Saltar apartados

Activitats Formatives Obligatòries Específiques

 

Són les activitats establides per al propi programa. Existeixen 2 tipus d'Activitats Formatives Obligatòries Específiques:

OBLIGATÒRIES

Aquestes activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1:Curs d'Aprenentatge i maneig de llengües per a la comunicació científica: espanyol, portuguès, francès i anglès aplicats a les humanitats i les ciències socials, experimentals i tecnològiques
  • Nº Hores: 4
  • Contingut: Consistent en la formació per a la comunicació científica en la llengua triada prèviament pel doctorand. L'activitat inclourà la preparació d'un manuscrit relacionat amb el tema de Tesi per a enviar a congressos, conferències o reunions de treballs internacionals en la llengua triada
  • Període impartició: primera quinzena de novembre durant el primer, segon any (alumnat a temps complet i temps parcial), o el tercer any (alumnat a temps parcial)
  • Modalitat: presencial i en línia
 • ACTIVITAT 2: Seminari novell: com elaborar estats de la qüestió: problemes i mètodes
  • Nº Hores: 3
  • Contingut: Consistent en la formació per a l'elaboració per part de l'alumnat d'un estat de la qüestió d'un tema relacionat amb la seua investigació de tesi, consistent en la cerca i anàlisi de la bibliografia que existeix sobre el mateix. Es tracta d'una activitat sobre les principals eines informàtiques, programes i materials multimèdia en Humanitats i Estudis Socials d'Amèrica Llatina
  • Període impartició: segona quinzena de novembre durant el primer, segon any (alumnat a temps complet i temps parcial), o el tercer any (alumnat a temps parcial)
  • Modalitat: presencial i en línia
 • ACTIVITAT 3: Elaboració de publicacions científiques d'alt impacte (articles, capítols de llibres, monografies)
  • Nº Hores: 4
  • Contingut: Consisteix en l'explicació de les tècniques existents per a confeccionar i presentar textos amb orientació a la publicació en Revistes i Editorials científiques. S'incideix en el disseny de l'estructura interna d'un article o capítol de llibre, les seues característiques generals i elements bàsics que ho han d'integrar
  • Període impartició: primera quinzena de desembre durant el primer, segon any (alumnat a temps complet i temps parcial), o el tercer any (alumnat a temps parcial)
  • Modalitat: presencial i en línia
 • ACTIVITAT 4: Curs de programes i aplicacions específiques per als Estudis d'Humanitats i Estudis Socials d'Amèrica Llatina
  • Nº Hores: 3
  • Contingut: Comprèn formació específica en algun dels programes informàtics rellevants disponibles per a l'aplicació de metodologies de caràcter qualitatiu i quantitatiu. Entre les primeres l'ús dels programes: QDA Miner; Maxqda; Aquad; i entre les segones SPSS, Statgraphics, Stata
  • Període impartició: segona quinzena de febrer durant el primer, segon any (alumnat a temps complet i temps parcial), o el tercer any (alumnat a temps parcial)
  • Modalitat: presencial i en línia
 • ACTIVITAT 5: Jornada anual de doctorands i doctorandes
  • Nº Hores: 2
  • Continguts: Consisteix en la participació activa dels doctorands i doctorandes en la presentació dels avanços propis de les seues investigacions i en la submissió a les crítiques i debats de tots els participants en les Jornades, inclosos els i les Directores i les i els Tutors de cadascuna de les investigacions en curs
  • Període impartició: segona quinzena del mes de gener durant el primer o segon any (alumnat a temps complet i temps parcial), o a partir del tercer any (alumnat a temps parcial)

OPTATIVES

Els doctorands i doctorandes hauran de realitzar un mínim de 5 de les activitats optatives oferides pel programa, de 2 hores cadascuna, sumant un total de 10 hores.

Les activitats optatives podran desenvolupar-se en modalitat en línia (videoconferència) per l'alumnat que no es trobe durant la seua impartició en la Universitat d'Alacant.

Aquestes activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminari d'Investigació d'Economia i Empresa
  • Nº Hores: 2
  • Continguts: L'objectiu és que de forma periòdica un investigador o investigadora explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball d'investigació a l'alumnat del programa de doctorat; sent en aquest cas investigació en economia i empresa
  • Període impartició: febrer durant el primer, segon any (alumnat a temps complet i temps parcial), o el tercer any (alumnat a temps parcial)
 • ACTIVITAT 2: Seminari d'Investigació d'Història
  • Nº Hores: 2
  • Continguts: L'objectiu és que, de forma periòdica, un investigador o investigadora explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball d'investigació a l'alumnat del programa de doctorat; sent en aquest cas investigació en història
  • Període impartició: març durant el primer, segon any (alumnat a temps complet i temps parcial), o el tercer any (alumnat a temps parcial) 
 • ACTIVITAT 3: Seminari d'Investigació de Geografia
  • Nº Hores: 2
  • Continguts: L'objectiu és que de forma periòdica un investigador o investigadora explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball d'investigació a l'alumnat del programa de doctorat; sent en aquest cas investigació en geografia
  • Període impartició: segona quinzena de febrer durant el primer, segon any (alumnat a temps complet i temps parcial), o el tercer any (alumnat a temps parcial)
 • ACTIVITAT 4:Seminari d'Investigació de Ciències Jurídiques i de l'Administració
  • Nº Hores: 2
  • Continguts: L'objectiu és que de forma periòdica un investigador o investigadora explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball d'investigació a l'alumnat del programa de doctorat; sent en aquest cas investigació en ciències jurídiques i de l'administració
  • Període impartició: maig durant el primer, segon any (alumnat a temps complet i temps parcial), o el tercer any (alumnat a temps parcial)
 • ACTIVITAT 5: Seminari d'Investigació sobre Gestió i Qualitat de les Institucions d'Educació Superior
  • Nº Hores: 2
  • Continguts: L'objectiu és que de forma periòdica un investigador o investigadora explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball d'investigació a l'alumnat del programa de doctorat; sent en aquest cas investigació  sobre gestió i qualitat de les institucions d'educació superior
  • Període impartició: maig durant el primer, segon any (alumnat a temps complet i temps parcial), o el tercer any (alumnat a temps parcial)
 • ACTIVITAT 6: Seminari d'Investigació sobre Tecnologia Informàtica
  • Nº Hores: 2
  • Continguts: El seminari persegueix com a objectiu que les i els doctorands es familiaritzen amb els programes informàtics de major utilitat per al seu ús com a instrument d'investigació científica aplicada. Açò inclou la seua utilització mitjançant casos pràctics. El seminari aborda l'heurística informàtica: intel·ligència artificial; algorismes genètics; lògica heurística (difusa) i avaluació heurística
  • Període impartició: setembre durant el primer, segon any (alumnat a temps complet i temps parcial), o a partir del tercer any (alumnat a temps parcial)
 • ACTIVITAT 7:Jornada anual de Doctorands i Doctorandes
  • Nº Hores: 2
  • Continguts: Consisteix en la participació activa dels i les doctorandes en la presentació dels avanços propis de les seues investigacions i en la submissió a les crítiques i debats de tots els participants en les Jornades, inclosos les i els Directores i les i els Tutors de cadascuna de les investigacions en curs
  • Període impartició: segona quinzena del mes de gener durant el primer o segon any (alumnat a temps complet i temps parcial), o a partir del tercer any (alumnat a temps parcial)
 • ACTIVITAT 8:Mobilitat a Universitats i Centres d'Investigació Superior
  • Nº Hores: 120
  • Continguts: Consistent en la mobilitat del doctorand o doctoranda a una Universitat o Centre d'Investigació Superior per a la realització de tasques d'investigació relacionades amb el seu tema de Tesi. El període mínim de durada de l'estada dels doctorands/des serà de 45 dies. En tot case la durada mínima per a l'obtenció de l'esment internacional és de tres mesos
  • Període impartició: durant el segon o tercer any (alumnat a temps complet i temps parcial), o a partir del tercer any (alumnat a temps parcial)
 • ACTIVITAT 9: Assistència a Congressos, seminaris i tallers internacionals amb ponència i comunicació acceptada
  • Nº Hores: 120
  • Continguts: L'alumnat de Doctorat prepara i presenta una comunicació o ponència, fruit de la investigació en curs, a un congrés, seminari o taller internacional amb Comitè Científic acreditat
  • Període impartició: la comunicació o ponència es presentarà prèviament en les Jornades anuals de Doctorands i Doctorandes. Per tant, es realitzaran a partir del segon any en el cas d'alumnat a temps complet i del tercer any a alumnat a temps parcial

 

 

Programa de Doctorat en Humanitats i Estudis Socials d'Amèrica Llatina


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464