Grups de recerca Departament de Tecnologia Informàtica i Computació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Departaments
Logo Departament de Tecnologia Informàtica i Computació   Departament de Tecnologia Informàtica i Computació
Departament de Tecnologia Informàtica i Computació

Grups de recerca

Grup Ibis
Enginyeria Bioinspirada i Informàtica per a la Salut
Diagnòstic Distribuït i Cura Sanitària en la Llar (D2H2), Cibernètica i Biònica, Informàtica metgessa, Biometria, etc.
Grupo Ibis s1

Ibis sorgeix com un grup de recerca especialitzat en diferents àrees dedicades a la recerca bàsica i al desenvolupament d'aplicacions biomèdiques. Els components del grup tenen una àmplia experiència i una presència en la comunitat acadèmica nacional i internacional important ja que des de 1993 es treballa en el desenvolupament d'aplicacions biomèdiques dins del departament de Tecnologia Informàtica i Computació. A partir de l'any 1997 s'inicia la recerca del control biològic, en particular, el control neuronal del tracte urinari inferior i el modelatge del pàncrees. Posteriorment s'amplien les línies de recerca arran de la incorporació de nous investigadors.

Les àrees de treball dins del grup estan dirigides principalment cap a 5 vessants:

 • Diagnòstic Distribuït i Cura Sanitària en la Llar (D2H2).
 • Cibernètica i Biònica. Modelatge i simulació de sistemes biològics. Més concretament els sistemes del cos humà i especialment el tracte urinari inferior i el pàncrees.
 • Bioinstrumentació i Rehabilitació Desenvolupe de dispositius biomèdics que permeten millorar la qualitat de vida dels pacients.
 • Informàtica mèdica. Utilització de tècniques d'intel·ligència artificial i visió en el camp de la medicina, havent realitzat diverses aportacions aplicables en imatges d'origen biomèdic (diagnòstic i classificació). Desenvolupament d'aplicacions orientades a millorar la gestió mèdica, tant en aspectes d'accessibilitat com en seguretat. També s'aborden aspectes relacionats amb la telemedicina i la computació ubiqua.
 • Biometria.


A més dels components del grup, també participen activament col·laboradors externs com a especialistes mèdics i altres professionals afins, formant un equip de treball multidisciplinari que aborda tasques tant de recerca bàsica com aplicada.

Grup i2rc
Informatica Industrial i Xarxes de Computadors
Xarxes, Robòtica i control, Sistemes industrials, Sistemes digitals per a la llar i els edificis, Visió artificial, Intel·ligència ambiental, etc
Grupo i2RC firmacoGrupo i2RC EIDGrupo i2RC ETTICCASS

El grup de recerca d'informàtica industrial i xarxes de computadors ha desenvolupat una labor crucial en la implantació i consolidació de l'àrea d'arquitectura i tecnologia dels computadors en la Universitat d'Alacant, tant en la formació d'investigadors com en la producció científica en si mateixa. Es tracta d'un grup de recerca de gran activitat on s'han format 15 doctors, al que s'incorporen contínuament nous becaris per a ser formats com a investigadors, o col·laborant en els nombrosos projectes de recerca que realitzem o en convenis amb empreses per a transferència de tecnologia derivada de la recerca desenvolupada.

Des de fa més de deu anys hem centrat els nostres esforços a desenvolupar un conjunt de línies de recerca amb l'objectiu de conformar una plataforma adequada per a poder dur a terme projectes de recerca i d'innovació acords amb les expectatives de servir de suport i d'instrument dinamitzador del sistema industrial i productiu. Aquestes línies: tractament d'imatge i visió, robòtica, xarxes de computadors, processament de baix nivell, modelatge del coneixement, informàtica biomèdica i informàtica industrial, han donat lloc, al seu torn, als respectius grups de recerca que actualment conformen el departament de tecnologia informàtica i computació.

L'enfocament investigador que fem és, doncs, el de la confluència de les tecnologies de la informació, les de les comunicacions i les del control (TICC) per a proporcionar coneixement i per a posar a punt solucions amb enfocament transdisciplinar en el sector que considerem de major expansió futura.

L'elevada qualificació assolida durant tota aqueixa marxa ha desembocat que l'interès actual del grup es concreta en la integració de sistemes encaminats a proporcionar serveis proactius, en coherència amb les modernes concepcions de la intel·ligència ambiental, allà on es preveu la major demanda de tecnologies avançades durant els pròxims anys: l'habitatge i els edificis.

L'enfocament investigador que fem és, doncs, el de la confluència de les tecnologies de la informació, les de les comunicacions i les del control (TICC) per a proporcionar coneixement i per a posar a punt solucions amb enfocament transdisciplinar en el sector que considerem de major expansió futura, consistentment amb els actuals criteris d'accessibilitat i sostenibilitat.

La repercussió de la nostra recerca en el vessant formatiu es concreta, conjuntament amb la resta del departament de Tecnologia Informàtica i Computació en el Màster Universitari en Llar Digital i en el Màster Oficial en Tecnologies de la Informàtica organitzat per l'Institut Universitari de Recerca en Informàtica.

 

GrupM
Grup de xarxes i middleware
Xarxes de Computadors i Seguretat, Xarxes de Computadors i Ambients Intel·ligents, Informàtica Industrial i Robòtica.
GrupoM tesis 1GrupoM tesis 2GrupoM tesis 3GrupoM tesis 4GrupoM tesis 5

El grupM està compost per un conjunt d'especialistes en les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, tant de l'àmbit professional com del científic i acadèmic.

El seu principal objectiu és analitzar com les Noves Tecnologies poden i deuen ajudar a conformar l'anomenada Societat del Coneixement: Indústria, Administració, Negocis i Societat.

Les seues àrees fonamentals de recerca són: la Computació Ubiqua i els Models de Prestació de Serveis com a base per a la creació d'un teixit social i econòmic sense Bretxa Digital.


línies de treball        

 •           Serveis per als negocis, la indústria i la llar. Utility Computing
 •           Sensors i actuadors intel·ligents
 •           Dispositius incrustats
 •           Models de fabricació integrada
 •           Difusió massiva d'informació
 •           Sistemes d'emmagatzematge escalables
 •           Computació GRID
 •           Infraestructures per a l'accés a Serveis
 •           Cluster i servidors blade
 •           Servidors d'aplicacions
 •           Computació ubiqua
 •           Seguretat i alta disponibilitat
Grup UniCAD
Recerca en CAD/CAM/CAU
Adaptació de màquines eina a l'estàndard STEP-NC, Biomecànica, Sistemes Bioinspirats, Personalització de calçat, FPGAs, DSPs i GPUs, Sistemes on Xip amb FPGAs, etc.
UniCAD protoUniCAD hormaUniCAD placaUniCAD robot

El grup de recerca en CAD/CAM/CAU de la Universitat d'Alacant és un grup jove que naix com a iniciativa d'una sèrie de professors dels Departaments de Tecnologia Informàtica i Computació i Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Actualment el grup està format per 8 investigadors, 6 d'ells doctors, que treballen en la temàtica de les tecnologies de Disseny i Fabricació Assistides per Computador (CAD/CAM) així com en el disseny i implementació d'arquitectures de processament específic (SoC, FPGA, ...) i més en concret en l'adaptació de màquines (eines) a l'estàndard STEP-NC, prototipat ràpid, prototipat virtual, customització de productes, protecció de la propietat intel·lectual de les aplicacions CAD/CAM/CAU i acceleració maquinari d'algorismes.

Des de fa més d'una dècada el personal del grup porta treballant en col·laboració amb l'Institut Tecnològic del Calçat i Connexes (INESCOP) a través de la seua participació en nombrosos convenis universitat-empresa així com en projectes públics finançats tant pel Ministeri de Ciència i Tecnologia com per la Generalitat Valenciana. Actualment també s'està col·laborant amb el Centre Tecnològic del Moble i la Fusta de la Regió de Múrcia (CETEM) a través de diversos convenis i projectes.

En la part d'arquitectures específiques, cal destacar les col·laboracions amb l'Institut d'Òptica del Centre Superior de Recerques Científiques (CSIC) i el grup de bioenginyeria de la UMH, en l'acceleració d'algorismes de processament d'imatge amb FPGA. En la mateixa línia s'està treballant el disseny i implementació de tècniques maquinari/programari per a tolerància a fallades enfront de radiació en sistemes FPGA embarcats en vehicles aeroespacials, particularment satèl·lits, mitjançant diversos projectes públics (Renaser i Renaser ) en coordinació amb la Universitat de Sevilla i la Universitat Carlos III de Madrid.

Entre els investigadors es compta amb quatre Titulars d'Universitat, un Professor Contractat Doctor i tres Professors Associats, a més de col·laboradors externs, becaris i personal de suport tècnic. En total, el grup posseeix avaluació positiva en vuit trams de recerca (sexennis). Es compta amb més de mig centenar d'articles publicats en revistes internacionals, entre les quals es troben revistes internacionals prestigioses com Computer Aided Design, Computers in Industry, Journal of Systems Architecture o Neurocomputing. A més el personal del grup compta amb més de 30 publicacions en capítols de llibre i participacions en congressos d'àmbit nacional i internacional.

La participació del personal del grup UNICAD en projectes de recerca es reflecteix en projectes públics de recerca entre nacionals, autonòmics, locals i projectes privats amb empreses, així com la participació en un projecte europeu.