Saltar apartados

Informació pública del recurs contenciós-administratiu número 1/1755/2004, interposat per la Universitat d'Alacant, contra el Decret 73/2004, de 7 de maig, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat d'Alacant

El president de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de la Comunitat Autònoma Valenciana, Secció Primera, fa saber:

Que en aquesta sala i la seua secció primera se segueixen actuacions de procediment ordinari, sota nombre 1755/2004, a instàncies de la Universitat d'Alacant, en els quals s'ha dictat sentència que a data d'avui gaudeix de fermesa i l'encapçalament de la qual i fallada són del tenor literal següent:

"Sentencia número 494
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Primera.

  • President: José Díaz Delgado
  • Magistrats: Juan Luis Lorente Albiñana, Carlos Altarriba Cano

València, 20 de juny de 2005

Vist per la Secció Primera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el recurs contenciós-administratiu número 1755/2004, interposat per la procuradora Celia Sense Sánchez, en nom i representació de la Universitat d'Alacant, contra la Generalitat Valenciana. Havent sigut part en actuacions l'administració demandada, representada pel lletrat del seu servei jurídic

Fallada

  1. Que estimant el recurs contenciós-administratiu interposat per la Universitat d'Alacant, contra el Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat d'Alacant, ho declarem contraris a dret, anul·lem i deixem sense efecte, quan exclou l'esment "acadèmicament català" de l'article 2.k d'aquest estatut.
  2. Reconeixem el dret a l'actora al fet que el Consell aprove i publique l'article 2.k dels Estatuts de la Universitat d'Alacant amb el text del projecte remès per la mateixa.
  3. No fem expressa imposició de costes processals.


Al seu temps, i amb certificació literal del present, retorne's l'expedient administratiu al centre de la seua procedència.
Així, per la nostra sentència, ho pronunciem, manem i signem".

El que es fa públic als efectes oportuns.

València, 10 de març de 2005.- La secretària: María del Bon Consell de la Guàrdia Cirujada.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464