Titulacions de Grau Departament de Tecnologia Informàtica i Computació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Departaments
Logo Departament de Tecnologia Informàtica i Computació   Departament de Tecnologia Informàtica i Computació
Departament de Tecnologia Informàtica i Computació

Titulacions de Grau

Enginyeria Informàtica
Escola Politècnica Superior d'Alacant
Codi C203. Titulació oficial presencial amb un total de 240 crèdits.

Presentació

El títol de Grau en Enginyeria Informàtica garanteix una sòlida formació científica i tecnològica, que capacita tant per a l'exercici professional en l'àmbit de la Informàtica com per a la innovació i recerca des d'aqueixa formació generalista i de fonaments.

L'objectiu general del títol de Graduat/a en Enginyeria Informàtica és preparar professionals amb una formació àmplia i sòlida que els prepare per a dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes que resolguen problemes de qualsevol àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria.

Enllaços d'interès

Assignatures del departament

Enginyeria Multimèdia
Escola Politècnica Superior d'Alacant
Codi C205. Titulació oficial presencial amb un total de 240 crèdits.

Presentació

El títol de Grau d'Enginyeria Multimèdia se situa en l'espai intermedi entre les enginyeries tradicionals i l'enginyeria informàtica i té, com a objectiu general, formar els professionals del sector de les TIC que siguen capaces de dirigir els nous projectes de l'àmbit de la Multimèdia, tant en el sector de l'oci i entreteniment digital com en el de la gestió de continguts per a la seua difusió en xarxes d'informació.

Proporciona una formació de qualitat basada en l'aprenentatge sobre la base de projectes. Aquesta formació estaria enfocada a proporcionar al alumnat habilitats per a la construcció de sistemes digitals per a la gestió de la informació multimèdia, proporcionar suport tècnic a projectes multimèdia de l'àmbit de la cultura, les telecomunicacions, l'ensenyament o l'empresa i crear i donar suport als elements tècnics involucrats en la creació d'imatge i so relacionada amb l'oci digital.

Enllaços d'interés

Assignatures del departament

Enginyería Robòtica
Escola Politècnica Superior d'Alacant
Códi C211. Titulació oficial presencial amb un total de 240 crèdits.

L'objectiu general del nou títol de graduat o graduada en Enginyeria Robòtica és preparar professionals amb una formació àmplia i sòlida que els capacite per a realitzar tasques d'enginyeria en totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes que estiguen relacionats amb la robòtica, aplicant el coneixement cientiífic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria. Amb caràcter general, el graduat o graduada en Enginyeria Robòtica està capacitat per a aprendre a conèixer, fer, conviure i ser, en el seu àmbit personal, professional i social, d'acord amb el que recull l'informe de la UNESCO sobre les perspectives de l'educació en el segle XXI.

Enllaços d'interés

Assignatures del departament

Enginyeria So i Imatge en Telecomunicació
Escola Politècnica Superior d'Alacant
Codi C201. Titulació oficial presencial amb un total de 240 crèdits.

Presentació

El propòsit general d'aquests estudis és preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat per a concebre i dissenyar sistemes d'àudio, vídeo i telecomunicació, col·laborar amb professionals de tecnologies afins i capaces de prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, temps i respecte als principis propis de la professió.

De la persona titulada s'espera que adquirisca les capacitats de:

  • Exercir activitats en la indústria audiovisual, acústica, de la informació i de les telecomunicacions.
  • Realitzar projectes i dissenys d'enginyeria de telecomunicació, audiovisual i acústica.

Enllaços d'interès

Assignatures del departament

Enginyeria Química
Escola Politècnica Superior d'Alacant
Codi C204. Titulació oficial presencial amb un total de 240 crèdits.

Presentació

El Títol de Graduat/da en Enginyeria Química s'ha elaborat amb l'objectiu fonamental de formar professionals que siguen capaços d'aplicar el mètode científic, i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos relacionats amb el disseny de productes i processos en els quals la matèria experimenta canvis de morfologia, composició o contingut energètic, incloent la concepció, càlcul, construcció, engegada i operació d'equips i instal·lacions on s'efectuen aquests processos, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, com el farmacèutic, biotecnològic, alimentari o mediambiental, tot açò en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient i complint el codi ètic de la professió.

Així mateix, es pretén formar professionals altament qualificats en coneixements i habilitats, amb esperit creatiu i obert a la necessitat de formació permanent en el desenvolupament del seu treball i en el dels seus col·laboradors. En conseqüència són tan importants les qualitats de "aprendrer a aprendre" i d'aplicar el que es coneix, com la quantitat de coneixements adquirits.

Enllaços d'interés

Assignaturas del departament

Grau en Enginyeria Biomèdica
Escola Politècnica Superior d'Alacant
Códi C210. Titulació oficial presencial amb un total de 240 crèdits.

L'objectiu general del títol de Graduat/a en Enginyeria Biomèdica és preparar professionals amb una formació àmplia i sòlida que els prepare per a dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes que resolguen problemes de qualsevol àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria.

Enllaços d'interés

Assignatures del departament