Taxes Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Taxes

Màster Universitari

 • Normativa

DECRET 170/2019, de 2 d'agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2019/2020 (DOCV núm. 8607 06/08/2019)

 • Homologació

L'import de la sol·licitud d'homologació als nous títols de Màster i al grau acadèmic de Màster costa 166,89€

 • Estudi d'equivalència

L'import de l'estudi d'equivalència de títols estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat: és de 155,22€

Títols Propis

 • Taxes administratives
 • Obertura d'expedient acadèmic per inici d'un pla d'estudis: 27,34 €
 • Expedició de certificats acadèmics: 27,34 €
 • Compulsa de documents: 10,69 €
 • Targeta Universitària (expedició, manteniment o actualització): 5,87 €
 • Proves d'accés als títols d'Expert: 78,20 €
 • Títols / Certificats
 • Expedició, títol de Màster: 212,07€
 • Expedició, títol d'Especialista: 106,03 €
 • Expedició, títol d'Expert: 70,69 €
 • Duplicats de títols anteriors, per extraviament o modificació: 27,34€
 • Expedició, Certificat d'Estudis en superar el nombre de crèdits constituït per un mòdul dins d'un títol propi: 27,34 €.
 • Taxes acadèmiques

Accedeix al catàleg per a localitzar la fitxa web del títol en el qual estàs interessat, allí trobaràs les taxes.

 • Import mínim

Import mínim del preu públic de Títols Propis per al curs acadèmic 2019/2020 és: 53€/crèdit   (+Info: Pressupost UA)

Cursos d'Especialització

 • Taxes acadèmiques

Tota la informació sobre taxes acadèmiques la pots consultar en els llistats dels cursos d'especialització.

 • Certificats / Diplomes

La sol·licitud dels certificats acadèmics i/o diplomes de cursos d'especialització se sol·liciten i tramiten directament a través d'UA-Cloud . Hauràs d'entrar en: i-Administració – Tràmits – Acadèmics – Certificats de cursos d'especialització.

 

IMPORTANT : solament poden demanar-se per aquesta via els certificats, diplomes i fitxes a partir del curs acadèmic 2014-15. Per a cursos anteriors serà necessari sol·licitar el certificat en la secretaria del Centre de Formació Contínua)  (+Informació)