Saltar apartados

etiquetas

ETIQUETES

  • Instrucció

PER A OBTENIR L'ETIQUETA CORRESPONENT A UN RESIDU EN CONCRET,  PREMEU SOBRE EL NÚMERO DEL GRUP A QUÈ PERTANY.

Si no sabeu en quin grup classificar un residu, consulteu el CLASSIFICADOR AUTOMÀTIC DE RESIDUS. Si no el localitzeu, poseu-vos en contacte amb Ecocampus@ua.es.

 Inflamables Corrosius (Àcids inorgànics)
Tòxics (sòlids) Corrosius (Álcalis)
 Corrosius (Àcids orgànics) Tòxics (líquids)

GRUP

DENOMINACIÓ

PERILLOSITAT

1

REACTIUS DE LABORATORI OBSOLETS (Sense identificar)

Tòxic

2

DISSOLVENTS NO HALOGENADOS (no inclosos és els grups compresos entre 2A i 2I)
(Etanol, Tolueno, Xileno, Hexano …)

Inflamables

Tòxic

2A

 ALDEHIDS, CETONES, ÈTERS, ÈSTERS I ISOCIANATOS (Acetaldehído, Acroleína, Benzaldemida, Acetona, Ciclohexanona, Èter etílico, Acetat d'etil, Acrilato de metilo, Benzoato de butil, Clorofenil isocianato...)

2B 

AMIDAS, AMINES I NITRILS (Acetamida, Arcrilamida, Benzamida, Anilina, Etilamina, Trietanolamina, Acetonitrilo, Benzonitrilo…)

2C

COMPOSTOS AZO, DIAZO I HIDRAZINES (Aminotiazol, Azobenceno, Hidracina…)

2D

EPÓXIDOS (Epiclorhidrina, epoxiestireno, òxid d'etilè…)

2E

MERCAPTANOS I SULFURS ORGÀNICS I INORGÀNICS (Dimetilsulfuro, Metilmercaptano, Sulfur sòdic…)

3

DISSOLVENTS HALOGENADOS (Cloroform, Clorobenceno, Tricloroetilo....)

Inflamables

Tòxic

4
ÀCIDS I IXES INORGÀNICS I SOL. AMB METALLS
(excepte compostos del Grup 10 i 22,  i els no inclosos en els grups compresos entre 4A i 4C)

Corrosiu

Nociu

 

 

NO INTRODUIR EN CONTENIDORS METÀL·LICS

4A

ÀCIDS MINERALS NO OXIDANTS

(Àcid clorhídric, àcid clorosulfónico, àcid fluorhídric, àcid fluorobórico, àcid fosfórico….)

4B 

ÀCIDS MINERALS OXIDANTS

(Àcid cròmic, àcid nítric, àcid perclórico, àcid sulfúric, àcid sulfúric fumante…)

4C

NITRURS (Nitrur càlcic, Nitrur de coure…)

5

ÀCIDS ORGÀNICS, SALS ORGÀNIQUES I PERÒXIDS ORGÀNICS

(Àcid acètic, Àcid benzoico, Peròxid d'acetilo, Butil peroxibenzoato.....)

Corrosiu

Nociu

 

NO INTRODUIR EN CONTENIDORS METÀL·LICS

6

ÁLCALIS I SALS INORGÀNIQUES (excepte compostos del grup 10)

(Hidròxid amònic, Hidròxid potásico, Metóxido sòdic, Òxid càlcic...)

 

Corrosiu

Nociu

 

NO INTRODUIR EN CONTENIDORS METÀL·LICS

7

OLIS, GRASSES I HIDROCARBURS (alifáticos saturats, no saturats i aromàtics) (Exempts de Clor)

(Diciclopentadieno, Isobutileno, Ciclopentano, Isooctano, Benzè, Estireno…)

Tòxic

8

ORGANOHALOGENADOS I ORGANOFOSFORADOS  (Pesticides, Plaguicidas, Biocidas......)
(Bromobenceno, Cloroform, Lindano, Tetracloruro de carboni, Malation, Fosfolano, Carbarilo, Carbofurano)

Tòxic

9

FENOLS I COMPOSTOS FENÒLICS (fenols i cresoles)

(Hidroquinona, 1-Naftol, Pentaclorofenol)

Tòxic

10

SALES I COMPOSTOS DE METALLS PESATS (Cr(VI), Ba, As, Hg, Sb, Cd)

Tòxic

11

SUBSTÀNCIES CIANURADAS (cianurs i derivats)

(Àcid cianhídrico, Cianur mercúrico, Cianur de zinc)

Tòxic

12

MATERIAL DE LABORATORI CONTAMINAT

Guants, paper, pipetes, equips contaminats ...

Perillós per al medi ambient

13

 VIDRE CONTAMINAT (NO PIREX)

Perillós per al medi ambient

14

RESIDUS DE DETERMINACIÓ DE DQO

Nociu

15

BROMUR D'ETIDI

Nociu

17

LÍQUIDS DE REVELAT FOTOGRÀFIC

Tòxic

18

PILES ALCALINES I SALINES

Perillós per al medi ambient

19

VIDRE DE LABORATORI CONTAMINAT (TIPUS PIREX)

No barrejar vidre normal (botelles de reactius)

Perillós per al medi ambient

20

PILES BOTÓ

Tòxic

21

BATERIES USADES

Corrosiu

 

NO INTRODUIR EN CONTENIDORS METÀL·LICS

22

METALLS I ENVASOS METÀL·LICS CONTAMINATS (Metalls alcalins i alcalinotérreos, metalls i aliatges de formes diverses, pols inclusivament)

(Beril·li, Bronze, Coure, Ferro, Alumini, Zinc)

Perillós per al medi ambient

23

ENVASOS DE PLÀSTIC CONTAMINAT

Perillós per al medi ambient

24

AEROSOLS (I ENVASOS QUE ELS HAGEN CONTINGUT)

Inflamables

Tòxic

25

AIGÜES DE PROCÉS (pH<1, en contenidors de 1000L) 

Corrosiu

Tòxic

Oficina Ecocampus


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400, ext. 2202

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464