Saltar apartados

BEQUES

 

En aquesta apartat es detalla el procés a seguir per a realitzar la sol·licitud de beques del curs d'Expert en Càlcul d'Estructures amb CYPE. Conforme avance el procés, s'aniran publicant ací els resultats de totes les resolucions preses.

 

NOMBRE DE BEQUES A CONCEDIR

2 mitges beques.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de les sol·licituds haurà de realitzar-se en la Secretaria del Departament d'Enginyeria Civil, una vegada s'ha fet la preinscripció.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

S'hauran d'aportar els següents documents:

Imprès de sol·licitud emplenat ( doc , pdf ). IMPORTANT: Solament és necessari emplenar l'apartat (D) CURRICULUM si accedeixes al curs sense titulació.

Expedient acadèmic original (traduït si escau) i còpia per a acarar de la certificació acadèmica dels estudis que li han donat accés al curs, en el qual s'indiquen les signaturas, qualificacions obtingudes, i nota mitjana global. En el cas que s'hagen cursat en la Universitat d'Alacant, fitxa informativa de l'alumne, on consten les qualificacions obtingudes en les assignatures i la qualificació global de l'expedient.

Per a acreditar les dades econòmiques, de cadascun dels membres de la unitat familiar del sol·licitant s'ha d'aportar (tots els documents han de ser originals):

Si van presentar declaració: Certificat Resum de la Declaració Anual de l'IRPF de 2017, expedit per l'Agència Tributària. IMPORTANT: La còpia de la declaració presentada o la confirmació de l'esborrany no són documents vàlids, s'ha de sol·licitar un certificat resumeixen a l'Agència Tributària.

Si no van presentar declaració: Certificat d'Imputacions de l'IRPF de 2017, expedit per l'Agència Tributària.

Certificat d'inscripció col·lectiva en el Padró Municipal d'Habitants, en el qual s'indique les persones que residien en el domicili familiar l'any 2018.

 

BAREMS A APLICAR

La baremación de les sol·licituds la realitzarà la Comissió de Beques atorgant fins a un màxim de 5 punts, atenent als següents apartats:

- Valoració de l'expedient acadèmic dels estudis que li han donat accés a l'estudi. Fins a 2 punts. S'obtindrà dividint la nota mitjana de l'expedient del sol·licitant entre la nota màxima de totes les sol·licituds presentades, i multiplicant el resultat per 2.

En el cas d'accedir sense titulació específica es valorarà el curriculum del sol·licitant en funció de la seua activitat professional en coincidència amb els objectius del curs.

- Valoració de les dades familiars i econòmics. Fins a 3 punts. S'obtindrà dividint la renda familiar per càpita mínima de totes les sol·licituds presentades entre la renda familiar per càpita del sol·licitant, i multiplicant el resultat per 3.

La concessió de la beca està vinculada a la superació dels estudis.

 

PROCEDIMENT

La publicació de la llista de sol·licituds admeses i excloses es realitzarà en el termini de 7 dies hàbils a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. A partir de la seua publicació, s'obrirà un termini de 7 dies hàbils perquè es puga esmenar la sol·licitud.

En els 7 següents dies hàbils després de la finalització del termini per a esmenar les sol·licituds es publicarà el llistat definitiu d'admesos i exclosos. Després d'açò es procedirà a la baremación de les sol·licituds, i en un termini de temps es publicarà una proposta provisional d'adjudicació de beques, després de la qual s'obrirà un termini de presentació de reclamacions. Una vegada fet açò i avaluades les reclamacions, es publicarà la resolució definitiva i s'iniciaran els tràmits para de devolució de les taxes abonades.

NOTA

Totes aquestes resolucions es publicaran en la web del curs:

http://web.ua.es/es/especialistacype .

Pots consultar la descripció detallada del procés en la web del CEDIP:

http://www.ua.es/cedip/titulospropios/alumno/becas/2011/index.html

Expert en Càlcul d'Estructures amb CYPE


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464