Saltar apartados

oficina-de-control-presupuestario

L'Oficina de Control Pressupostari es va crear l'any 2007 i la seua activitat està regulada per la Llei Orgànica d'Universitats i pels Estatuts de la Universitat d'Alacant, depenent funcionalment del Rector.

La Llei Orgànica d'Universitats (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, modificada per la Llei Orgànica 4/2007),en el seu article 82, assenyala:

"Les Comunitats Autònomes establiran les normes i procediments per al desenvolupament i execució del pressupost de les Universitats, així com el control de les inversions, despeses i ingressos d'aquelles, mitjançant les corresponents tècniques d'auditoria, sota la supervisió dels Consells Socials".

 

Per la seua banda, l'Estatut de la Universitat d'Alacant, aprovat per Decret 73/2004 de 7 de maig del Consell de la Generalitat Valenciana, en el seu article 220 concreta sobre aquest tema:

  • La Universitat garantirà el control intern dels seus ingressos i despeses mitjançant la creació de l'Oficina de Control Pressupostari.
  • Aquesta oficina constituirà una unitat administrativa que desenvoluparà les seues funcions preferentment amb tècniques d'auditoria, sota la immediata dependència del Rector, informant anualment al Consell Social de les seues actuacions.

 

La importància de l'activitat del control intern no solament es justifica per principis legals o estatutaris, sinó també per la voluntat que té la Universitat d'Alacant de mostrar transparència en totes les seues actuacions davant la societat.

Per tant, una vegada creada l'Oficina de Control Pressupostari, procedeix la regulació del control intern en la Universitat d'Alacant, a través d'un reglament que desenvolupe els preceptes previstos en la legislació corresponent a fi d'aconseguir la millora contínua en els mecanismes de gestió i adequar l'activitat realitzada a la regularitat i als principis de bona gestió financera (economia, eficiència i eficàcia).

Oficina de Control Pressupostari


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9742

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464