Saltar apartados

Estructura

Programa de Doctorat en Informàtica Avançada

Estructura dels Ensenyaments

Per a obtenir el títol de Doctor o Doctora per la Universitat d'Alacant cal haver superat un període de Formació i un període d'Investigació. El conjunt organitzat de totes les activitats formatives i d'investigació conduents a l'obtenció del títol té la denominació de Programa de Doctorat i la seua definició és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat presidida pel/la Coordinador/a del Programa

Període de Formació

Aquest programa de doctorat no té un període de formació propi, per la qual cosa s'accedeix directament al període de recerca segons les condicions d'accés i admissió.

Període d'Investigació

El període d'investigació comprèn l'elaboració de la Tesi Doctoral i finalitza amb la defensa davant un tribunal que avaluarà la tesi i concedirà una qualificació global en termes de "Apte" o "No Apte".

La tesi doctoral consistirà en un treball original d'investigació elaborat pel doctorand en el marc de les línies d'investigació existents en el Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.

La durada dels estudis de doctorat serà d'un màxim de 3 anys, a temps complet, a comptar de l'admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Si transcorregut el termini de 3 anys no s'haguera presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un 1 any més, que excepcionalment es podria ampliar per un altre any addicional en les condicions que s'hagen establit en el corresponent programa de doctorat.

Es contempla la possibilitat, amb l'autorització prèvia de la comissió acadèmica responsable del programa, de fer estudis de doctorat a temps parcial, amb una durada d'un màxim de 5 anys comptats des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En aquest cas, la pròrroga es podrà autoritzar per 2 anys més que, també de forma excepcional, es podria ampliar a un altre any addicional.

L'alumne admès en un programa de doctorat es matricularà, anualment, de tutela acadèmica a l'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant. Aleshores adquireix la condició de Doctorand.

Una vegada matriculat la comissió acadèmica assignarà al doctorand un Tutor que és el responsable de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora als principis del programa de doctorat.

En el termini màxim de sis mesos des de la matriculació, la comissió acadèmica assignarà al doctorand un director de tesi doctoral que és el màxim responsable de la conducció de la investigació.

 

Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial


Universitat d'Alacant
Edifici Politècnica II
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3900

Fax: (+34) 96 590 3902

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464