Saltar apartados

Activitats formatives

 

¿Quines activitats formatives he de realitzar? ¿Com es registren les activitats?

 

Activitats transversals obligatòries específiques del programa

Seminaris i tallers de recerca en Turisme*

Activitat formativa específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme i investigadors convidats de reconegut prestigi. L'objectiu és que, de forma periòdica, un investigador explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball de recerca a tots els alumnes de Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme.

Aquestes activitats es duran a terme en alguna de les universitats del Programa però podran ser seguides per la resta mitjançant videoconferència i, per tant, serviran al conjunt del Programa.

L'alumnat haurà d'assistir a un mínim de 10 hores d'aquests seminaris durant els dos primers anys, els quals s'inclouran en el Document d'Activitats de Doctorand. L'alumne/a haurà d'elaborar un informe de cadascun dels seminaris als quals assistisca, que seran revisats i avaluats pel Director de la Tesi. El control d'assistència es realitzarà en les sessions i s'inclourà en el Document d'Activitats del Doctorand.

PROGRAMA DE SEMINARIS CURSE 2018-2019

*Actuació finançada per l'Agència Valenciana del Turisme i la Universitat d'Alacant en el marc del Conveni de Col·laboració subscrit per ambdues entitats en 2016 per al foment de la recerca i innovació en el sector turístic valencià. Més informació en la web invattur.gva.es.

 

Seminaris de treball conjunt entre estudiants del Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme

Activitat de formació específica que afectarà a totes les universitats del Programa i que cada any es realitzarà en una d'aquestes, consistent en una jornada per als alumnes inscrits en el Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme . La jornada se centrarà en l'exposició i defensa pública del treball realitzat durant cada anualitat a la resta d'estudiants i professors del Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme, i debat sobre qüestions teòriques i pràctiques en les quals fonamenta el treball realitzat.

Es realitzarà aquesta activitat de forma virtual, aprofitant els mitjans de videoconferència.

 

Presentació de comunicacions científiques a Congressos nacionals i internacionals dedicats a aspectes de turisme

Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica. l'activitat inclourà en la preparació, enviament de manuscrit, i exposició pública ( en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de Tesi en congressos, conferències, reunions de treball o tallers doctorals, nacionals o internacionals.

En particular, es promourà i facilitarà l'assistència de l'alumnat del Programa al Forum anual de la Xarxa.INTUR per a presentar treballs de recerca duts a terme, prèvia selecció per la Comissió Acadèmica.

 

Mobilitat i estades en universitats i centres de recerca superior en el tema de recerca

Activitat de formació específica consistent en la mobilitat del Doctorand a una Universitat o Centre de Recerca superior de reconegut prestigi en el camp de la recerca en el qual es trobe matriculat per a la realització de tasques de recerca relacionades amb el seu tema de tesi. Es fomentarà la mobilitat dels doctorands com una altra activitat formativa amb l'objectiu que en doctorant conega altres ambients de recerca i s'acostume a la internacionalització de la recerca. Aquesta activitat és particularment important ja que permetrà al doctorant relacionar-se amb altres investigadors i desenvolupar noves tècniques. Per a realitzar aquesta activitat, es recomana el segon o tercer any.

Com a recomanació, encara que supeditada al finançament disponible, es procurarà que tots els doctorands realitzen una estada de tres mesos en un centre de recerca de reconegut prestigi d'un altre país desenvolupant temes de recerca relacionats amb la seua Tesi Doctoral.

El Director de la Tesi, i si escau el Tutor, haurà de remetre un informe raonat a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme sobre la idoneïtat del centre on realitzarà l'estada, la temàtica a desenvolupar, el temps de l'estada i el finançament de la mateixa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorat Interuniversitari en Turisme


Universitat d'Alacant
Edifício Instituts Universitaris
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9551

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464