Preinscripció Màsters Universitaris Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Preinscripció Màsters Universitaris

Convocatòria: Preinscripció Màsters Universitaris 2021/22

Informació general

La preinscripció en els màsters universitaris es pot realitzar en un o dos períodes diferents depenent del màster concret al qual vages a accedir. Diversos màsters empren un calendari dividit en dos períodes, no obstant això, hi ha uns altres que empren un calendari de període únic.

En els màsters que empren dos períodes pots preinscriure't en qualsevol d'ells, però tingues en compte que si un màster cobreix el nombre de places disponibles en el primer període és possible que tanque la preinscripció i no hi haja segon període.

En el cas dels màsters de període únic serà indispensable que realitzes la preinscripció abans que finalitze el període.

Depenent del màster al qual desitges preinscriure't hauràs de consultar el calendari corresponent al màster. Hi ha dos calendaris possibles, però cada màster solament empra un d'ells. Per a saber quin és el teu calendari d'admissió hauràs de localitzar el teu màster en un dels llistats següents.

Documentació a presentar

La següent documentació hauran d'aportar-la tots els estudiants en realitzar la preinscripció.

 1. DNI/NIE/Passaport (*)
  • El document ha d'estar en vigor i escanejat per totes dues cares en un únic arxiu.
 2. Títol universitari oficial d'accés o justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol (*).
  • La data d'expedició del títol universitari oficial que et dóna accés o, en el seu cas, la data del justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol no pot ser posterior a la data de finalització de la fase de preinscripció de la teua sol·licitud.
  • Si el teu títol universitari no pertany a un país de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) hauràs de presentar-ho escanejat per totes dues cares en un únic arxiu.
 3. Certificació acadèmica (*)
 4. Documentació específica per a la preinscripció en alguns màsters (es troba detallada en el formulari de preinscripció).
 5. Si pertanys a algun contingent especial d'accés: documentació acreditativa de pertànyer a algun dels contingents especials d'accés.

(*) Si el títol o justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol ho vas obtenir en la Universitat d'Alacant no hauràs de presentar DNI, Títol o  justificant d'abonament de taxes d'expedició del mateix ni certificació acadèmica.

Estudiants amb titulació estrangera

A més de tota la documentació prèvia, serà necessari aportar en el seu cas:

 1. Declaració d'equivalència  de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers.
 2. Traducció jurada de documents (només en el cas de documents no escrits en castellà o valencià).
  • Si els documents aportats han sigut expedits en anglès, francès, italià i portuguès no és necessari traducció jurada en fase de preinscripció. La traducció jurada d'aquests documents s'aportarà en fase de matrícula.
 3. Per a títols d'accés no pertanyents a un país de l'Espai Europeu d'Educació Superior, haurà de presentar-se justificant de pagament de la taxa per l'estudi d'equivalència de títol estranger ( DOCV 17/08/2016 Annex I, títol II, punt 3.3 ) i s'aportaran degudament legalitzats en fase de matrícula.

També ha de tenir-se en compte:

 

Procediment d'admissió

El procediment d'admissió té un calendari específic amb molts passos que es detallen a continuació. El procediment és idèntic tant en màsters amb calendari de matriculació de dos períodes com en els màsters amb calendari de període únic. L'única diferència són les dates en les quals succeeix cadascun dels passos.

Calendari 1 - Màsters de les Facultats ↓

Aquest calendari l'empren tots els màsters pertanyents a la Facultat de Ciències, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Facultat de Dret, Facultat d'Educació, Facultat de Filosofia i Lletres i Facultat de Ciències de la Salut.

Tots els màsters empren el mateix calendari a excepció del Màster en Professorat d'Educació Secundària, el qual varia lleugerament, estándo expressament indicades les variacions a continuació.

 • Període 1:  10/03/2021 - 30/06/2021
 1. Preinscripció
  • Has de presentar la teua sol·licitud de preinscripció entre el 10/03/2021 i el 30/06/2021.
 2. Publicació de la resolució d'admissió
  • El dia 07/07/2021 es publiquen les llistes d'admesos i exclosos als màsters.
  • Per al màster d'educació secundària la llista es publicarà el 09/07/2021.
 3. Presentació de reclamacions
  • Si no has resultat admès, podràs presentar una reclamació i/o esmenar els defectes oposats en la teua sol·licitud entre els dies 08/07/2021 i 13/07/2021 (12/07/2021 i 16/07/2021 per al màster d'educació secundària). Instruccions.
  • La publicació de la resolució de reclamacions tindrà lloc el dia: 21/07/2021 (26/07/2021 per al màster d'educació secundària).
 4. Matrícula
  • Una vegada has sigut admès, pots procedir a realitzar la teua matrícula entre els dies 22/07/2021 i 23/07/2021 (27/07/2021 i 28/07/2021 per al màster d'educació secundària).
 5. Moviments de la llista d'espera
  • Si vas resultar exclòs per falta de places, tens una última oportunitat si algun estudiant no ha formalitzat la seua matrícula.
  • El moviment de la llista d'espera serà entre els dies 26/07/2021 i 27/07/2021.

NOTA: Una vegada finalitzat el primer període, s'obrirà el segon període de preinscripció sempre que hi haja places vacants en els màsters regits per aqueix calendari.

 •  Període 2:  07/07/2021 - 06/09/2021
 1. Preinscripció
  • Has de presentar la teua sol·licitud de preinscripció entre el 07/07/2021 i el 06/09/2021.
 2. Publicació de la resolució d'admissió
 3. Presentació de reclamacions
  • Si no has resultat admès, podràs presentar una reclamació i/o esmenar els defectes oposats en la teua sol·licitud entre els dies 14/09/2021 i 20/09/2021. Instruccions.
  • La publicació de la resolució de reclamacions tindrà lloc el dia: 24/09/2021.
 4. Matrícula
  • Una vegada has sigut admès, pots procedir a realitzar la teua matrícula entre els dies 27/09/2021 i 28/09/2021. Avís.
 5. Moviments de la llista d'espera
  • Si vas resultar exclòs per falta de places, tens una última oportunitat si algun estudiant no ha formalitzat la seua matrícula.
  • El moviment de la llista d'espera serà entre els dies 29/09/2021 i 30/09/2021. Aquest procés serà tramitat pels centres gestors dels màsters.

NOTA: Addicionalment, una vegada acabat el segon període, en aquells màsters que hagen quedat places vacants s'obrirà un període extraordinari a partir del 13/09/2021 tramitat per la facultat gestora de cada màster.

 

Calendari 2 - Màsters de l'Escola Politècnica Superior ↓

Aquest calendari l'empren tots els màsters pertanyents a l'Escola Politècnica Superior.

 • Període Únic:  10/03/2021 - 28/05/2021
 1. Preinscripció
  • Has de presentar la teua sol·licitud de preinscripció entre el 10/03/2021 i el 28/05/2021.
 2. Publicació de la resolució d'admissió
 3. Presentació de reclamacions
  • Si no has resultat admès, podràs presentar una reclamació i/o esmenar els defectes oposats en la teua sol·licitud entre els dies 04/06/2021 i 08/06/2021. Instruccions.
  • La publicació de la resolució de reclamacions tindrà lloc el dia: 10/06/2021.
 4. Matrícula
  • Una vegada has sigut admès, pots procedir a realitzar la teua matrícula entre els dies 11/06/2021 i 14/06/2021.

NOTA: Una vegada finalitzat el període de preinscripció, en aquells màsters que hagen quedat places vacants s'obrirà un període extraordinari entre el 04/06/2021 i el 31/10/2021 tramitat per l'Escola Politècnica Superior.

 

Quin calendari empra el meu màster? Troba-ho ací

 

Tens dubtes? Necessites ajuda?

En l'apartat de preguntes freqüents segurament trobes la resposta que necessites, i si no és així pots posar-te en contacte amb la Secretaria de Contínua enviant un email a: preinscripcion.masteres@ua.es

Per a consultes de caràcter específic (especialitats, requisit lingüístic, modalitat d'impartició, horaris, etc.) hauràs de dirigir-te al Centre responsable del màster.

 

Màsters gestionats en altres universitats