Saltar apartados

Sistema de Garantia de Qualitat

 

Objecte

 

El Sistema de Garantia de Qualitat del programa de doctorat en Ciència de Materials se centra en els processos relatius a:

- Els ensenyaments (disseny, planificació i desenvolupament, revisió i millora)

- Els estudiants (des de la captació fins a l'anàlisi de la inserció laboral)

- Els grups d'interès

- Els recursos materials i serveis

- La rendició de comptes

- La informació publica

 

Responsables

 

El programa de doctorat en Ciència de Materials compta amb la Comissió de Garantia de Qualitat que és l'òrgan responsable del Sistema de Garantia de Qualitat. Aquesta comissió està composta pel director de l'Institut Universitari de Materials i professors dels diferents departaments que participen en el programa de doctorat. Actualment els membres de la comissió són:

 

  • Diego Cazorla Amorós
  • María Díaz García
  • Enrique Louis Cereceda
  • Emilia Morallón Núñez
  • Javier Narcís Romero
  • José Orts Mateo
  • M. Carmen Román Martínez.

 

 

Procediments

 

Els procediments del Sistema de Garantia de Qualitat del programa de doctorat en Ciència de Materials es basen en els quals formen part del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Universitat d'Alacant, que ha sigut avaluat positivament per part de l'ANECA Dits procediments es troben classificats com: estratègics, claus, de suport i de mesurament.

A continuació s'indiquen els procediments inclosos en el Sistema de Garantia de Qualitat del programa de doctorat en Ciència de Materials referits als aspectes d'interès indicats a dalt.

- Establiment, revisió i actualització dels objectius de la qualitat

- Disseny de l'oferta formativa

- Definició de perfils d'admissió d'estudiants

- Suport i orientació a estudiants, mitjançant l'assignació d'un tutor a cada alumne.

- Mobilitat de l'estudiant

- Orientació professional, principalment a través de la figura del tutor.

- Anàlisi de resultats acadèmics i científics

- Informació pública (a través de la pàgina web)

- Control i gestió de la documentació i dels registres. Gràcies al personal d'administració i serveis adscrit a l'Institut Universitari de Materials

- Satisfacció dels grups d'interès. Es determina a través de reunions i realització d'enquestes.

- Tractament de queixes, reclamacions i suggeriments

- Gestió dels recursos materials i serveis

- Admissió i gestió d'expedients en col·laboració amb el Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau.

- Revisió, anàlisi i millora contínua del Sistema de Garantia de Qualitat del programa de doctorat en Ciència de Materials

 

 

Mecanismes d'actuació

 

Els membres de la Comissió de Garantia de Qualitat són els responsables d'obtenir la informació relativa al desenvolupament del programa, dels programes de mobilitat i dels seus resultats. Els mecanismes pels quals obtenen la informació requerida són bàsicament la realització de reunions amb els professors i alumnes i a través d'enquestes. ja que en el programa de doctorat en Ciència de Materials cada alumne matriculat té un tutor, l'obtenció d'informació relativa a la mobilitat i resultats de la mateixa s'obté mitjançant entrevista amb el tutor.

 

L'anàlisi de la informació obtinguda ho duu a terme la Comissió de Garantia de Qualitat, la qual a la vista de l'anàlisi realitzada es planteja possibles actuacions de millora. Tant la informació analitzada com les possibles accions de millora es presenten al conjunt de professors del programa i als grups d'interès. Tenint en compte l'opinió d'aquests es prenen les decisions pertinents.

 

La publicació de la informació sobre el programa, el seu desenvolupament i resultats es realitza a proposta de la Comissió de Garantia de Qualitat en col·laboració amb la secretaria de l'Institut Universitari de Materials.

 

En el cas que els resultats obtinguts aconsellaren la suspensió del programa de doctorat, la Comissió de Garantia de Qualitat actuaria d'acord amb els criteris de la UA per a la suspensió de programes de formació o de titulacions.

PD Doctorat Ciència de Materials


Universitat d'Alacant
IUMA
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9820

Fax: (+34) 96 590 9820

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464