Saltar apartados

ANTONIO ALEDO TUR

Professor Titular d'Universitat

Antonio Aledo Tur (Alacant, 1963) és Professor Titular de Sociologia (Sociologia Ambiental) del Dpto. de Sociologia 1 de la Universitat d'Alacant (UA). És Llicenciat en Geografia i Història per la UA, Master en Antropologia per Louisiana State University (LSU) i Doctor en Sociologia per la UA.


En l'actualitat és professor titular de les assignatures Sociologia del Medi ambient en el grau de sociologia i de Sociologia del Turisme en el grau de TADE de la UA. Imparteix també cursos de postgrau en diversos màsters de la UA sobre Sociologia del Risc, Participació i Medi ambient i Transferència de Coneixement. També és professor del Màster Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió del Medi ambient de l'ETSEA / CIHEAM-IAMZ a Saragossa. I és professor dels programes de doctorat de la UA en Turisme i Empresa, Economia i Societat. Ha impartit cursos i seminaris en diferents països llatinoamericans com Brasil, Mèxic, Bolívia, Xile, Panamà, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, Argentina i Nicaragua.


Ha dirigit fins avui cinc tesis doctorals:

- LLICÈNCIA SOCIAL PER A OPERAR. RELACIÓ DE L'EMPRESA AMB LA COMUNITAT SOCIAL. CRITERIS D'INFLUÈNCIA PER A la CONCESSIÓ DE LA LSO. UN ESTUDI DE CAS DE LA MINERIA BRASILERA Frezzatti Santiago, Ana Lúcia. 05/12/2016.
- IDENTITAT AMBIENTAL: LA CONSTRUCCIÓ D'UN CONCEPTE A partir de l'ANÀLISI DE LA PLATAFORMA PRO-RIC" Martínez Ponce, Ivan Noe. 30/10/2015.
- ¿DE QUIN VAL? DESAFIAMENTS I POTENCIALITATS DE L'EDUCACIÓ PER A la PREVENCIÓ DE DESASTRES NATURALS Nascimento Sulaiman, Samia. 24/11/2014.
- PARTICIPACIÓ CIUTADANA, RECERCA SOCIAL I DESENVOLUPAMENT LOCAL: UNA PROPOSTA METODOLÒGICA APLICADA A UN MUNICIPI TURÍSTIC-RESIDENCIAL Ortiz Noguera, Guadalupe. 02/07/2009.
- SOCIETAT, TURISME I MEDI AMBIENT: UNA PROPOSTA DES DE LA SOCIOLOGIA PER Al DIAGNÒSTIC I LA REORIENTACIÓ DELS MUNICIPIS TURÍSTIC-RESIDENCIALS DEL LITORAL ESPAÑOL. Garcia Andreu, Hugo 29/02/2008.

Ha realitzat dos soci-documentals sobre impactes soci-ambientals de grans obres públiques:

- El Canal de la Discòrdia. Es mostra el conflict socioambiental generat entorn de la Projecte d'Ampliacion del Canal de Panamà. Disponible en http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12324.
- Els discursos de l'aigua: energia, poder i desigualtat a Brasil. Es mostra els impactes socioambientales provocats per la construcció de dues represas en la conca del riu Paraná (Brasil). Disponible en
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/17580.

RECERCA

En 2016 va rebre una beca per a una estada de recerca en la USP (Brasil) del Programa "Salvador de Madariaga" per a estades de professors i investigadors sènior en centres estrangers i en 2017 una BECA BEST de la Generalitat Valenciana per a una segona estada també en la USP.

És investigador convidat de la Divisió de Gestió, Ciència i Tecnologia Ambiental de l'Institut d'Energia i Ambient (IEA, Universitat de sao Paulo (Brasil).

Compta amb dos sexennis.

Ha dirigit els següents i+d:

- Causes i conseqüències de la globalització del turisme de segona residència: del Mediterrani espanyol al litoral nordestino brasiler CSO2009-14074.
- Anàlisi dels impactes del desenvolupament turístic residencial: un estudi comparat entre la costa Blanca i el Nord-est brasiler A/024665/09.
- Turisme residencial: anàlisi de la demanda i propostes de reestructuració per a les destinacions consolidades SEJ2005-04305.
- %u201CMètodes d'estimació i projecció de la població en municipis turístics residencials: la demanda d'aigua i les seues previsions.%u201D Generalitat Valenciana (2007).
- Director del projecte: Turisme Residencial: anàlisi de la demanda i propostes de reestructuració per a les destinacions consolidades. (2005-2008) R+D Ministeri d'Educació i Ciència.
- Propostes per a la reorientació del model de desenvolupament en municipis turístic-residencials R+D (Generalitat Valenciana- 2005-06).

Altres recerques:

- Investigador Principal: Sociocultural determinants of water utilisation. WP2 Aquadapt project per a la Unió Europea (Spain, France, Uk, Slovenia) EU. 2002-2004.
- Investigador Principal de l'avaluació d'impacte social del Projecte d'Ampliació del Canal de Panamà. Caritas Panama (2004.-2006).
- Investigador Principal del projecte: Represas de l'Alt Paraná (Brasil). Avaluació d'Impacte Social. Auracaria Fundation 2007-2009. Brasil.
- Investigador Principal del Projecte: Avaluació d'Impacte Social d'un programa de banca mòbil per a microcrèdits a Gàmbia. Empresa Tower Plane. (2014).
- Investigador sènior en el projecte. Impacte Social de camps de golf a Andalusia. (2012-2015). Ministeri d'Economia del Govern d'Espanya.
- Investigador sènior del Projecte: Avaluació de l'Impacte Social del Programa de Polítiques Públiques de Logística i Transport per al Sistema de carreteres subregionales a Perú. Minsterio de Transport i Comunicacions, Govern de Perú. (2015-16).
- Anàlisi de les característiques dels visitants dels parcs naturals de la comunitat valenciana. (Consellería de Medi ambient, GV). (2009-2011).
- Construcció d'una metodologia per a l'estimació, zonificació i tipificació dels visitants de 10 parcs naturals de la comunitat valenciana (Consellería de Medi ambient, GV). (2009-2011).
- Impacte socioeconòmic dels ports esportius de la Comunitat Valenciana (AVPD). (2014).

És membre dels següents grups i recerca

- Grup de Recerca de la UA Població, Medi ambient i Desenvolupament (POMADE)
- Institut Universitari de Recerques Turístiques
- Institut Universitari d'Aigua i Ciències Ambientals

Les seues recerques s'han centrat en l'anàlisi de les relacions entre entorn i societat, indagant sobre la dialèctica entre la imposició de les estructures i la capacitat de l'agència humana d'adaptar i adaptar-se a les estructures ambientals econòmiques, socials, polítiques i culturals. La seua tesi de master The colonization of Yucatan through its vernacular architecture (LSU 1992) i la seua tesi doctoral L'entorn de conquesta (UA 1997) demostren com el disseny arquitectònic i urbanístic es van conformar com a estructures del procés de conquesta i colonització de les terres mayas yucatecas.

Dins del desenvolupament de la línia en sociologia ambiental, s'ha especialitzat en el desenvolupament de metodologies d'avaluació d'impacte soci-ambiental. Ha dirigit quatre Jornades Internacionals en Avaluació d'Impacte Social desenvolupades en 2014, 2015, 2016 i 2017 en la Universitat d'Alacant i ha desenvolupat treball de camp sobre aquesta matèria a Panamà, Brasil, Xile i Gàmbia, amb publicacions en revistes internacionals especialitzades.

La seua segona línia de recerca s'orientar a l'estudi del turisme com a activitat transformadora del territori i la societat alacantina. S'han centrat en el turisme residencial %u2013model predominant en la Costa Blanca-. L'anàlisi dels seus impactes li ha fet ampliar la seua àrea de recerca en projectes R+D del que ha sigut Investigador Principal comparant el cas de la Costa Blanca amb la costa de Huelva i en amb els impactes del turisme residencial en la costa del Nord-est brasiler.

PUBLICACIONS DES DE 2014

Aledo, A. et al (2018) Discourse analysis of the debat on hydroelectric dam building in Brazil. Water Alternatives.

Aledo-Tur, A., & Domínguez-Gómez, J. A. (2017). Social Impact Assessment (SIA) from a multidimensional paradigmatic perspective: challenges and opportunities. Journal of environmental management, 195, 56-61.

Derak, M., Cortina, J., Taiqui, L., & Aledo, A. (2017). A proposed framework for participatory forest restoration in semiarid areas of North Africa. Restoration Ecology.

Ullán de la Rosa, F. J., Aledo Tur, A., & García Andreu, H. (2017). Community-Based Tourism and Political Communitarianism in Prainha do Cante Verd, Brazil. Latin AmericanPerspectives ,

Andreu, H. G., Aledo. A., de la Rosa, J. O.,. (2017). ¿ És viable a llarg termini el turisme comunitari? Lliçons apreses del cas de Prainha do Cante Verd (Brasil). Gazeta d'Antropologia , 33(1).

Sulaiman, S. N., & Aledo, A. (2016). Desastres naturais: convivência com o cingle. Estudos Avançados, 30(88), 11-23.

Aledo, A. (2016). Turisme residencial i vulnerabilitat a l'interior del Llevant espanyol. Turisme residencial i gentrificación rural, 37.

Domínguez, J. A., Aledo, A., & Merino, B. R. (2016). Dificultats epistemològiques i tècniques en enquestes a població elusiva: el cas dels turistes residencials. Quaderns de Turisme, (37), 135-155

Aledo, A., García-Andreu, H., & Pinese, J. (2015). Using causal maps to support ex-post assessment of social impacts of dams. Environmental Impact Assessment Review, 55, 84-97.

Aledo, A., & Sulaiman, S. (2015). La incuestionabilidad del risc: vulnerabilitat social i risc sísmic en municipis turístics. Quaderns de Turisme, (36), 17-37.

García%o2010Andreu, H., Ortiz, G., & Aledo, A. (2015). Causal Maps and Indirect Influences Analysis in the Diagnosi of Second%o2010Home Tourism Impacts. International Journal of Tourism Research, 17(5), 501-510.

Aledo, A., & Sulaiman, S. (2014). La incuestionabilidad del risc. Ambient & Sociedade, 17(4), 9-16.

Jacobi, P. R., Aledo, A., & Warner, J. (2014). On the need to tackle disasters within the context of the risk society. Ambient & Sociedade, 17(4), 01-04.

Prof. Dr. Antonio Aledo
Professor Titular d'Universitat, Departament de Sociologia I

Edifici de Ciències Socials, planta 2ª
Universitat d'Alacant
Campus de Sant Vicent del Raspeig
I- 03080 Alacant

Telèfons:
965 909586 Despatx
965 903494 Secretaria

Correu electrònic.: antonio.aledo@ua.es

Departament de Sociologia I


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3494

Fax: (+34) 96 590 3868

Twitter: https://twitter.com/dsoc1_ua

Facebook: https://www.facebook.com/dsoc1ua/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464