s'obri el període d'exposició pública dels Projectes de Títols Propis rebuts i informats favorablement pel Consell de Direcció, durant un termini de 15 dies naturals.

Les possibles al·legacions es presentaran, dins del termini establit, exclusivament a través de l'aplicació eAdministración del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministración s'haurà de seleccionar:
- Tràmits
- Generals
- Instància genèrica (en el camp EXPOSA s'ha de consignar: A l'atenció del Centre de Formació Contínua ).

Convocatòria

Publicació BOUA 21/03/2017

Normativa d'aplicació: BOUA 15/04/2014

Termini de presentació: fins al 29/03/17 inclusivament

Impresos de sol·licitud

Lloc de presentació: exclusivament a través de l'aplicació eAdministración del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud). Una vegada dins de l'aplicació eAdministración s'haurà de seleccionar:

- Tràmits

- Docència i investigació

- Convocatòria de sol·licitud de cursos per a Contínua