Saltar apartados

Presentació

Carrousel

01 Departament de Sociologia I
02 Departament de Sociologia I
03 Departament de Sociologia I
04 Departament de Sociologia I
05 Departament de Sociologia I
06 Departament de Sociologia I
07 Departament de Sociologia I
08 Departament de Sociologia I
09 Departament de Sociologia I
10 Departament de Sociologia I
11 Departament de Sociologia I
12 Departament de Sociologia I
13 Departament de Sociologia I
14 Departament de Sociologia I

 

Mª Teresa Algado Ferrer

Vídeo de presentació del Dpto. Sociologia I

 

 

 

 

 

Presentació

El Departament de Sociologia I de la Universitat d'Alacant està actualment compost per 38 professors i una becària FPU es troba adscrit a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.


Entre les titulacions en les quals té responsabilitat docent el professorat d'aquest Departament es troben els següents estudis:

Edifici de Ciències Socials, UA

 • Grau en Sociologia
 • Grau en Criminologia
 • Grau en Dret-Criminologia
 • Grau en Turisme
 • Grau en Gestió i Administració Pública
 • Grau en Mestre en Educació Primària
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica
 • Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans.
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Grau en Turisme i Administració i direcció d'empreses (TADE).
 • Grau en Gastronomia i Arts Culinàries
 • Grau en Relacions Internacionals

Igualment s'imparteix docència en els Màsters de Comunicació i Indústries Creatives, Cooperació al Desenvolupament, Desenvolupament Local i Innovació Territorial, Adreça i Planificació del Turisme, Envelliment Actiu i Salut, Gestió i Restauració del Mitjà Natural, Innovació Social i Dinàmiques de Canvi, Investigació Criminal i Ciències Forenses, Planificació i Gestió de Riscos Naturals i Professorat en Educació Secundària.

Les línies generals de recerca del Departament se centren en diferents programes relacionats amb la teoria sociològica, l'estudi de la població, les tècniques de recerca social, la sociologia urbana, la sociologia del turisme, la sociologia mediambiental, la sociologia visual i especialment l'estudi de les cultures i societats del món mediterrani. Producte d'aquestes activitats investigadores, a part de les publicacions que consten en el currículm dels investigadors, caldria destacar també els projectes de recerca i convenis establits amb institucions tant públiques com privades i els ja realitzats amb diferents institucions com l'Ajuntament d'Alacant, Ajuntament d'Alcoi, Diputació Provincial d'Alacant, Patronat Provincial de Turisme, Museu Arqueològic, etc.

L'activitat docent i investigadora del professorat es reflecteix en un ampli nombre de publicacions (llibres i articles en revistes nacionals i internacionals), intervencions en Congressos i Seminaris, participació en Jornades, etc.

Història del Departament

El Departament de Sociologia I, creat per resolució del Consell de Govern de 30 de juliol de 2008, malgrat la seua joventut, té una dilatada experiència, ja que és producte de la divisió del Departament de Sociologia I i Teoria de l'Educació, que al seu torn provenia de la separació de l'antic Departament de Ciències Socials i de l'Educació

El Departament de Ciències Socials i de l'Educació, creat per acord de la Junta de Govern de 30 de juny de 1986, va dissenyar i va desenvolupar el programa de Llicenciatura i Doctorat en Sociologia de la Universitat d'Alacant que va iniciar la seua marxa a l'octubre de 1989. Incloïa, a més a més de l'Àrea de Coneixement de Sociologia, amb les de Teoria i Història de l'Educació, Didàctica i Organització Escolar, Psicologia Evolutiva i de l'Educació, Psicologia Social.

El Departament de Sociologia I i Teoria de l'Educació va ser creat per resolució de la Junta de Govern de la Universitat d'Alacant el 8 de gener de 1998 i comptava amb dues àrees de coneixement: Sociologia i Teoria i Història de l'Educació.

Va seguir desenvolupant el programa de tercer cicle Societat i cultura contemporànies, que  s'estava impartint des del curs 1993/1994, i que a partir del curs 1999/2000 es va transformar en el Programa de Doctorat Sociologia: Societat i Cultura Contemporànies.

A la fi del curs 2007/2008, la complexitat i especialització dels estudis de Grau i Postgrau, l'adaptació al nou Espai Europeu d'Educació Superior, així com la major burocratització de l'administració, va fer aconsellable que els departaments i els centres comptaren amb Àrees de Coneixement més específiques i coherents amb els estudis, línies de recerca, programes de doctorat, etc. que s'hi imparteixen.

Per aquestes raons, el Departament de Sociologia I i Teoria de l'Educació va considerar convenient que les dues Àrees de Coneixement que hi incloïa, Sociologia i Teoria i Història de l'Educació, s'adscrigueren respectivament a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i a la Facultat d'Educació, més concordes amb les seues necessitats i realitats acadèmiques i administratives, ja que l'Àrea de Sociologia impartia la majoria de la càrrega docent  en la Llicenciatura en Sociologia, estudis que pertanyen a la Facultat de Ciències Econòmiques, i l'Àrea de Teoria i Història de l'Educació impartia tota la càrrega docent en la Diplomatura en Mestre i en la Llicenciatura en Psicopedagogia, tots dos estudis pertanyents a la Facultat d'Educació.

Amb la modificació del Departament, l'Àrea de Teoria i Història de l'Educació es va traslladar al Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, adscrit també a la Facultat d'Educació i l'Àrea de Sociologia va continuar adscrita a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Després de més de deu anys de funcionament, el Consell de Departament celebrat el dia 21 de maig de 2008, va decidir iniciar els tràmits pertinents per al trasllat de l'Àrea de Coneixement de Teoria i Història de l'Educació al Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques i la transformació del Departament de Sociologia I i Teoria de l'Educació en el de Sociologia I. Aquests tràmits van culminar amb l'aprovació de la creació del Departament de Sociologia I per resolució del Consell de Govern de 30 de juliol de 2008.

En els inicis en el curs acadèmic 2008/2009, el nou Departament de Sociologia I va incloure només l'Àrea de Coneixement de Sociologia i amb 28 professors i investigadors, 2 becaris i 2 PAS complint amb el nombre mínim de professorat establit en  l'article 15.5 dels estatuts de la Universitat d'Alacant i pel Reial decret 360/1984, de 12 de desembre, sobre departaments universitaris, modificat pel Reial decret 1173/1987, de 25 de setembre, en el seu article 4.1.

El Departament de Sociologia I va iniciar la marxa impartint docència en els següents estudis:

 • Diplomatures: Diplomatura en Ciències Empresarials, Diplomatura en Mestre, Diplomatura en Gestió i Administració Pública, DiplomaEscultura tura en Nutrició Humana i Dietètica, Diplomatura en Relacions Laborals i Diplomatura en Turisme
 • Llicenciatures: Llicenciatura en Sociologia, Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, Llicenciatura en Criminologia i Llicenciatura en Ciències del Treball.
 • Màsters: Màster en Ciències de la Infermeria, Màster en Desenvolupament Local i Innovació Territorial, Màster en Direcció i Planificació del Turisme i Màster en Estudis de Cultura i Sociologia Angleses.
 • Estudis Propis: Estudi Propi en Criminologia, Estudi Propi en Detectiu Privat i Estudi Propi en Seguretat Pública.
 • Programa de Doctorat: Sociologia: Societat i Cultura Contemporànies

 

 

 

Tornar al principi de la pàgina

Departament de Sociologia I


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3494

Fax: (+34) 96 590 3868

Twitter: https://twitter.com/dsoc1_ua

Facebook: https://www.facebook.com/dsoc1ua/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464