Saltar apartados

Informació per a l'alumne

 

TERMINIS DE LECTURA DE TESI DOCTORAL : L'alumnat d'estudis de doctorat regulats per normatives diferents al RD 99/2011 disposa dels següents terminis per a la lectura de tesi:

-- L'alumnat que va iniciar estudis de doctorat a partir del curs 2011-12, fins al 29 de setembre de 2017. (consulta els terminis de tramitació)

 

 

 

Informació general

Els  programes de doctorat regulats pel Reial decret  1393/2007, de 29 d'Octubre, s'adapten a les línies generals d'ensenyament emanades d'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Els títols de doctor obtinguts en aquest programa tindran reconeixement en els països de l'EEES.

* El programa de doctorat Ciència de Materials està constituït per un conjunt d'activitats formatives i de recerca. L'estructura dels ensenyaments distingeix un període de formació, de 60 ECTS, i un període de recerca, amb activitats que es desenvolupen en el si d'algun dels grups de recerca involucrats en el programa.

* Informació de L'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alancant

 

 

Matrícula

Aquest doctorat està en periodo de extenció ja no admes alumnes nou, si vols fer el doctorat en Ciència de Materials hauras de matricular-te en el doctorat regulat pel Reial  Decret 99-2011

  L'import a pagar en concepte de Tutela Acadèmica de Tesi  serà el publicat anualment en el DOGV pel Consell de la Generalitat Valenciana. S'haura de lliurar  tots els anys fins la defensa de la tesi doctoral.

 

  • Per a matrícula només en tutela acadèmica: No han de formalitzar matrícula.
  • El 5 d'octubre de 2015 es generarà el rebut de la matrícula en el campus virtual, serà un únic rebut i no es podrà domiciliar. Es podrà pagar amb targeta de crèdit a través de campus virtual o en efectiu en els bancs que apareixen en el propi rebut. El venciment d'aquest rebut serà el 14 de desembre de 2015.

 

Becas

 

Els alumnes matriculats en el programa de doctorat  tenen dret als següents descomptes:

 

Es poden sol·licitar els descomptes de taxes acadèmiques i administratives marcats per l'article 148 del Decret legislatiu 1/2005 de 25 de febrer en els casos en què s'aporten documents acreditatius de:

Ser família nombrosa

Tenir alguna minusvalidesa

Ser víctima de bandes armades i elements  terroristes.

 

Ajudes pròpies del programa de doctorat Ciència de Materials. El programa de doctorat en Ciència de Materials ofereix anualment 5 ajudes, que cobreixen les despeses de tutela acadèmica i de la matrícula (fins a 1500 Euros) en el màster en Ciència de Materials de la Universitat d'Alacant, si s'ha realitzat aquest prèviament.

Termini: Des de l'endemà a la publicació en el BOUA 09/12/2016 fins al 02/05/2017

Documentació a aportar:

Formulari de Sol·licitud

 

 

 

PD Doctorat Ciència de Materials


Universitat d'Alacant
IUMA
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9820

Fax: (+34) 96 590 9820

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464