Preguntes freqüents Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua
faq

Preguntes freqüents

Preguntes generals

 •    Què són els títols de Màster Universitari?

Es tracta del títol oficial de postgrau que s'ha establit com a desenvolupament de les mesures contemplades en l'Espai  Europeu d'Educació Superior (EEES) .S'accedeix una vegada obtingut el títol de Grau (també poden accedir els antics llicenciats, diplomats, etc.). El propòsit del màster universitari oficial és possibilitar a els/as estudiants una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, que els capacite acadèmica i professionalment, complementada amb unes alternatives d'iniciació a les tasques d'investigació. En tractar-se d'un títol oficial té validesa acadèmica en tota Espanya i a la Unió Europea.

(principi)

 • Quina diferència hi ha entre un Màster Universitari i un Títol Propi de Màster?

Màster Universitari: és el conjunt d'ensenyaments reglats de postgrau amb validesa en tot el territori nacional i en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que han superat un procés d'elaboració i aprovació conforme a les normes legals dictades pel Govern i les Comunitats Autònomes (Lleis, Decrets, Ordres) reconegut en el marc de les normes i acords de l'EEES.

- Accés: es requereix posseir el grau acadèmic de Llicenciat, Diplomat o equivalent o de Graduat en el nou sistema de E.S.

Títol Propi de Màster: es refereix a estudis que han de superar un procés normatiu intern més flexible i diversificat (en la pròpia universitat), pensats per a oferir un tipus de formació concorde a les demandes de la societat.

- La seua oficialitat prové de la garantia de ser un títol que ha superat al seu torn tots els controls normatius i de qualitat d'una universitat pública.

- Objectiu: Oferir una formació més flexible i diversificada que oferisca especialització professional, acadèmica o actualització de coneixements concorde a les demandes de "Aprenentatge a la carta" (Life Long Learning), que propugna l'EEES.

- Accés: Com a norma requereix posseir el títol de Grau o el seu equivalent en les actuals titulacions (Llicenciat, Arquitecte, Enginyer). En determinats casos es pot accedir amb una Diplomatura o Enginyeria Tècnica.

(principi)

 • Com se sol·licita plaça en un Màster Universitari?

Les sol·licituds de places d'admissió a Màsters universitaris oficials s'ordenen a través d'un  procediment de preinscripció.
En el primer termini de preinscripció s'ofereixen totes les places. En successius terminis de preinscripció s'ofereixen les places que no s'hagen cobert després de les anteriors assignacions.
La sol·licitud es realitza a través d'un formulari on-line on s'arrepleguen les dades acadèmiques i personals. La documentació s'adjuntarà com a arxiu digital al formulari on-line.

(principi)

 • Horari, aules, començament de les classes, el programa, ...?

Consulta les assignatures del pla d'estudis. Accedeix al pla d'estudis de cada curs a través del menú  "Estudis"  i fes clic en el màster universitari que t'interesse. Si encara tens dubtes consulta amb l'organitzador de l'estudi (les dades de contacte els tens en la fitxa del pla d'estudis).

(principi)

 • Com es pot sol·licitar o renovar la targeta universitària (TIU)?

Aqueixa informació la tens  ací.

(principi)

 

Preinscripció

 •   Quins són els requisits per a poder accedir a un Màster Universitari?

Els requisits per a poder accedir a un màster universitari són:

 1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger que haja sigut homologat al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger aliè a l'EEES no homologat (requereix informe tècnic previ i s'haurà d'abonar la taxa corresponent a "Estudi  d'equivalència de títols estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat")

IMPORTANT : l'informe tècnic favorable de l'estudi d'equivalència no implica en cap cas l'homologació del títol estranger ni substitueix a aquesta.

(principi)

 • Hi ha contingent especial d'accés?

Sí, hi ha una reserva del 5% de places oferides per cada màster universitari (com a mínim 1 plaça)  per a persones discapacitades amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. Igualment hi ha una reserva del 3% de places oferides per cada màster universitari (com a mínim 1 plaça) per a esportistes d'alt nivell i alt rendiment reconeguts.
Per a optar per algun d'aquests dos contingents especials, és indispensable acreditar documentalment que es pertany al col·lectiu pel qual s'opta accedir.

(principi)

 • Encara no tinc el títol d'accés, puc preinscriure'm?

Sí, però recorda que la data d'expedició del títol universitari oficial que et dóna accés o, en el seu cas, la data del justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol no pot ser posterior a la data de finalització de la fase de preinscripció de la teua sol·licitud. Si és posterior, no seràs admès i hauràs de passar a la següent fase, sempre que queden places vacants.

(principi)

 • Quin és el termini per a poder preinscriure'm?

L'inici del termini per a preinscriure't comença el 10 de març.

Depenent del màster al qual desitges preinscriure't hauràs de consultar un dels dos possibles calendaris. Localitza el teu màster en el llistat de màsters per calendari d'admissió per a trobar totes les dates.

(principi)

 • Com puc preinscriure'm?

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això. Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

(principi)

 • Com puc saber si he sigut admès?

Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

(principi)

 • Una vegada admès, on em puc dirigir per a informar-me sobre la matrícula?

Se t'enviarà per correu electrònic (a l'adreça electrònica que has posat en la teua sol·licitud de preinscripció) tota la informació que necessites per a matricular-te.

Si necessites algun aclariment o consulta del procés de matrícula, t'has de posar en contacte amb el centre que gestiona el màster en el qual et matricularàs. Ací tens el llistat de Centres  gestors dels màsters

(principi)

 

Documentació per a la preinscripció

 • Quins documents he d'aportar per a preinscriure'm?

La següent documentació hauran d'aportar-la tots els estudiants en realitzar la preinscripció:

 1. DNI/NIE/Passaport (en vigor i per totes dues cares) (*)
 2. Títol universitari oficial d'accés o justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol (*). La data d'expedició del títol universitari oficial que et dóna accés o, en el seu cas, la data del justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol no pot ser posterior a la data de finalització de la fase de preinscripció de la teua sol·licitud.
 3. Certificació acadèmica (*)
 4. Documentació específica per a la preinscripció en alguns màsters (es troba detallada en el formulari de preinscripció).
 5. Si pertanys a algun contingent especial d'accés: documentació acreditativa de pertànyer a algun dels  contingents especials d'accés.

(*) Si el títol o justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol ho vas obtenir en la Universitat d'Alacant no hauràs de presentar DNI, Títol o  justificant d'abonament de taxes d'expedició del mateix ni certificació acadèmica.

(principi)

 • El meu títol d'accés és estranger, quins documents he d'aportar?

A més de tota la documentació descrita en la pregunta prèvia , serà necessari aportar en el seu cas:

 1. Declaració d'equivalència  de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers.
 2. Traducció jurada de documents (només en el cas de documents no escrits en castellà o valencià). 
  • Si els documents aportats han sigut expedits en anglès, francès, italià i portuguès no és necessari traducció jurada en fase de preinscripció. La traducció jurada d'aquests documents s'aportarà en fase de matrícula.
 3. Per a títols d'accés no pertanyents a un país de l'Espai Europeu d'Educació Superior, haurà de presentar-se justificant de pagament de la taxa per l'estudi d'equivalència de títol estranger ( DOCV 17/08/2016 Annex I, títol II, punt 3.3 ) i s'aportaran degudament  legalitzats  en fase de matrícula.

També ha de tenir-se en compte:

 • Alguns màsters que donen accés a una professió regulada a Espanya poden sol·licitar en l'admissió que el títol d'accés estiga  homologat . Comprova-ho en la web del màster abans de fer la preinscripció. En la Universitat d'Alacant, l'homologació ha de tenir-se en compte en els següents màsters:

 

Si necessites saber quina documentació has de presentar per a la matrícula la tens detallada ací.

(principi)

 • Quin document he d'emprar per identificarme DNI, NIE o Passaport?
 1. Si ja has sigut estudiant de la UA, utilitza sempre el mateix document que vas emprar anteriorment.
 2. Si tens DNI, usa-ho.
 3. Si disposes de TIE (Targeta d'Identitat d'Estrangers -amb foto i número NIE), usa-la en la sol·licitud en lloc del passaport.
  • Per a sol·licitar una beca del ministeri no es pot emprar el número del Passaport.
 4. Si no disposes de TIE (Targeta d'Identitat d'Estrangers -amb foto i número NIE):
  • Si el teu país pertany a la Unió Europea: usa el Passaport o el document d'identitat del teu país.
  • En qualsevol altre cas: usa obligatòriament el Passaport.

(principi)

 • Com es pot acreditar el títol, si encara no es posseeix físicament, en haver finalitzat la carrera recentment?

Mitjançant el títol provisional i si encara no es posseeix aquest, llavors mitjançant el justificant d'haver pagat les taxes d'aquest.

(principi)

 • Equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats en centres estrangers

Si els teus estudis d'accés són estrangers, has de calcular la mitjana del teu expedient accedint a aquest  enllaç .

(principi)

 • Em falta algun dels documents, puc preinscriure'm?

Sí. En cada període de preinscripció hi ha un termini per a reclamacions/esmenes en el qual podràs aportar la documentació que et falte. Addicionalment al període de reclamacions, si el teu màster és de dos períodes podràs aportar nova documentació durant el segon termini de preinscripció.

(principi)

 • Com presente els documents?

Els documents es presenten exclusivament per Internet, adjuntant-los en el formulari de preinscripció. En el formulari, cada document té el seu camp per a pujar-lo a Internet. La grandària total dels arxius no ha de superar els 28 MB.

(principi)

 

Pagaments i taxes

 • Pagament de rebuts mitjançant targeta bancària a través d'UACloud

Pots realitzar el pagament de rebuts mitjançant targeta a través de la teua UACloud (Campus Virtual). Si tens qualsevol dubte, consulta les  instruccions de pagament .

(principi)

 • Com puc pagar la taxa per l'estudi d'equivalència del meu títol d'accés estranger?

Si el teu títol d'accés NO pertany a un país de l'Espai  Europeu d'Educació Superior (EEES)  hauràs d'abonar una taxa per l'estudi d'equivalència del teu títol per a l'accés a màsters universitaris ( DOCV 17/08/2016 Annex I, títol II, punt 3.3 ). El pagament el pots fer de manera on-line amb targeta de crèdit  punxant ací .

També tens un enllaç per a pagar la taxa en el mateix formulari de preinscripció. Has de seleccionar el concepte "Estudi d'equivalència de títols estrangers per a accés a màster/doctorat".

No oblides adjuntar el justificant de pagament en el formulari de preinscripció, ja que sense el pagament d'aquesta taxa no podràs aparèixer en el llistat de persones admeses per a matricular-se.

(principi)

Matrícula

 • Quines són les dates per a realitzar la matrícula?

Les dates de matriculació no es troben disponibles en aquesta web perquè difereixen sensiblement d'uns màsters a uns altres. Com a la teua preinscripció haja sigut cursada i resultes admès se t'informarà del termini concret perquè realitzes la teua matrícula. Et recomanem que lliges la següent pregunta per a evitar ser exclòs.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el procés de matrícula hauràs de dirigir-te al centre gestor del teu màster.

Si necessites saber quina documentació has de presentar per a la matrícula la tens detallada ací.

(principi)

 • I si se'm passa el termini de matrícula?, què faig?

AVÍS: Si has sigut admès a un màster i no t'has matriculat en el termini corresponent: has perdut la plaça. El buit lliure que has deixat passarà immediatament al primer estudiant en llista d'espera i de no haver-hi estudiants en llista d'espera passarà a estar disponible com a vacant en el període de matrícula extraordinari. Si encara desitges accedir al màster hauràs de posar-te en contacte amb la secretaria del centre gestor del teu màster.

(principi)

 

Reclamacions

 • Puc presentar reclamacions?

Una vegada publicada la resolució d'admissió, podràs posar una reclamació si ho creus convenient. Ací tens l'AJUDA PER A PRESENTAR RECLAMACIONS, per a tots els màsters en els quals t'hages preinscrit.

Els terminis per a realitzar les reclamacions estan disponibles  ací. 

 

(principi)

 • Còmput de terminis

Per al còmput de terminis s'estarà al que es disposa en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en la virtut de les quals:

1. Llevat que per Llei o en el Dret de la Unió Europea es dispose un altre còmput, quan els terminis s'assenyalen per hores, s'entén que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d'un dia hàbil.

Els terminis expressats per hores es comptaran d'hora en hora i de minut en minut des de l'hora i minut en què tinga lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracte i no podran tenir una duració superior a vint-i-quatre hores, i en aquest cas s'expressaran en dies.

2. Sempre que per Llei o en el Dret de la Unió Europea no s'expresse un altre còmput, quan els terminis s'assenyalen per dies, s'entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

Quan els terminis s'hagen assenyalat per dies naturals per declarar-ho així una llei o pel Dret de la Unió Europea, es farà constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions.

3. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracte, o des del següent a aquell en què es produïsca l'estimació o la desestimació per silenci administratiu.

4. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracte, o des del següent a aquell en què es produïsca l'estimació o desestimació per silenci administratiu.

El termini conclourà el mateix dia en què es va produir la notificació, publicació o silenci administratiu en el mes o l'any de venciment. Si en el mes de venciment no hi haguera dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes.

5. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

6. Quan un dia fóra hàbil en el municipi o Comunitat Autònoma en què residira l'interessat, i inhàbil en la seu de l'òrgan administratiu, o al revés, es considerarà inhàbil en tot cas.

7. L'Administració General de l'Estat i les Administracions de les Comunitats Autònomes, amb subjecció al calendari laboral oficial, fixaran, en el seu respectiu àmbit, el calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmputs de terminis. El calendari aprovat per les Comunitats Autònomes comprendrà els dies inhàbils de les Entitats Locals corresponents al seu àmbit territorial, a les quals serà aplicable.

Aquest calendari haurà de publicar-se abans del començament de cada any en el diari oficial que corresponga, així com en altres mitjans de difusió que garantisquen el seu coneixement generalitzat.

8. La declaració d'un dia com a hàbil o inhàbil a l'efecte de còmput de terminis no determina per si sola el funcionament dels centres de treball de les Administracions Públiques, l'organització del temps de treball o el règim de jornada i horaris d'aquestes.

(principi)

 

Llistes d'espera

 • On em puc dirigir-me per a informar-me sobre llistes d'espera i possibles places vacants?

Per a obterner informació sobre les llistes d'espera i els seus moviments, t'has de posar en contacte amb el centre que gestiona el màster en el qual t'hages preinscrit.

Les dates establides per a les crides de les llistes d'espera són dependents del calendari que empra el teu màster.

Per a informar-te sobre les possibles places vacants que queden després de tot el procés de preinscripció i matrícula, t'has de posar en contacte amb el centre que gestiona el màster en el qual estigues interessat. Ací tens un llistat dels  Centres gestors dels màsters.

(principi)

+Ajuda

 • Si tinc algun dubte o necessite algun aclariment, on puc dirigir-me?

Per a qualsevol consulta sobre el procés de preinscripció pots posar-te en contacte amb la secretaria del Centre de Formació Contínua enviant un email a: preinscripcion.masteres@ua.es

Per a consultes de caràcter específic (especialitats, requisit lingüístic, modalitat d'impartició, horaris, etc.) hauràs de dirigir-te al Centre responsable del màster.

 

(principi)