Reutilitza

L'objectiu de datos.ua.es és oferir-te els conjunts de dades de la Universitat d'Alacant perquè pugues reutilitzar-los i redistribuir-los, ajudant-te a donar-los un valor social que abans no tenien. Per a açò les dades se serveixen en formats estructurats i no propietaris que siguen procesables de forma automàtica.

 

¿En quins formats es mostren les dades?

En el portal de dades obertes de la Universitat d'Alacant pudes trobar dades en diversos formats, com per exemple:

  • CSV (Comma-Separated Values): és el format més simple per a l'emmagatzematge de dades tabulars, ja que es basa en fitxers de text pla. De fet, aquest format s'utilitza freqüentment per a l'intercanvi d'informació entre diferents programes de full de càlcul que utilitzen formats propietaris (com XLS de Microsoft Excel).
  • JSON (Javascript Object Notation): és un format per a l'intercanvi de dades entre aplicacions basat en una simplificació de la notació d'objectes de Javascript però independent de llenguatge. La seua simplicitat ho ha fet molt popular com a alternativa al XML per a la transmissió de dades estructurades entre servidors i aplicacions Web.
  • XML (extensible Markup Language): és un llenguatge la missió del qual és el procés d'intercanvi, estructuració i enviament de dades en la Web. Estructura les dades mitjançant l'ús d'etiquetes.
  • PDF (Portable Document Format): és un format d'emmagatzematge de documents digitals independent de qualsevol plataforma, contenint tant imatges vectorials i mapa de bits, com a text.

 

Qualitat de dades obertes

Tim bernees-Llig el  va definir un model de qualitat per a mesurar la capacitat de reutilització de les dades obertes, anomenat model cinc estels. Aquest model estableix cinc nivells de qualitat etiquetats amb estels segons la seua adequació a l'objectiu de ser reutilitzats:

  • 1 estel: les dades estan disponibles en la Web, independentment del format utilitzat (per exemple, poden estar disponibles en un fitxer PDF). Les dades que posseeixen un estel són accessibles però la seua capacitat de reutilització és molt baix, en haver de recórrer a mecanismes molt manuals per a poder processar les dades.
  • 2 estels: Les dades es publiquen en la Web en un format estructurat (per exemple, una taula d'Excel en lloc d'una imatge d'una taula en un PDF). Les dades amb dos estels són bastant més reutilitzables que els que posseeixen un estel ja que si es disposa de l'aplicació adequada (per exemple, Excel) es podran reutilitzar fàcilment. No obstant açò, s'està sempre supeditat a l'ús d'una eina propietària, no sempre disponible, per la qual cosa la capacitat de reutilització està vinculada estretament a la capacitat de posseir un programari determinat.
  • 3 estels: les dades estan publicades sota un format no propietari (per exemple, utilitzant format CSV en lloc d'Excel). En aquest cas, la capciad de reutilització és alta ja que amb un programari no propietari podrem accedir a les dades, no obstant açò ara el problema està en com s'interpreten les dades, és a dir, per a reutilitzar les dades primer hem de comprendre què signifiquen.
  • 4 estels: les dades s'identifiquen mitjançant URIs de manera que siguen fàcilment interpretables. Es dota a les dades de significat, no obstant açò aquestes dades estan aïllades uns d'uns altres pel que la seua reutilització no és completa ja que no estan contextualitzats amb totes les dades relacionades.
  • 5 estels: les dades estan vinculades amb altres dades de manera que es troben contextualitzats i tot el poder de les dades està ara al nostre servei.

L'objectiu dels portals de dades obertes ha de ser aconseguir que els seus conjunts de dades posseïsquen el cinquè estel, encara que aquest procés ha de realitzar-se de manera gradual. En la Universitat d'Alacant ja ens hem engegat amb datos.ua.es, ¿ens acompanyes en el camí?

 

datos.ua.es


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

datos.ua.es

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464