Saltar apartados

Pla d'estudis

 

GRAU DE RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS
Títol Graduat/Graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat d'Alacant
Rama de coneiximent Ensenyament Dedicació Crèdits Places Centre
Ciències Socials i Jurídiques  Presencial temps complet / temps parcial 240 ECTS 60 Escola universitària de Relacions Laborals d'Elda

 

Primer curs. Formació Bàsica: 60 crèdits.

Curs Títol Crèdits Assignatura
1 Bàsica 6 Dret constitucional
1 Bàsica 6 Elements de Dret Civil
1 Bàsica 6 Història econòmica, polític i social de l'els segles XIX i XX 
1 Bàsica 6 Introducció a l'Economia
1 Bàsica 6 Psicologia del Treball I
1 Bàsica 6 Dret Administratiu
1 Bàsica 6 Estadística
1 Bàsica 6 Fonaments de Direcció i gestió d'empresa
1 Bàsica 6 Introducción a la Ciència Política
1 Bàsica 6 Sociologia
 

Segundo curso. Obligatorias: 60 créditos.

Curs Títol Crèdits Assignatura
2 Obligatòria 6 Dret de l'Empresa
2 Obligatòria 6 Dret del Treball I
2 Obligatòria 6 Dret Sindical I 
2 Obligatòria 6 Organització i mètodes de Treball
2 Obligatòria 6 Sistemes de Relacions Laborals
2 Obligatòria 6 Dret de la Seguretat Social I
2 Obligatòria 6 Dret del Treball II
2 Obligatòria 6 Dret Sindical II
2 Obligatòria 6 Adreça de Recursos Humans I
2 Obligatòria 6 Salut Laboral
 

Tercer curs. Obligatòries: 60 crèdits.

Curs Títol Crèdits Assignatura
3 Obligatòria 6 Dret de la Seguretat Social II
3 Obligatòria 6 Dret del Treball III
3 Obligatòria 6 Direcció de Recursos Humans II
3 Obligatòria 6 Ocupació i contractació
3 Obligatòria 6 Treball i protecció social del no nacional
3 Obligatòria 6 Dret de la Seguretat Social III
3 Obligatòria 6 Dret Tributari
3 Obligatòria 6 Ocupació Pública
3 Obligatòria 6 Principis de Prevenció de Riscos Laborals i acció social de l'empresa
3 Obligatòria 6 Procediment Laboral I
 

Quart curs. Obligatòries: 30 crèdits. Optatives: 30 crèdits.

Curs Títol Crèdits Assignatura
4 Obligatòria 9 Auditoria sociolaboral
4 Obligatòria 6 Procediment Laboral II
4 Obligatòria 9 Psicologia del Treball II
4 Obligatòria 6 Treball Fi de Grau
Curs Títol Crèdits Assignatura
4 Optativa 6 Estadística aplicada de les Relacions Laborals
4 Optativa 6 Introducció a la comptabilitat
4 Optativa 6 Pràctiques externes
4 Optativa 6 Activitat administrativa per a la creació i funcionament d'empreses
4 Optativa 6 Aplicació del Dret del Treball
4 Optativa 6 Dret Concursal de l'empresa
4 Optativa 6 Sistema Jurídic Tributari
4 Optativa 6 Economia Laboral
4 Optativa 6 Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals
4 Optativa 6 Intervenció reguladora en el Mercat de Treball
4 Optativa 6 Sistema d'Informació per a la Gestió dels Recursos Humans

Idioma. Prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

Itinerari 1: Assessoria d'empreses.

Curs Títol Crèdits Assignatura
4 Optativa 6 Activitat administrativa per a la creació i funcionament d'empreses
4 Optativa 6 Aplicació del Dret del Treball
4 Optativa 6 Dret Concursal de l'empresa
4 Optativa 6 Sistema Jurídic Tributari

Itinerari 2: Gestió de Recursos Humans.

Curs Títol Crédits Asignatura
4 Optativa 6 Economia Laboral
4 Optativa 6 Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals
4 Optativa 6 Intervenció reguladora en el Mercat de Treball
4 Optativa 6 Sistema d'Informació per a la Gestió dels Recursos Humans

Les matèries optatives compten amb un total de 30 crèdits que es concreten en assignatures de sis crèdits, i s'ofereixen amb caràcter quadrimestral. Les matèries optatives s'ofereixen als alumnes en 2 itineraris diferents: un, relatiu a l'Assessoria d'empreses, i un altre referent a la Gestió de Recursos Humans. D'aquesta manera, l'alumne haurà de triar entre cursar un o un altre itinerari, però triat un d'ells totes les assignatures que ho comprenen són obligatòries per a l'estudiant. Els dos itineraris que es plantegen estan compostos per assignatures que de forma coherent presenten una orientació que permet a l'estudiant completar la seua formació. L'esment de l'itinerari cursat en el suplement al títol s'obté quan se superen les quatre assignatures que ho componen.

 

Escola universitària de Relacions Laborals d'Elda


Escola universitària de Relacions Laborals
Centro Cívico. Plaza de la Ficia
Avda. de Chapi, 36
03600 ELDA

Tel: (+34) 965 399 511

Fax: (+34) 965 399 511

Twitter: http://twitter.com/EurleElda

Facebook: http://www.facebook.com/eurle

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464