Saltar apartados

Requisits específics d'accés

 

  Perfils d'accés
  Nombre de places oferides
  Criteris d'admissió
  Documentació necessària per a l'admissió
  Procediment d'assignació de directores/directors i tutores/turors

 

Perfils d'accés

Perfil acadèmic recomanat:
Es recomana que l'alumnat que accedisca al doctorat haja cursat i, per tant, adquirit les capacitats, destreses i coneixements que atorga el títol de Màster Universitari en Estudis de Gènere o similars. Els qui opten al doctorat i no hagen seguit els estudis anteriors però estan en possessió d'un títol oficial de màster universitari, que els proveïsca d'un coneixement adequat per a seguir el doctorat poden ser considerats com a candidats o candidates.

Nombre de places oferides:

La comissió acadèmica del Doctorat Interuniversitari en Estudis Interdisciplinaris de Gènere només admetrà fins a un màxim de 5 persones a la Universitat d'Alacant.  Es recorda que la persona sol·licitant haurà de presentar la documentació requerida, incloent-hi la carta de motivació

Per a valorar la idoneïtat de la proposta d'investigació, el criteri bàsic serà comptar amb l'aval d'una directora o un director de tesi.

Criteris d'admissió:

L'alumnat que complisca els requisits d'accés detallats anteriorment, podrà ser admès en el programa de doctorat. La comissió de coordinació acadèmica del programa de doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere, analitzarà les sol·licituds d'admissió i valorarà els  aspectes i mèrits següents. S'indica entre parèntesi el pes específic, en termes percentuals, de cadascun dels criteris d'admissió que s'utilitzarà per a avaluar el CV del candidat o la candidata.

Els criteris de priorització de les sol·licituds seran els següents:
• Afinitat del perfil acadèmic* (30%)
• Expedient acadèmic (40%)
• Nivell d'idiomes acreditat: certificat de nivell d'anglès mínim B1 (10%)
• Mèrits d'investigació (10%): seminaris, congressos, estades en centres estrangers, publicacions.
• Mèrits professionals (10%)

Les sol·licituds de les persones que complisquen els requisits previs que hauran de ser formalitzats en els terminis i d'acord amb els procediments fixats per cadascuna de les universitats participants seran sotmeses al judici de la Comissió Acadèmica de Doctorat, que determinarà l'adequació de la formació prèvia als Estudis de Doctorat.

Documentació necessària per a l'admissió

Documents obligatoris:
- Títol d'accés o homologació de títol (màster o equivalent)
- Certificació acadèmica d'estudis (màster o equivalent)
- Certificació acadèmica d'estudis de grau, llicenciatura o equivalent
- Currículum vitae
- D.N.I. o passaport
- Carta de motivació que haurà d'indicar l'interès per alguna línia d'investigació del programa relacionada amb l'expedient acadèmic de la persona candidata, acompanyada d'una breu descripció del projecte que es desitja realitzar i identificant el personal investigador sota la direcció de la qual es desitja realitzar el projecte (d'acord amb el model de carta de motivació). Per a valorar la idoneïtat de la proposta d'investigació, el criteri bàsic serà comptar amb l'aval d'una directora o un director de tesi.

Documents opcionals:
- Acreditació de coneixement de l'idioma anglès nivell B1
- Sol·licitud dedicació a temps parcial

Procediment d'assignació de directores/directors i tutores/tutors

Procediment utilitzat per la comissió de coordinació acadèmica del programa de doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere per a l'assignació del/de la tutor/a i del/de la director/a de tesi dels/de les doctorands/es com també l'eventual canvi.

 

 

Doctorat Interuniversitari en Estudis Interdisciplinaris de Gènere


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464