Saltar apartados

Gestió d'ús públic i participació

banner font roja

La importància del Parc Natural, com a espai d'alta qualitat ambiental, ve donada no solament per la seua possible riquesa ecològica, sinó també pel seu valor com a recurs turístic i recreatiu, o el seu valor cultural, entre uns altres, i a les noves fórmules d'ús i gobernanza que des de l'esfera política i acadèmica vénen impulsant-se des de fa alguns anys. Per tant, sembla interessant la realització d'una investigació que analitze les interaccions entre els diferents agents socials, amb especial referència als seus usos turístics, i les possibilitats que ofereix la participació pública a la gestió d'aquest tipus d'espais.

Per a tal fi, es durà a terme una anàlisi, amb l'objecte de proposar una metodologia participativa entorn dels principis de sostenibilitat i gobernanza a partir de les possibles experiències que en diversos casos d'estudi s'hagen desenvolupat o s'estiguen portant a terme en l'actualitat. Podrà amb açò analitzar-se els èxits i fracassos de diversos mètodes de treball en contextos diferents i inferir així unes directrius metodològiques per a la introducció de criteris participatius efectius en la gestió d'espais d'alta qualitat ambiental.

Haurà d'aprofundir-se prèviament en qüestions de tipus teòric relatives als conceptes de sostenibilitat, gobernanza, participació pública i les conseqüències de l'els usos turístics sobre el medi ambient. Però es dedicarà una gran part de l'esforç a l'aspecte més metodològic i pràctic en relació a l'estudi de les tècniques d'anàlisis stakeholders o parts interessades, i l'examen dels mètodes participatius existents per a determinar la seua capacitat d'aportar els beneficis perseguits per al cas d'espais d'alta qualitat ambiental.

Línies d'investigació associades

  • "Análisis diagnóstico y propuestas de uso público en el Parque natural de la Font Roja". A. Bonet, Dep. Ecología; A. Aledo. Dep. Sociología I, UA.
  • "Sostenibilidad y gobernanza en espacios de alta calidad ambiental, con especial referencia a sus usos turísticos". G. Ortiz, Antonio Aledo Tur y Tomás Mazón Martínez. Departamento Sociología I y Teoría de la Educación

Principals projectes relacionats

2006-2007 Anàlisi de la capacitat de càrrega del Paratge Natural Municipal del Racó de Sant Bonaventura-Els Canalons (Alcoi) . Ayto. Alcoy. A. Bonet

2004-07. Gestión Sostenible de Recursos Cinegéticos a Escala Regional en un Gradiente Termo-Mesomediterráneo de mosaicos del Paisaje en el Este de la Provincia de Alicante. Análisis mediante SIG y GPS. (CGL2004-0202). Plan I+D+I (2004-2007) MEC. V. Peiró.

1997 Colaboración en el "Pla d'ordenació de l'ús públic al Parc Natural del Carrascar de la Font Roja (Alacant)" Consellería de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana . La Vola Companyia de Serveis Ambientals, S.A.L. Bonet, A. y J. Boronat.

1997. "Análisis de los principales impactos ambientales originados por infraestructuras en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja (Alcoy-Ibi, Alicante)" T.R.A.G.S.A.- Consellería de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana. Luis Rico Alcaraz y Carlos Martín Cantarino.

1993. "Aproximación al conocimiento ecológico de tres Espacios Naturales Protegidos" VAERSA, Consellería de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Bonet, A. y J. & Boronat.

Publicacions

Estació Científica Font Roja Natura UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Estaci%C3%B3-Cient%C3%ADfica-Font-Roja-Natura-UA/329255640429535?sk=wall

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464