Saltar apartados
  • UA
  • EURLE
  • Competències del Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans

Competències del Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans

  

Competències generals del Títol (GC)

CG1: Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.

CG2: Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.

CG3: Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.

CG4: Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.

CG5: Capacitat per a posar en relació els processos socials amb la dinàmica de les relacions laborals.

CG6: Competències en un idioma estranger.

CG7: Competències informàtiques i informacionals.

CG8: Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

CE1: Capacitat per a desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit laboral.

CE2: Capacitat per a realitzar anàlisi i diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètodes i estudis de temps de treball.

CE3: Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives, desenvolupant l'estratègia de recursos humans de l'organització.

CE4: Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció).

CE5: Capacitat per a dirigir grups de persones.

CE6: Capacitat per a realitzar funcions de representació, negociació i resolució extrajudicial de conflictes en diferents àmbits de les relacions laborals.

CE7: Capacitat per a assessorar a organitzacions sindicals i empresarials, i als seus afiliats.

CE8: Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.

CE9: Capacitat per a assessorar i realitzar tasques de gestió en l'àmbit de la Seguretat Social, l'assistència social i la protecció social complementària.

CE10: Capacitat per a la representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal.

CE11: Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.

CE12: Capacitat per a aplicar tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social a l'àmbit laboral.

CE13: Capacitat per a elaborar, desenvolupar i avaluar plans de formació ocupacional i contínua en l'àmbit reglat i no reglat.

CE14: Capacitat per a la planificació, el disseny, i la gestió dels sistemes de prevenció de riscos laborals.

CE15: Capacitat per a aplicar les diferents tècniques d'avaluació i auditoria sociolaboral.

CE16: Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

CE17: Capacitat per a aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.

CE18: Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.

 

Escola universitària de Relacions Laborals d'Elda


Escola universitària de Relacions Laborals
Centro Cívico. Plaza de la Ficia
Avda. de Chapi, 36
03600 ELDA

Tel: (+34) 965 399 511

Fax: (+34) 965 399 511

Twitter: http://twitter.com/EurleElda

Facebook: http://www.facebook.com/eurle

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464