Preinscripció Màsters Universitaris Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Preinscripció Màsters Universitaris

Informació general

La preinscripció en els màsters universitaris es pot realitzar en un o dos períodes diferents depenent del màster concret al qual vages a accedir. Diversos màsters empren un calendari dividit en dos períodes, no obstant això hi ha molts altres que empren un calendari de període únic.

En els màsters que empren dos períodes pots preinscriure't en qualsevol d'ells, però tingues en compte que si un màster cobreix el nombre de places disponibles en el primer període és possible que tanque la preinscripció i no hi haja segon període.

En el cas dels màsters de període únic serà indispensable que realitzes la preinscripció abans que finalitze el període.

Depenent del màster al qual desitges preinscriure't hauràs de consultar el calendari corresponent al màster. Hi ha quatre calendaris possibles (1, 2, 3 i 4), però cada màster solament empra un d'ells. Per a saber quin és el calendari que has de tenir en compte has de localitzar el màster al qual desitges preinscriure't en el llistat de màsters per calendari d'admissió.

Documentació a presentar

La següent documentació hauran d'aportar-la tots els estudiants en realitzar la preinscripció.

 1. DNI/NIE/Passaport (en vigor i per totes dues cares)
 2. Títol universitari oficial d'accés o justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol (*)
 3. Certificació acadèmica (*)
 4. Documentació específica per a la preinscripció en alguns màsters (es troba detallada en el formulari de preinscripció) (**)
 5. Si pertanys a algun contingent especial d'accés: documentació acreditativa de pertànyer a algun dels contingents especials d'accés.

(*) Si el títol o justificant de pagament del mateix que presentaràs el vas obtenir en la Universitat d'Alacant, bastarà que presentes el document d'identitat en vigor (per totes dues cares).

(**) Encara que per a poder matricular-te en el màster és necessari estar en possessió de la titulació d'accés, és possible realitzar la preinscripció sense ella.

Estudiants amb titulació estrangera

A més de tota la documentació prèvia, serà necessari aportar en el seu cas:

 1. Declaració d'equivalència  de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers.
 2. Traducció jurada de documents (només en el cas de documents no escrits en castellà o valencià).
 3. Per a títols d'accés no pertanyents a un país de l'Espai Europeu d'Educació Superior, haurà de presentar-se justificant de pagament de la taxa per l'estudi d'equivalència de títol estranger ( DOCV 17/08/2016 Annex I, títol II, punt 3.3 ).

També ha de tenir-se en compte:

 

Procediment d'admissió

El procediment d'admissió té un calendari específic amb molts passos que es detallen a continuació. El procediment és idèntic tant en màsters amb calendari de matriculació de dos períodes com en els màsters amb calendari de període únic. L'única diferència són les dates en les quals succeeix cadascun dels passos.

Els passos a seguir són els següents:

 1. Realitzar la preinscripció a través d'aquesta web .
  En finalitzar la preinscripció es genera un resguard que s'ha de guardar, inclou un número de referència necessari per a tornar a utilitzar més endavant el programa de preinscripció. Mentre el termini estiga obert, és possible tornar a entrar en la sol·licitud i modificar-la i fins i tot eliminar-la.
 2. Esperar que es realitze la publicació dels resultats de l'admissió.
  Comprova en el calendari del teu màster la data en la qual seran visibles els resultats.
 3. Una vegada tingues el resultat del procés d'admissió es poden donar tres casos possibles:
  1. Has sigut admès: recibiras un correu electrònic amb les instruccions de matrícula i les dades necessàries per a generar la teua clau d'accés a UACloud (el campus virtual de la Universitat d'Alacant) per a procedir a realitzar la teua matrícula. 
  2. No has sigut admès o no compleixes els requisits d'accés per falta de documentació o qualsevol altre motiu.
   Tens un termini per a reclamar qualsevol defecte oposat. La reclamació es realitza mitjançant les següents: Instruccions.
   Una vegada realitzada la reclamació, has d'esperar que es publique el llistat de resolució de reclamacions, i una vegada publicat pots ser:
   1. Admès: igual que el punt 3.1.
   2. No admès: l'única opció en aquest cas és posar un recurs d'alçada.
  3. Has sigut admès però estàs en llista d'espera. Has d'esperar als moviments de la llista d'espera, que succeiran segons vagen quedant places vacants.

Les dates concretes en les quals succeeix cada pas depenen del calendari que empra el teu màster. A continuació tens tots els calendaris possibles.

¿Quin calendari empra el meu màster? Troba-ho ací

Calendari 1 (2 períodes)

Calendari 2 (1 Període)

Calendari 3 (1 Període)

Calendari 4 (1 Període)

 

Màsters gestionats en altres universitats