Saltar apartados

Matrícula

 

Una vegada haja sigut admès/a per la Comissió Acadèmica i sí reuneix els requisits d'accés, des de la Secretaria administrativa de l'Escola de Doctorat (EDUA)

Procediment d'assignació de directors i tutors: les seues funcions

 • Una vegada realitzada la matrícula, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat assignara un tutor, que serà qui guie al doctorand durant el procés de formació doctoral, mentre que serà el responsable de la seua formació i revisarà el document d'activitats del doctorand, a més d'emetre l'informe per a l'avaluació final.
 • El procés per a l'assignació de tutor depèn de la Comissió Acadèmica, que ha d'escollir per a aquesta funció a un/una professor/a de el PD la Línia del qual de Recerca siga la més adequada per a tutelar al doctorand i que estiga en condicions d'actuar com a tutor. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat, sentit el doctorand, podrà modificar el nomenament del tutor en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que concórreguen raons justificades.
 • En el termini màxim de 3 mesos des de la seua matriculació, la Comissió Acadèmica assignarà a cada doctorand un director de tesi que podrà ser coincident o no amb el tutor.
 • El director serà el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de la temàtica de la tesi i de la planificació i adequació als projectes i activitats en què s'inscriga el doctorand.

Podra ser director:

 • Qualsevol doctor, espanyol o estranger, amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, Centre o Institució on preste serveis. En cas de no tenir vinculació permanent amb el PD, haurà de comptar amb autorització de l'Escola de Doctorat, a proposta de la Comissió Acadèmica.

El director de tesi, com a màxim responsable en la conducció del conjunt de les tasques de recerca, ha d'atendre a les següents funcions:

 • Exercir com a director, assessorant en tot el procés d'elaboració de la tesi doctoral.
 • Ajudar en la definició i delimitació de l'objecte d'estudi de la tesi doctoral
 • Aconsellar i guiar al doctorand per a complir les expectatives marcades a l'inici i en el temps previst, així com supervisar el treball i compliment del mateix per part del doctorand mitjançant la interacció personal de forma regular.
 • El director ha de revisar regularment el document de les activitats del doctorand i emetre l'informe per a l'avaluació anual del Pla de Recerca i el document d'activitats del doctorand
 • Ha de propiciar la coordinació amb el tutor, en cas de ser un altre professor

Canvi de director/a

En qualsevol moment durant el procés d'elaboració de la tesi, el doctorand pot demanar, si existeixen raons motivades i justificades, un canvi tant de director/a com de títol de la tesi.

La demanda ha de sol·licitar-la el doctorand al coordinador del programa de doctorat corresponent qui la transferirà a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, sentit el doctorand, podrà modificar el nomenament del director de tesi en qualsevol moment del període de realització del dotorado, sempre que concórreguen raons justificades.

Es preveu la codirección de tesi per raons de temàtica interdisciplinària:

 • que requerisquen la participació de directors d'àrees o de branques diferents
 • quan existeix un director novell que, donada la temàtica de la tesi doctoral requerisca també la participació d'un director experimentat
 • per a potenciar la internacionalització mitjançant la codirección per part d'investigadors internacionals, sempre que siga possible i beneficiós per al doctorand.

En tot case la codirección haurà de ser prèviament autoritzada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Calendari de preinscripció i matrícula. Curs 2019-20

 Informació sobre Accés i Matrícula en Estudis de Doctorat

 

 

Doctorat Interuniversitari en Turisme


Universitat d'Alacant
Edifício Instituts Universitaris
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9551

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464