Saltar apartados

gestion-equipos-utilizados

Procediment complet
PROCEDIMENT DE MEDI AMBIENT
PMA-10
Revisió 03

 


Gestió / retirada d'equips informàtics ja utilitzats

 

  1. Eliminació de dades.
  2. Sol·licitud de valoració pel Servei d'Informàtica.
  3. Visita del tècnic del Servei d'Informàtica.
  4. Sol·licitud per a la retirada de l'equip a través de part de manteniment.
  5. Tancament del part de manteniment per part de l'usuari.


 1. Eliminació de dades.
En compliment de la legislació vigent, l'usuari ha d'assegurar la destrucció de les dades emmagatzemades en el disc dur de l'ordinador. Per a això té dos possibilitats:

  • Sollicitar al Servei dInformàtica de la UA l'esborrament del disc dur de l'equip a través del part de suport i assistència tècnica disponible en la seua pàgina web. 
  • Que el mateix usuari procedisca a l'esborrament del disc dur per mitjà de la utilitat Eraser que pot ser descarregada de la pàgina web del Servei dInformàtica

 2. Sol·licitud de valoració pel Servei d'Informàtica.
Per a sollicitar la retirada dequips informàtics, una vegada esborrades les dades del disc dur, ha d'omplir-se l'imprés de retirada, indicant expresament totes les dades requerides (localització, codi d'inventari, etc.) que es troba en la pàgina web del Servei d'Informàtica de la Universitat  d'Alacant i remetre'l, signat pel responsable de la Unitat Organitzativa / Centre de Gasto, al Servei dInformàtica.

 3. Visita del tècnic del Servei d'Informàtica.
Un Tècnic del Servei dInformàtica es desplaçarà al lloc per a comprovar l'estat de l'equip. El Tècnic després d'observar l'equip i el correcte omplit de la sollicitud rebuda (amb localització, codis d'inventari, etc.), decidirà si tramitar aquesta petició com:

  • Baixa definitiva A: si l'equip encara té vida útil i pot ser cedit a centres educatius i entitats sense ànim de lucre. Quan la Universitat d'Alacant dispose de material suficient destinat a cessions, publicarà la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA) perquè les institucions interessades puguen fer la sol·licitud corresponent.
  • Baixa definitiva B: si l'equip ha arribat al final de la seua vida útil i cal gestionar-lo com a residu.
  • Baixa temporal: si és possible la seua reutilització dins del campus. El procediment per a sol·licitar aquest tipus d'equips per part de qualsevol unitat de la UA és el procediment de Sol·licitud interna d'equips informàtics reutilitzats.
  • NOTA 1: El Servei d'Informàtica haurà de mantindre un inventari dels equips que causen Baixa temporal (aptes per a ser reutilitzats en el campus) i BAIXA DEFINITIVA A (possible cessió), indicant en els dos casos les característiques tècniques.
  • NOTA 2: Si es considera la seua Baixa definitiva (A o B), el Responsable en el Servei d'Informàtica traslladarà directament aquesta petició a la Subdirecció de Patrimoni i Inventari perquè procedisquen a la seua baixa definitiva en l'inventari de la Universitat.

El tècnic etiquetarà l'equip amb les seues dades tècniques i deixarà al costat  una còpia firmada  de l'imprés de sol·licitud de retirada. En aquest imprés quedarà reflectit, amb les dades d'inventari específiques de l'equip, el tipus de baixa, de les anteriorment esmentades, que causa l'equip. A més, quan l'equip cause baixa definitiva B i haja de ser gestionat com a residu, el tècnic del Servei d'Informàtica marcarà l'equip amb una creu visible, situada en la part amb major superfície de cada element de l'equip que cause baixa definitiva B.

 4. Sol·licitud per a la retirada de l'equip a través de part de manteniment.
Després de disposar de l'imprés de retirada omplit pel tècnic del Servei d'Informàtica (indicant el tipus de baixa que causa l'equip), el mateix Servei d'Infromàtica s'encarregarà d'enviar un comunicat de treball  via pàgina web de la UA, seguint el procediment de parts a serveis externs, indicant en el part totes les dades referents a l'equip a retirar, a fi que l'empresa de manteniment procedisca al trasllat de l'equip tal com es descriu en el procediment PMA-17 (Trasllat dels equips informàtics ja utilitzats, retirats de les unitats organitzatives / centres de gasto)

 5. Tancament del part de manteniment per part de l'usuari.
Quan l'empresa de manteniment haja procedit a la retirada de l'equip, el Servei d'Informàtica haurà de procedir al tancament del part de serveis externs, via pàgina web de la UA, indicant si hi ha hagut qualsevol tipus d'incidència, així com el seu grau de satisfacció final.

En cap cas, el sol·licitant o unitat responsable de l'equip podrà  abandonar-lo, a lespera de ser retirat, en l'exterior dels edificis ni en dependències interiors d'ús comú per altres membres de la comunitat universitària (corredors, vies devacuació, eixides demergència, vestíbuls, etc.).

Oficina Ecocampus


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400, ext. 2202

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464