Saltar apartados

Aplicacions de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) a l'estudi del medi i la gestió de recursos

El suport a aquesta línia d'investigació permetrà continuar amb l'aplicació d'una base de dades cartogràfica ja iniciada que és bàsica per a l'estudi del mitjà en la Font Roja (FR) (vegetació, usos del sòl, distribució d'espècies rellevants, hidrologia, geologia, etc.). A més la seua aplicació és de gran interès per a la conservació dels ecosistemes de la FR i una eina imprescindible per a la gestió del parc natural i del seu ús públic.

Les primeres bases de dades procedeixen de 1984, amb actualitzacions en el 2000 (cartografia 1:5.000 de la vegetació). Aquest projecte permetrà combinar les investigacions que diferents grups vénen desenvolupant des de fa més d'una dècada. També s'inclouen aplicacions per a la gestió forestal i prevenció d'incendis.Aquesta línia d'investigació ha permès elaborar un SIG amb aplicacions per al desenvolupament d'altres projectes, així com donar cobertura a la gestió del Parc Natural. En aquest marc s'han iniciat una sèrie d'estudis sobre l'efecte de l'estructura del paisatge en la connectivitat, centrant-se en espècies-objectiu com soin els carnívors forestals.   


Línies d'investigació associades

 • "Aplicaciones SIG y análisis del paisaje vegetal de la LIC Serres de Mariola i Carrascar de la Font Roja" A. Bonet; J.Peña; E. Pastor; J. Brotons, R. Carchano, M. Segura. Dep. Ecología, UA.
 • "Análisis diagnóstico y propuestas de uso público en el Parque natural de la Font Roja". A. Bonet, Dep. Ecología; A. Aledo. Dep. Sociología I, UA.
 • "Dinámica hídrica a escala del paisaje en la Font Roja" J. Bellot, J.R. Sánchez; A. Bonet. Dep. Ecología, UA.
 • "La importancia del mantenimiento de la agricultura tradicional en la gestión de recursos y conservación del paisaje" E. Seva; C. Martin Cantarino; J. Martín; J. E. Martínez . Dep. Ecología, Unidad de Cartografía Ambiental (SICAI), UA.
 • "Aplicaciones de SIG a la Gestión Cinegética a Escala del Paisaje" V. Peiró; D. Jiménez; A. Belda; J. E. Martínez . Dep. Ecología, UA.
 • "Comunidades de aves forestales: Ecología y Gestión". Germán López. Dep. Ecología, UA.
 • "Control del combustible en matorrales con alto riesgo de incendio". M. J. Baeza, A. Escarré y J. Raventos. Dep. Ecología y CEAM.cost SIG

Localització SIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principals projectes relacionats

 • 2004-2007 "Análisis integrado del Riesgo de Incendios Forestales Mediante Teledetección y Sistemas de Información Geográfica": Vulnerabilidad de los Ecosistemas al Fuego (CGL2004-06049-C04-04), D. M. Jaime Baeza.
 • 2004-07. Gestión Sostenible de Recursos Cinegéticos a Escala Regional en un Gradiente Termo-Mesomediterráneo de mosaicos del Paisaje en el Este de la Provincia de Alicante. Análisis mediante SIG y GPS. (CGL2004-0202). Plan I+D+I (2004-2007) MEC. V. Peiró.
 • 2003-06. Variabilidad climática y dinámica forestal en ecosistemas de ecotono. REN2003-07453. J. Raventos.
 • 2002-2005. Modelos predictivos para la distribución de la avifauna en paisajes semiáridos fragmentados: aplicaciones al estudio del efecto de los cambios de usos del suelo sobre la biodiversidad. MCYT REN 2002-2005. G. López.
 • 2001-2002. La biodiversidad asociada a los sucesos de abandono de bancales en el paisaje montañoso del centro de la provincia de Alicante. Estudio piloto por medio de una aplicación SIG. (I+D GV00-029-3). Conselleria d'Educació i Ciéncia de la Generalitat Valenciana. J. Martín.
 • 2000. "Estudi de la connectivitat entre el Parc Natural de la Font Roja i la Serra de Mariola". Instituto Juan Gil-Albert, Excma. Diputación de Alicante, Carchano, R; Brotons, J i Segura, M. Dirigido por A. Bonet.
 • 1997. "Análisis de los principales impactos ambientales originados por infraestructuras en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja (Alcoy-Ibi, Alicante)" T.R.A.G.S.A.- Consellería de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana. Luis Rico Alcaraz y Carlos Martín Cantarino.
 • 1997 Colaboración en el "Pla d'ordenació de l'ús públic al Parc Natural del Carrascar de la Font Roja (Alacant)" Consellería de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana. La Vola Companyia de Serveis Ambientals, S.A.L. Bonet, A. y J. Boronat.
 • 1996. "Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de enterramiento de una línea telefónica que debía atravesar el Parque". Telefónica Española S.A , Luis Rico Alcaraz y Carlos Martín Cantarino.
 • 1995-97. "Estrategias reproductoras de aves y necesidades alimentarias de algunos de sus predadores en áreas mediterráneas" Generalitat Valenciana (GV-2517/94) Dirigido por G. López.
 • 1993. "Aproximación al conocimiento ecológico de tres Espacios Naturales Protegidos" VAERSA, Consellería de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Bonet, A. y J.& Boronat.
 • 1991-94. Las características reproductoras en los Páridos (Parus spp.): estudio de los patrones en el encinar y de las causas de dichos patrones en el naranjal. DGCYT. A. Gil-Delgado y G. López.

Estació Científica Font Roja Natura UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Estaci%C3%B3-Cient%C3%ADfica-Font-Roja-Natura-UA/329255640429535?sk=wall

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464