Saltar apartados

Normativa d'activitats científiques

banner fullaraca
Per a proposar activitats d'investigació en l'ECFRN-UA, el professor o professora responsable haurà de posar-se en contacte amb l'equip de coordinació i presentar una proposta de projecte.

En la sol·licitud es farà constar:

  1. Dades de l'investigador principal i de l'equip de treball, a més d'un breu currículum de l'equip investigador.
  2. Projecte detallat, per triplicat, de la realització del treball o estudi en què farà falta especificar: títol, descripció del projecte, objectius i finalitat, pla de treball detallat amb la durada prevista, material, pressupost detallat i mitjans disponibles per a obtenir-ho, justificació de l'interès del projecte i previsió dels resultats a obtenir.
  3. Infraestructures de necessària instal·lació i adequacions científiques en el Parc amb indicació de la seua zona d'ubicació segons la zonificació establida en el TÍTOL V d'aquestes normes, i amb especificació del temps que hauran d'estar instal·lades o adequades.
  4. Precaucions a considerar pel personal del parc per a no interferir o afectar els resultats de la investigació.
  5. Previsió del grau d'afecció o deterioració ambiental que pot produir-se, i mesures correctores previstes o projecte de restauració després de la finalització de l'activitat, si escau, inclòs el seu pressupost i mitjans disponibles per a obtenir-ho.
  6. Autorització expressa dels propietaris dels terrenys privats on es desenvolupa l activitat, sí fóra necessari.
  7. Acceptació expressa de complir totes les normes d'activitat científica.

Abans de presentar el projecte a desenvolupar en el Parc Natural del Carrascal de la Font Roja és convenient consultar la normativa específica del Pla Rector d'Ús i Gestió del parc, en els aspectes relatius a aquestes activitats educatives.

Normativa PRUG relativa a activitats d'investigació

Estació Científica Font Roja Natura UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Estaci%C3%B3-Cient%C3%ADfica-Font-Roja-Natura-UA/329255640429535?sk=wall

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464