Saltar apartados

gestion-residuos-quimicos

GESTIÓ DE RESIDUS QUÍMICS.

A continuació, i de manera resumida i esquematitzada, s'indiquen els  passos més importants que han de conèixer els responsables de les unitats productores. 

Per a obtenir-ne una informació més àmplia i concisa, heu de recórrer als procediments, instruccions o pautes preventives del sistema.


ALTA D'UNITAT PRODUCTORA EN EL SISTEMA

 1. Cal emplenar la fitxa d'alta indicant-hi la ubicació, el codi SIGUA i les dades de la persona responsable de la gestió de residus en aquesta unitat productora. 
 2. Una vegada emplenada aquesta fitxa, cal enviar-la per correu electrònic a l'adreça Ecocampus@ua.es. D'aquesta manera la unitat productora quedarà donada d'alta en la base de dades del sistema.

ETIQUETATGE
Els envasos de residus han d'estar perfectament identificats amb l'etiqueta corresponent, segons el grup a què pertanyen.
 1. En aquesta etiqueta cal fer constar:
 • L'edifici.
 • El departament.
 • La data en la qual s'acaba d'omplir l'envàs.
 • A més, hi ha un apartat per a indicar les observacions que es consideren oportunes. 
 1. L'etiqueta s'ha d'adherir a l'envàs mitjançant cinta transparent i adhesiva, de manera que s'assegure la permanència d'aquesta durant la manipulació i el transport. A més, cal cobrir tota la superfície de l'etiqueta amb aquesta cinta per a evitar desperfectes que impedisquen lectures posteriors . 


RECOLLIDA DE RESIDUS

 1. La unitat de Gestió de Residus enviarà un comunicat en què indicarà la data de la pròxima recollida interna de residus, que es farà cada dos mesos aproximadament, als responsables de totes les unitats productores que hagen sigut donades d'alta en la base de dades del sistema. 
 1. Els responsables de les unitats productores han d'emplenar i imprimir el registre de retirada interna de residus, indicant-hi la quantitat i grandària dels envasos, així com el grup a què pertanyen els residus que han de ser retirats. A més, s'enviarà una còpia d'aquest registre per correu electrònic a Ecocampus@ua.es
 1. La unitat de Gestió de Residus indicarà als transportistes interns autoritzats quines són les unitats productores a les quals han d'acudir per a retirar els residus generats. Una vegada retirats els residus, un dels transportistes signarà la còpia impresa del registre de retirada interna de residus que ha de tenir el responsable de la unitat productora i que servirà com a justificant de lliurament dels residus.
Els residus han de ser retirats per subgrups (incompatibilitats), per a evitar que possibles vessaments durant el transport puguen causar un accident. Per a fer-ho s'han establit cinc subgrups de residus identificats per un codi de colors segons la incompatibilitat que tinguen.

RECOLLIDA EXCEPCIONAL DE RESIDUS
S'ha previst la possibilitat de fer recollides excepcionals de residus, fora de les dates establides per a les recollides internes. Si, a causa d'una major producció de residus, cal una recollida excepcional d'aquests residus, s'ha de:
 1. Emplenar el registre de recollida excepcional, a més del registre de retirada interna de residus. En el registre de recollida excepcional cal fer constar els motius d'aquesta petició.
 1. Enviar els dos registres a Ecocampus@ua.es
 1. Posteriorment, se us comunicarà des de la unitat de Gestió de Residus la data en què es farà la recollida d'aquests residus. Recordeu que heu d'imprimir una còpia del registre de retirada interna, que us servirà com a justificant de lliurament dels residus.

TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE INTERN
Els transportistes interns autoritzats traslladaran els residus als magatzems temporals, on romandran fins que siguen retirats per l'empresa gestora. Hi ha cinc magatzems temporals, un per a cada subgrup de residus. D'aquesta manera s'eviten possibles accidents causats per algun abocament accidental, ja que els grups incompatibles es guarden en magatzems diferents.

Oficina Ecocampus


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400, ext. 2202

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464