Saltar apartados

TÍTOL I. DE L'ESTRUCTURA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. CAPÍTOL VIII

De les comissions

Article 36. Comissió de Reclamacions
  1. La Comissió de Reclamacions és l'òrgan encarregat de valorar les reclamacions presentades davant la rectora o rector contra les propostes de les comissions en els concursos d'accés.
  2. La Comissió de Reclamacions estarà formada per set catedràtiques o catedràtics d'universitat, tots ells de diferents àmbits de coneixement, amb àmplia experiència docent i investigadora i, almenys, amb dues avaluacions d'investigació positives. Els qui integren la comissió no podran participar en la resolució de reclamacions que afecten els seus respectius àmbits de coneixement.
  3. Les i els integrants de la Comissió de Reclamacions seran elegits pel Claustre Universitari. Es procurarà la composició equilibrada entre dones i homes. El seu mandat tindrà una durada de quatre anys.
Article 37. Comissions de suport al Consell de Govern
  1. El Consell de Govern podrà demanar per a l'exercici de les seues funcions l'assessorament o informe previ de comissions, que podran tenir caràcter permanent i no permanent.
  2. Necessàriament hauran de constituir-se comissions de caràcter permanent en els àmbits següents: organització acadèmica, professorat, estudis, investigació i planificació econòmica.
  3. La seua composició, que es procurarà equilibrada entre dones i homes, s'establirà atenent a la seua naturalesa i funcions.
  4. La composició, competències i funcionament d'aquestes comissions es regiran per un reglament aprovat pel Consell de Govern. Totes les comissions en les quals es tracten aspectes laborals hauran de comptar amb representants de la part social de la Mesa Negociadora.
Article 38. Altres comissions

La resta d’òrgans de govern de la Universitat d'Alacant podran constituir comissions d'estudi, assessorament i de participació dels qui fan ús dels diferents serveis universitaris. L'acord de la seua constitució haurà de preveure, si escau, l'aprovació per part del Consell de Govern d'un reglament que les regule, el qual en delimitarà la finalitat, les normes de funcionament i la seua composició, que caldrà procurar que siga equilibrada entre dones i homes.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464