Presentació

 

L’Estació Científica Montgó-Dénia (ESCIMO-Dénia) és un centre d’investigació ambiental i marina en el qual es realitzen activitats d’investigació, desenvolupament i innovació, formació, assesorament, concienciació i sensibilització.

 

 

 

 

 

Surgix fruit d’un conveni a tres parts:

-l’Institut Multidisciplinar per a l’Estudi del Medi “Ramon Margalef” de la Universitat d’Alacant

-l’Ajuntament  Dénia,

-i l’Organisme Autònom Parcs Nacionals

Va iniciar la seua activitat al 2010, en aquell moment en co-gestió amb l’Institut de Ciències del Mar (CSIC).

Les instal·lacions es troben a l'antiga casa IRYDA, gràcies a la cessió de l'OA Parcs Nacionals. Se situa dins el Parc Natural del Montgó i en les proximitats del parc natural dels Fons Marins del Cap de Sant Antoni.

L'enclavament privilegiat on s'ubica, juntament amb les infraestructures amb què compta (laboratoris sec i humit, sales de reunions, microscòpia, conferències, etc.) fan de la ESCIMO-Dénia un lloc idoni per al desenvolupament de les seues funcions.