Saltar apartados

traslado-equipos

Procediment complet
PROCEDIMENT DE MEDI AMBIENT
PMA-17
Revisió 00

 


Trasllat dels equips informàtics utilitzats que ja han sigut valorats pel Servei d'Informàtica de la UA

 

  1. Trasllat dels equips informàtics ja utilitzars, retirats d'unitas organitzatives / centres e gasto de la UA.
  2. Trasllat dels equips informàtics a reutilitzar (baixa temporal) des del magatzem fins a la seua nova ubicació en la UA.


1. Trasllat dels equips informàtics ja utilitzars, retirats d'unitas organitzatives / centres e gasto de la UA.

Una vegada que lempresa adjudicatària del servei de manteniment de la UA, ha rebut el corresponent part de treball autoritzat a través de la Subdirecció de Manteniment (que pertany al Servei d'Infraestructures i Serveis), el personal daquesta empresa es personarà en la corresponent ubicació SIGUA per a procedir a la retirada de lequip.
La ubicació final de lequip retirat depèn de la valoració que ha rebut lequip per part del personal del Servei dInformàtica. Aquesta valoració, que ha de trobar-se al costat de lequip, ha de quedar reflectida en l'imprès degudament omplit amb CODIS DINVENTARI, NOM i SIGANTURA del Personal Tècnic del Servei dInformàtica.

Per descomptat únicament seran retirats i traslladats al seu corresponent lloc de destí (segons el tipus de baixa), tots aquells equips que figuren en lImprés signat pel personal Tècnic del Servei dInformàtica.

Existeixen 3 possibilitats diferents, com estableix el procediment PMA-10: Gestió/Retirada dequips informàtics ja utilitzats.

Valoració tècnica Ubicació final
Baixa definitiva A Soterrani de l'Aulario I (ZONA A)
Baixa definitiva B Contenidor de recollida selectiva de residus d'equips informàtics ubicat al Parc de Residus de la UA (*) (**)
Baixa temporal Soterrani de l'Aulario I (ZONA B)

(*) Quan el contenidor de recollida selectiva es trobe a un 80% de la seua capacitat, aproximadament, lempresa adjudicatària del servei de manteniment de la UA li ho comunicarà a l'Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental de la Universitat, perquè inicie les gestions de retirada dels residus per part duna empresa gestora externa autoritzada per la Generalitat Valenciana per al desenvolupament daquesta activitat, com estableix la legislació vigent.

(**) Els residus dequips informàtics no podran romandre més de 6 mesos emmagatzemats en el Parc de Residus de la UA. Si després de 5 mesos des que es va iniciar el dipòsit dels residus dequips informàtics en el contenidor de recollida selectiva, no sha procedit a cap retirada per part de lempresa gestora externa autoritzada, des de l'Oficina EcoCampus siniciaran els tràmits marcats en la legislació vigent per a procedir a la seua retirada abans del termini de 6 mesos establit.

2. Trasllat dels equips informàtics a reutilitzar (baixa temporal) des del magatzem fins a la seua nova ubicació en la UA.
 
Una vegada que lempresa adjudicatària del servei de manteniment de la UA, ha rebut el corresponent part de treball autoritzat a través de la Subdirecció de Manteniment (que pertany al Servei d'Infraestructures i Serveis), el personal daquesta empresa traslladarà lequip emmagatzemat amb el codi dinventari indicat en el part (facilitat pel Servei dInformàtica de la UA a lusuari sollicitant del part), des del soterrani de l'Aulari I (ZONA B), fins a la corresponent ubicació SIGUA final, igualment indicada en el part de treball.Oficina Ecocampus


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400, ext. 2202

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464