Saltar apartados

Qualitat

Programa de Doctorat en Informàtica Avançada

Sistema de Garantia de Qualitat

 

Objecte

El Sistema de Garantia de Qualitat del programa de doctorat en Informàtica Avançada se centra en els processos relatius a:

 • Els ensenyaments (disseny, planificació i desenvolupament, revisió i millora)
 • L'alumnat (des de la captació fins a l'anàlisi de la inserció laboral)
 • Els grups d'interès
 • Els recursos materials i serveis
 • La rendició de comptes
 • La informació pública

 

Responsables

El programa de doctorat en Informàtica Avançada compta amb la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat que és l'òrgan responsable del Sistema de Garantia de Qualitat. Aquesta comissió està composta pel director del programa de doctorat i per un investigador de cadascun dels grups d'investigació del departament que participen en el programa de doctorat. Actualment els membres de la comissió són:

 • Josep Arnal García
 • María del Pilar Arques Corrales (coordinadora del programa de doctorat)
 • Fidel Aznar Gregori
 • Miguel Ángel Cazorla Quevedo
 • Miguel Ángel Lozano Ortega
 • Antonio Zamora Gómez

 

Procediments

Els procediments del Sistema de Garantia de Qualitat del programa de doctorat en Informàtica Avançada es basen en els que formen part del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Universitat d'Alacant, que ha sigut avaluat positivament per part de l'ANECA. Aquests procediments es troben classificats com: estratègics, claus, de suport i de mesurament.

A continuació s'indiquen els procediments inclosos en el Sistema de Garantia de Qualitat del programa de doctorat en Informàtica Azanzada referits als aspectes d'interès indicats més amunt.

 • Establiment, revisió i actualització dels objectius de la qualitat.
 • Disseny de l'oferta formativa.
 • Definició de perfils d'admissió d'estudiants.
 • Suport i orientació a estudiants, mitjançant l'assignació d'un tutor a cada alumne.
 • Mobilitat de l'estudiant.
 • Orientació professional, principalment a través de la figura del tutor.
 • Anàlisi de resultats acadèmics i científics.
 • Informació pública (a través de la pàgina web).
 • Control i gestió de la documentació i dels registres. Gràcies al personal d'administració i serveis adscrit al Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.
 • Satisfacció dels grups d'interès. Es determina a través de reunions i realització d'enquestes.
 • Tractament de queixes, reclamacions i suggeriments.
 • Gestió dels recursos materials i serveis.
 • Admissió i gestió d'expedients en col·laboració amb el Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau.
 • Revisió, anàlisi i millora contínua del Sistema de Garantia de Qualitat del programa de doctorat en Informàtica Avançada.

 

Mecanismes d'actuació

Els membres de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat són els responsables d'obtenir la informació relativa al desenvolupament del programa, dels programes de mobilitat i dels seus resultats. Els mecanismes pels quals obtenen la informació requerida són bàsicament la realització de reunions amb el professorat i l'alumnat i a través d'enquestes. Com que en el programa de doctorat en Informàtica Avançada cada alumne matriculat té un tutor, l'obtenció d'informació relativa a la mobilitat i els seus resultats s'obté mitjançant entrevista amb el tutor.

L'anàlisi de la informació obtinguda la fa la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, la qual a la vista de l'anàlisi realitzada es planteja possibles actuacions de millora. Tant la informació analitzada com les possibles accions de millora es presenten a tot el professorat del programa i als grups d'interès. Tenint en compte l'opinió d'aquests es prenen les decisions pertinents.

La publicació de la informació sobre el programa, el seu desenvolupament i resultats es realitza a proposta de la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat.

En el cas que els resultats obtinguts aconsellaren la suspensió del programa de doctorat, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat actuaria d'acord amb els criteris de la UA per a la suspensió de programes de formació o de titulacions.

Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial


Universitat d'Alacant
Edifici Politècnica II
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3900

Fax: (+34) 96 590 3902

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464