Docència en urbanisme | UA

Aquesta web de l'àrea d'Urbanística i Ordenació del Territori de la Universitat d'Alacant presenta l'organització docent de l'àrea, i alguns resultats en forma de materials i publicacions d'innovació docent. Aquestes publicacions estan vinculades, principalment, a l'ús de tecnologia per a l'aprenentatge en matèria d'urbanisme.

L'àrea d'Urbanística i Ordenació del Territori imparteix, actualment, docència en estudis d'Arquitectura, Enginyeria i Arquitectura Tècnica dins dels plans que condueixen a l'obtenció de cinc titulacions oficials. L'itinerari docent es caracteritza per ser polièdric i multiescalar abordant l'aprenentatge de les diferents facetes de l'urbanisme en assignatures temàtiques que plantegen l'adquisició de competències des del treball a diferents escales.

Les singularitats d'aquesta organització docent poden consultar-se per titulació , per temàtica i per escala.