PAS

 

CARRERA PROFESSIONAL DEL P.A.S (Punxa ací per a accedir).

 

R.P.T. I MODIFICACIÓ CATÀLEG POSATS TREBALL

NORMATIVA

JORNADA DE TREBALL, CALENDARI LABORAL, RETRIBUCIONS I FUNCIONS

SITUACIÓ D'IT I COMPLEMENTS RETRIBUTIUS

Procediment d'incapacitats temporals en la Universitat d'Alacant

ULTIMES NEGOCIACIONS I ESCRITS