Saltar apartados

Matrícula

OBTENCIÓ DE CLAUS D'ACCÉS A UA-CLOUD (CAMPUS VIRTUAL)

Si no disposes de clau d'accés a UA-cloud (campus virtual) per a matricular-te o un altre tràmit i no en tens per haver-la oblidat, perdut o un altre motiu, pots generar-ne una de nova seguint les instruccions que pots trobar en aquest enllaç.

 

MATRÍCULA MÀSTERS UNIVERSITARIS

El Centre de Formació Contínua no gestiona la matrícula dels Màsters Universitaris. Si necessites realitzar alguna consulta relativa al procés de matrícula has de dirigir-te al centre gestor del màster universitari en el qual et vols matricular.

Centres responsables de la gestió dels màsters

MATRÍCULA ESTUDIS PROPIS DE POSTGRAU

La matrícula es realitza on line a través de Campus Virtual. Una vegada hages sigut admès, t'enviarem per correu electrònic (a l'adreça electrònica que hages consignat en la teua sol·licitud de preinscripció) tota la informació que necessites per a matricular-te.

Per a poder matricular-te, hauràs d'haver presentat la següent documentació en la secretaria administrativa de l'estudi:

  • Fotocòpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o del número d'identificació d'estrangers (NIE) o del passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola).
  • En el cas de titulats per la Universitat d'Alacant (UA): si el títol que els dóna accés ha sigut obtingut en la UA no hauran d'aportar cap documentació.
  • En el cas de titulats per una universitat espanyola: fotocòpia confrontada en la UA (*) del títol, o del dipòsit, si escau, que hi dóna accés.
  • En el cas de titulats per una universitat estrangera:
    • Si té el títol homologat: Fotocòpia acarada en la UA (*) de l'homologació del títol que hi dóna accés
    • Si no té el títol homologat:Fotocòpia acarada en la UA (*) del títol que hi dóna accés.

El Centre de Formació Contínua podrà sol·licitar l'aportació de documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades, inclosa la legalització dels documents expedits en l'estranger, així com la seua traducció.

En cas de requerir-se la legalització, aquesta haurà de realitzar-se per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l'Haia. Aquest requisit no s'exigirà en cap cas als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

En cas de requerir-se la traducció al castellà, aquesta haurà de venir signada i segellada, si escau, per traductors espanyols o estrangers degudament identificats.

 

(*)Per a confrontar una fotocòpia en la UA ha de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia li retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un notari o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja confrontades i legalitzades per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedisca el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original. També s'admetran les còpies confrontades pels organitzadors dels estudis sempre que la confrontació del document complisca amb els requisits establits per les instruccions dictades per la Secretaria General de la Universitat d'Alacant.

MATRÍCULA CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ

El Centre de Formació Contínua no gestiona la matrícula de cursos d'especialització. Si necessites realitzar alguna consulta relativa al procés de matrícula has de dirigir-te a la secretaria administrativa del curs en el qual et vas a matricular. Tota la informació d'interès (organitzador del curs, preu, dades de contacte, dates) la pots trobar en els llistats dels cursos d'especialització.

 

Centre de Formació Contínua


Edifici Germà Bernàcer
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9422

Fax: (+34) 96 590 9442

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464