Saltar apartados

pautas-gestion

PAUTES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS

Descargar pdf
 1. Identifiqueu els grups de residus perillosos que es generen, segons la classificació de residus existents (*).
 2. Seleccioneu el nombre i grandària/capacitat dels envasos necessaris que millor sadapten a les necessitats darreplegada dels residus perillosos generats.
 3. Consultar la fitxa de dades de seguretat així com les frases H (indicacions de risc) i les frases P (consells de prudència) del producte, per a obtindre informació relacionada amb les mesures de precaució que s'hagen de prendre a l'hora de manipular i gestionar un producte. Les frases R i S apareixen en l'etiqueta del producte i en la seua fitxa de dades de seguretat.
 4. Abans domplir cada envàs, etiqueteu-lo amb letiqueta identificativa del grup de residus corresponent, correctament emplenada (indicant amb claredat: edifici, departament/unitat, data dinici de lemmagatzemament i observacions si és el cas). Protegiu sempre letiqueta per a evitar-ne el deteriorament davant de qualsevol vessament.
 5. No introduiu, en cap cas, en un mateix envàs residus que específicament pertanguen a grups diferents per a evitar reaccions per incompatibilitat. Si el residu perillós és una mescla de diferents substàncies, classifiqueu-lo dins del grup a què pertany la substància que es troba en proporció més gran.
 6. Poden existir productes que pertanguen a un mateix grup de residus però que no es poden dipositar en un mateix envàs per la seua incompatibilitat. En aquest cas, així com quan existisca qualsevol dubte respecte a la compatibilitat, es procedirà a envasar aqueix producte en un envàs d'ús exclusiu per a ell, indicant en l'apartat de "Observacions" de l'etiqueta de residus, quin producte conté i totes les advertències necessàries per a evitar l'abocament en aqueix mateix envàs, d'una substància del mateix grup que siga incompatible.
 7. Dins del grup 1 (reactius obsolets) només shan de classificar els residus la naturalesa dels quals es desconega i que, per tant, no puguen classificar-se dins de cap altre grup. No shan de mesclar amb cap altre producte i shan de dipositar en el seu recipient original, dins dun envàs de residus correctament identificat amb letiqueta del grup corresponent (grup 1).
 8. No ompliu lenvàs més del 80% de la capacitat. Per a garantir-ho, feu una marca amb retolador indeleble en lexterior de lenvàs per a remarcar el límit dompliment que lenvàs té de fàbrica.
 9. Tanqueu els envasos una vegada acabades les aportacions parcials de residus.
 10. Els envasos que continguen residus perillosos líquids han destar sempre ubicats sobre una cubeta collectora de residus homologada, i trobar-se perfectament tancats.
 11. No dipositeu sobre una mateixa cubeta envasos de residus que pertanguen a subgrups diferents per a evitar incompatibilitats en cas dabocament accidental.
 12. No apileu envasos.
 13. Els envasos de residus no hauran destar en zones de pas ni en llocs on accidentalment puguen ser colpejats, bolcats o ser incompatibles amb el seu entorn (processos, installacions, etc.).
 14. Els envasos de grups de residus perillosos que continguen substàncies volàtils han demmagatzemar-se en zones ben ventilades.

Oficina Ecocampus


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400, ext. 2202

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464