Saltar apartados

TÍTOL IV. DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. CAPÍTOL

Dels òrgans de representació i participació del personal de la Universitat

Article 193. Òrgans de representació
 1. Els òrgans de representació del personal de la Universitat són:
  a) La Junta de Personal Docent i Investigador, per al professorat funcionari.
  b) La Junta de Personal, per al personal d’administració i serveis funcionari.
  c) El Comitè d’Empresa, del personal laboral.
 2. Les competències, l’elecció i el funcionament d’aquests òrgans s’hauran de regir pel que estableixen la legislació de funcionaris i la normativa laboral.
Article 194. Mesa Negociadora
 1. La Mesa Negociadora és l'òrgan de negociació col·lectiva i de participació en la determinació de les condicions de treball del personal de la Universitat d'Alacant.
 2. La Mesa Negociadora tindrà, en tot cas, composició paritària entre representants de la Universitat i representants de les organitzacions sindicals, en els termes fixats per les seues normes reguladores.
 3. La composició, competències i funcionament d'aquest òrgan es regiran pel que disposa el seu reglament i per la legislació vigent.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464