Saltar apartados

TÍTOL VI. DE LA REFORMA DE L'ESTATUT

Article 215. Iniciativa per a la reforma

La iniciativa per a la reforma d’aquest Estatut correspon:

a) A la rectora o rector.
b) Al Consell de Govern.
c) A una quarta part, almenys, dels qui integren el Claustre Universitari.

Article 216. Tramitació
  1. La proposta de reforma requerirà la presentació d’un text articulat degudament fonamentat.
  2. La proposta de reforma haurà de ser presentada a la presidenta o president del Claustre Universitari, el qual la traslladarà a la Mesa d’aquest per a tramitar-la. La proposta haurà de ser remesa a les i els claustrals, i serà acordat un termini no inferior a deu dies ni superior a trenta perquè aquests en proposen les esmenes que consideren convenients. Les esmenes rebudes dins del termini establit hauran de ser remeses a les i els claustrals juntament amb la convocatòria corresponent del Claustre Universitari.
  3. Des de la data de la presentació de la proposta de reforma fins a la de la convocatòria del Claustre Universitari, no podrà transcórrer un termini superior a seixanta dies lectius.
Article 217. Aprovació
  1. L’aprovació pel Claustre Universitari de la proposta de reforma de l’Estatut requereix el vot favorable de la majoria absoluta en primera votació o dels dos terços de claustrals presents en segona, sempre que el nombre d’aquests siga igual o superior a la meitat d’integrants del Claustre Universitari.
  2. En cas que una proposta de modificació siga rebutjada, aquesta no podrà reiterar-se fins que haja transcorregut un any des de la votació.
Article 218. Entrada en vigor

Les modificacions de l'Estatut aprovades pel Claustre Universitari hauran de ser sotmeses a l'aprovació del Consell de la Generalitat. 

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464