Saltar apartados

Horaris de classe i tutories

 •  Calendari acadèmic

Curs 2021-2022 (calendari docent)

Curs 2020-2021 (calendari docent)

 • Aules virtuals

L'assistència online a les classes es realitzarà, en el seu cas, a través d'UACloud en la seua opció "Docència dual", des de la qual l'alumnat pot accedir a cada assignatura matriculada.

 • Protocol d'assistència al centre i a classe per la situació de pandèmia 

Curs 2020-2021 Protocol 01, començament de curs (11-9-2020)

  

 • Horaris de classe 2021-2022

1º curs

PRIMER QUADRIMESTRE / "Aula 1º curs", planta 2ª.

Hora DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17:00 - 18:00

 

 

Història econòmica, política i social

Introducció a l'Economia

 

Dret Constitucional

 

Història econòmica, política i social 

Psicologia del Treball I

 

18:00 - 19:00

 

 

 

Història econòmica, política i social

 

Introducció a l'Economia

 

 

Dret Constitucional

(pràctiques)

 

Història econòmica, política i social

(pràctiques)  

Psicologia del Treball I

(pràctica)

 

19:00 - 20:00

 

 

Elements de Dret Civil

 

Dret Constitucional

 

Elements de Dret Civil

 

Psicologia del Treball I

 

Introducció a l'Economia

 

20:00 - 21:00

 

 

Elements de Dret Civil 

Dret Constitucional

 

Elements de Dret Civil

(pràctiques) 

Psicologia del Treball I

 

Introducció a l'Economia

(pràctiques)

SEGON QUADRIMESTRE / "Aula 1º curs", planta 2ª.

Hora DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17:00 - 18:00

 

 

 

Introducció a la Ciència Política Fonaments de Direccción i Gestió d'empreses 

Sociologia

 

 

 

Introducció a la Ciència Política

 

 

Estadística

 

 

 

18:00 - 19:00

 

 

 

Introducció a la Ciència Política

 

 

Fonaments de Direccción i Gestió d'empreses  

Sociologia

(pràctiques)

 

 

 

Introducció a la Ciència Política

(pràctiques)

 

Estadística

(pràctiques)

 

 

19:00 - 20:00

 

 

 

Sociologia

 

 

Dret Administratiu

 

 

Dret Administratiu

 

 

Fonaments de Direccción i Gestió d'empreses 

Estadística

 

 

 

20:00 - 21:00

 

 

 

 

Sociologia

 

 

 

 

Dret Administratiu

 

 

 

Dret Administratiu

(pràctiques)

 

 

Fonaments de Direccción i Gestió d'empreses

(pràctiques)  

Estadística

 

 

 

2º curs

PRIMER QUADRIMESTRE / "Aula 2º curs", planta 2ª.

Hora DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17:00 - 18:00

 

 

Dret del Treball I

 

Dret Sindical I

 

 

Dret de l'Empresa

 

Sistemes de Relacions Laborals

Dret Sindical I

18:00 - 19:00

 

 

 

Dret del Treball I

 

 

Dret Sindical I

 

 

 

Dret de l'Empresa

 

 

Sistemes de Relacions Laborals

 

Dret Sindical I

(pràctiques)

 

 

19:00 - 20:00

 

 

Organització i Mètodes de Treball

Sistemes de Relacions Laborals

Organització i Mètodes de Treball

Dret del Treball I

 

Dret de l'Empresa

20:00 - 21:00

 

 

Organització i Mètodes de Treball

 

Sistemes de Relacions Laborals

(pràctiques)

Organització i Mètodes de Treball

(pràctiques)

Dret del Treball I

(pràctiques)

 

Dret de l'Empresa

(pràctiques)

SEGON QUADRIMESTRE / "Aula 2º curs", planta 2ª.

Hora DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17:00 - 18:00

 

 

Direcció de Recursos Humans I 

Dret

Sindical II

Direcció de Recursos Humans I

Salut Laboral

Dret

Sindical II

18:00 - 19:00

 

 

 

Direcció de Recursos Humans I

Dret

Sindical II

Direcció de Recursos Humans I (pràctiques)

Salut Laboral

Dret

Sindical II

(pràctiques)

19:00 - 20:00

 

 

Dret del Treball II

Dret de la Seguretat Social I

Salut Laboral

Dret del Treball II

Dret de la Seguretat Social I

20:00 - 21:00

 

 

Dret del Treball II

 

Dret de la Seguretat Social I

Salut Laboral

Dret del Treball II (pràctiques) 

Dret de la Seguretat Social I (pràctiques)

3º curs

PRIMER QUADRIMESTRE / "Aula 3º curs", planta 2ª.

Hora DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17:00 - 18:00

 

 

Dret del Treball III 

Dret del Treball III

 

Direcció de Recursos Humans II Direcció de Recursos Humans II Treball i protecció del no nacional

18:00 - 19:00

 

 

 

Dret del Treball III

 

 

Dret del Treball III

(pràctiques)

 

Direcció de Recursos Humans II 

 

Direcció de Recursos Humans II (pràctiques) 

Treball i protecció del no nacional

(práctricas)

19:00 - 20:00

 

 

Ocupació i contractació

 

Dret de la Seguretat Social II Dret de la Seguretat Social II Treball i protecció del no nacional

Ocupació i contractació

 

20:00 - 21:00

 

 

Ocupació i contractació

 

Dret de la Seguretat Social II  Dret de la Seguretat Social II (pràctiques) Treball i protecció del no nacional 

Ocupació i contractació

(pràctiques) 

SEGON QUADRIMESTRE / "Aula 3º curs", planta 2ª.

Hora DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17:00 - 18:00

 

 

Procediment Laboral I 

Dret de la Seguretat III

 

Principis de Prevenció de Riscos Laborals  

Dret de la Seguretat III

 

Dret Tributari

 

18:00 - 19:00

 

 

 

Procediment Laboral I

 

 

Dret de la Seguretat III

 

 

Principis de Prevenció de Riscos Laborals 

Dret de la Seguretat III

pràctiques)

 

Dret Tributari

(pràctiques)

 

19:00 - 20:00

 

 

Ocupació pública

 

 

Dret Tributari

 

 

Procediment Laboral I  

Ocupació pública

 

 

 

Principis de Prevenció de Riscos Laborals 

20:00 - 21:00

 

 

Ocupació pública

 

 

 

Dret Tributari

 

 

Procediment Laboral I

(pràctiques) 

 

 

Ocupació pública

(pràctiques)

 

 

Principis de Prev. de Riscos Laborals

(pràctiques)  

4º curs. Itinerari 1: Assessoria d'empresa

PRIMER QUADRIMESTRE / "Aula 4º curs", planta 3ª.

Hora DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17:00 - 18:00

 

 

Optativa fóra d'itinerari 

Optativa fóra d'itinerari Auditoria sociolaboral Procediment Laboral II  Auditoria sociolaboral

18:00 - 19:00

 

 

 

Optativa fóra d'itinerari

Optativa fóra d'itinerari

(pràctiques) 

Auditoria sociolaboral 

Procediment Laboral II

(pràctiques)

 

Auditoria sociolaboral

19:00 - 20:00

 

 

Psicologia del Treball II

Procediment Laboral II Psicologia del Treball II

Auditoria sociolaboral  

Psicologia del Treball II

20:00 - 21:00

 

 

Psicologia del Treball II 

Procediment Laboral II  Psicologia del Treball II 

Auditoria sociolaboral

(pràctiques)

 

Psicologia del Treball II

(pràctiques) 

SEGON QUIDRIMESTRE / "Aula 4º curs - Assessoria d'empresa", planta 3ª.

Hora DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17:00 - 18:00

 

 

Activitat administrativa per a creació i funcionament d'empreses

Sistema jurídic Tributari

 

Activitat administrativa per a creació i funcionament d'empreses

Aplicació del Dret de Treball

18:00 - 19:00

 

 

 

Activitat administrativa per a creació i funcionament d'empreses

Sistema jurídic Tributari

 

Activitat administrativa per a creació i funcionament d'empreses

(pràctiques)

Aplicació del Dret de Treball

(pràctiques)

19:00 - 20:00

 

 

Dret concursal de l'Empresa

Dret concursal de l'Empresa

 

Aplicació del Dret de Treball

Sistema jurídic Tributari

20:00 - 21:00

 

 

Dret concursal de l'Empresa

Dret concursal de l'Empresa

(pràctiques)

 

Aplicació del Dret de Treball

(pràctiques)

Sistema jurídic Tributari

(pràctiques)

 

4º curs. Itinerari 2: Gestió de Recursos Humans

PRIMER QUADRIMESTRE / "Aula 4º curs", planta 3ª.

Hora DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17:00 - 18:00

 

 

Optativa fóra d'itinerari 

Optativa fóra d'itinerari Auditoria sociolaboral Procediment Laboral II  Auditoria sociolaboral

18:00 - 19:00

 

 

 

Optativa fóra d'itinerari

Optativa fóra d'itinerari

(pràctiques) 

Auditoria sociolaboral  Procediment Laboral II (pràctiques)

Auditoria sociolaboral 

19:00 - 20:00

 

 

Psicologia del Treball II 

Procediment Laboral II  Psicologia del Treball II

Auditoria sociolaboral  

Psicologia del Treball II

20:00 - 21:00

 

 

Psicologia del Treball II 

Procediment Laboral II Psicologia del Treball II 

Auditoria sociolaboral

(pràctiques)

Psicologia del Treball II

(pràctiques)

SEGON QUIDRIMESTRE / "Aula 4º curso - RRHH", planta 3ª.

Hora DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17:00 - 18:00

 

 

Intervenció regulatora i Polítiques públiques de Benestar

  Intervenció regulatora i Polítiques públiques de Benestar  Sistemes d'Informació per a gestió de Recursos Humans 

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

 

18:00 - 19:00

 

 

 

Intervenció regulatora i Polítiques públiques de Benestar

  Intervenció regulatora i Polítiques públiques de Benestar (pràctiques) Sistemes d'Informació per a gestió de Recursos Humans 

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

(pràctiques) 

19:00 - 20:00

 

 

Economia Laboral

  Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals Economia Laboral 

Sistemes d'Informació per a gestió de Recursos Humans

 

20:00 - 21:00

 

 

Economia Laboral

  Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals Economia Laboral (pràctiques) 

Sistemes d'Informació per a gestió de Recursos Humans

(pràctiques)

 

  

 

 • Tutories 2021-2022. Horaris i normativa

1er semestre

 Lloc: Sala de tutories, 2ª planta

Profesor/a Día Hora
Francisco Balboa Romero  Dilluns  18:30 a 19:00
Aurelio Barranco Oltra  Dimecres 18:30 a 19:00 
Gabriel García Cremades Dilluns 18:30 a 19:00
José Antonio González Martínez  Divendres 18:30 a 19:00 
José Luis Jacobo Rico Dimecres 18:30 a 19:00
Diana Jareño Ruiz  Dimarts 18:30 a 19:00 
Mª Ángeles Moraga García  Dimecres 19:00 a 19:30
Mª Salud Navarro Esteve  Dimecres 19:00 a 19:30 
José Manuel Navarro Torres   Dimarts 19:00 a 19:30
Elena Peñataro Sirera   Dilluns 19:00 a 19:30
Jesús Quílez Calderón Dijous 19:00 a 19:30
Mª Dolores Ramos Calvo Dimecres 19:00 a 19:30
Francisca Rubio Oya Dijous 18:30 a 19:00 
Elia Sánchez Sala Dimarts 19:00 a 19:30
Francisco Soriano Cano Dijous 18:30 a 19:00 
Eloy Valero Sánchez Dimarts 18:30 a 19:00

 

2on semestre

 Lloc: Sala de tutories, 2ª planta

Profesor/a Día Hora
Francisco Balboa Romero Dilluns 18:30 a 19:00
Aurelio Barranco Oltra Dimecres 19:00 a 19:30
Mª Teresa Botella Prieto Divendres 16:30 a 17:00
José Ferrándiz Lozano Dilluns 16:30 a 17:00
Gabriel García Cremades  Dimecres 18:30 a 19:00
José Antonio González Carbonell Dijous 19:00 a 19:30
Joaquín Herrero Carbonell Dijous 19:00 a 19:30
Francisco Hita López Dimecres 16:30 a 17:00
Diana Jareño Ruiz Dimecres 19:00 a 19:30
José Ramón Lillo Jara Dimarts 18:30 a 19:00
Mª Salud Navarro Esteve Dijous 18:30 a 19:00
Elena Peñataro Sirera Dilluns 19:00 a 19:30
Jesús Quílez Calderón Dilluns 19:00 a 19:30
Mª Dolores Ramos Calvo  Dimarts 18:30 a 19:00 
Elia Sánchez Sala Dimarts 19:00 a 19:30
Francisco Soriano Cano Dijous 18:30 a 19:00
Eloy Valero Sánchez Dimarts 18:30 a 19:00

Normativa

Les tutories podran ser presencials o virtuals.

Presencials 

 1. L'EURLE publica els horaris de tutoria en aquesta web i en el Tauler d'anuncis.
 2. La tutoria presencial s'ha d'acordar prèviament entre alumne i professor.
 3. L'alumne podrà sol·licitar una tutoria presencial en començar o acabar una classe o bé per correu electrònic, indicant sempre el tema o assumpte a consultar i podent informar sobre la seua preferència respecte de dia i hora (dins dels horaris publicats). El professor contestarà confirmant dia i hora.
 4. Haurà de realitzar-se abans de 7 dies, des de la petició.
 5. Les tutories presencials tenen lloc en la Sala de Tutories de la 2na planta de l'edifici. 

Virtuals 

 1. El campus virtual té un procediment d'enviament i contestació de tutories.
 2. L'EURLE, a més, publica en el seu web i en el Tauler d'anuncis els correus electrònics de tot el professorat. En la web poden consultar-se aquests en la secció Professorat.
 3. L'alumne realitzarà la consulta al professor corresponent i aquest haurà de contestar-la per la mateixa via en què la reba abans de 3 dies.

 

Escola universitària de Relacions Laborals d'Elda


Escola universitària de Relacions Laborals
Centro Cívico. Plaza de la Ficia
Avda. de Chapi, 36
03600 ELDA

Tel: (+34) 965 399 511

Fax: (+34) 965 399 511

Twitter: http://twitter.com/EurleElda

Facebook: http://www.facebook.com/eurle

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464