Saltar apartados

DECRET 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat d'Alacant. [2012/1230]

La Universitat d'Alacant va sol·licitar l'aprovació de la proposta d'Estatut, aprovada pel Claustre de la Universitat en sessió del dia 19 d'abril de 2011, en atenció al que es disposa en l'article 2.2.a) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

La sol·licitud ha sigut tramitada d'acord amb les previsions contingudes en l'article 6.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, havent-se efectuat el previ control de legalitat i a la vista de les objeccions formulades, el Claustre de la Universitat d'Alacant, en data 15 de desembre de 2011, va adoptar una nova proposta d'Estatuts.

Per tot açò, a proposta de la consellera d'Educació, Formació i Ocupació, sentit el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i prèvia deliberació del Consell, en la reunió del dia 3 de febrer de 2012,

DECRET

Article únic.

Aprovació dels Estatuts de la Universitat d'Alacant Aprovar els Estatuts de la Universitat d'Alacant, d'acord amb el text contingut en l'annex del present decret.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464