Saltar apartados

Guies docents

 

1º curs

  • Primer semestre
Assignatura Professor/a Categoria docent
Dret Constitucional Mª Ángeles Moraga García Professora associada
Elements de Dret Civil Dr. Gabriel García Cremades Professor associat
Història Econòmica Polític i Social

Dr. Jesús Quílez Calderón

Professor associat

Introducció a l'Economia José Manuel Navarro Torres Professor associat
Psicologia del Treball I  Francisca Rubio Oya Professora associada
  • Segon semestre
Assignatura Professor/a Categoria docent
Dret Administratiu Dr. Gabriel García Cremades Professor associat
Estadística Dra. Aida Galiano Martínez Professora associada
Fonaments de Direcció i gestió d'empresa

Mª Salud Navarro Esteve

Professora associada

Introducció a la Ciència Política Dr. José Ferrándiz Lozano Professor associat
Sociologia Dra. Diana Jareño Ruiz Professora associada

 

2º curs

  • Primer semestre
Assignatura Professor/a Categoria docent
Dret de l'Empresa Mª Dolores Ramos Calvo Professor associat
Dret del Treball I Dr. Francisco Soriano Cano Professor associat
Dret Sindical I

Elia Sánchez Sala

Professora associada

Organització i Mètodes de Treball

Aurelio Barranco Oltra

José Manuel Navarro Torres

Professor associat

Professor associat

Sistemes de Relacions Laborals Dra. Diana Jareño Ruiz Professora associada
  • Segon semestre
Assignatura Professor/a Categoria docent
Dret de la Seguretat Social I Eloy Valero Sánchez Professor associat
Dret del Treball II Francisco Balboa Romero Professor associat
Dret Sindical II

Elia Sánchez Sala

Professora associada

Direcció de Recursos Humans I

Mª Salud Navarro Esteve

Aurelio Barranco Oltra

Professora associada

Professor associat

Salut Laboral Dr. Joaquín Herrero Carbonell Professor associat

 

3º curs

  • Primer semestre
Assignatura Professor/a Categoria docent
Dret de la Seguretat Social II Eloy Valero Sánchez Professor associat
Dret del Treball III Elena Peñataro Sirera Professora associada
Direcció de Recursos Humans II

Mª Salud Navarro Esteve

Aurelio Barranco Oltra

José Manuel Navarro Torres

Professora associada

Professor associat

Professor associat

Ocupació i Contractació Francisco Balboa Romero Professor associat
Treball i Protecció Social del no nacional Dr. José Antonio González Martínez Professor associat
  • Segon semestre
Assignatura Professor/a Categoria docent
Dret de la Seguretat Social III Dr. José Antonio González Martínez Professor associat
Dret Tributari Dr. José Ramón Lillo Jara Professor associat
Ocupació Pública

Dr. Francisco Soriano Cano

Professor associat

Principis de Prevenció de Riscos Laborals i Accció Social de l'Empresa Dr. Francisco Hita López Professor associat
Procediment Laboral I Elena Peñataro Sirera Professor associat

 

4º curs

  • Primer semestre

Obligatories

Assignatura Professor/a Categoria docent
Auditoria Sociolaboral Dra. Aida Galiano Martínez Professora associada
Psicologia del Treball II José Luis Jacobo Rico Professor associat
Procediment Laboral II Elena Peñataro Sirera Professora associada

Optatives

Assignatura Professor/a Categoria docent
Introducció a la Comptabilitat

Mª Salud Navarro Esteve

Aurelio Barranco Oltra

Professora associada

Professor associat

Estadística aplicada a les Relacions Laborals Dra. Aida Galiano Martínez Professora associada
Pràctiques externes* Dr. José Antonio González Martínez Professor associat

*Les Pràctiques externes poden realitzar-se en l'1º o en elº 2 semestre.

_____________________________________________________________________________________ 

  • Segon semestre

Itinerari 1. Assessoria d'empresa

Assignatura Professor/a Categoria docent
Aplicació del Dret del Treball Eloy Valero Sánchez Professor associat
Sistema Jurídic Tributari Dr. José Ramón Lillo Jara Professor associat
Dret Concursal de l'Empresa

Mª Dolores Ramos Calvo

Professora associada

Activitat administrativa per a la creació i funcionament d'empreses Dr. Gabriel García Cremades Professor associat

Itinerari 2. Gestió de Recursos Humans

Assignatura Profesor/a Categoria docent
Intervenció reguladora del Mercat de Treball i Polítiques Públiques del Benestar Dr. Jesús Quílez Calderón Professor associat
Economia Laboral Dra. Aida Galiano Martínez Professora associada
Sistemes d'Informació per a Gestió de Recursos Humans

Dra. Aida Galiano Martínez

Professora associada

Gestió de Prevenció de Riscos Laborals Dr. Francisco Hita López Professor associat

Tots dos itineraris

Assignatura Professor/a responsable Categoria docent
Treball de Finalització de Grau Dr. Francisco Soriano Cano Professor associat

  

Sistema d'avaluació alternativa

La Junta de Direcció del centre, en la seua reunió del 6 de juliol de 2017, va acordar recomanar al professorat l'aplicació d'un sistema d'avaluació substitutiu per a casos especials i justificats consistent en el següent:

“Aquesta modalitat està pensada per als alumnes que no puguen seguir l'avaluació contínua. L'alumne haurà de sol·licitar aquest sistema d'avaluació al professor en el primer mes de docència de l'assignatura. El professor de l'assignatura, atenent a les circumstàncies del cas, decidirà el que corresponga. La matèria avaluable comprendrà la totalitat del programa de l'assignatura. L'alumne haurà d'obtenir un 5 (sobre 10) per a aprovar l'assignatura. L'examen serà de caràcter escrit”.

Normativa

Avaluació extraordinària per a finalitzar el Grau (novembre de 2017)

Assignatures amb alumnes matriculats per a la convocatòria. Guies docents de 2016-2017.

Assignatura Professor/a responsable Categoria docent
Activitat administrativa per a la creació i funcionament d'empreses  Dr. Gabriel García Cremades  Professor associat
Treball de finalització de Grau  Dr. Francisco Soriano Cano  Professor associat

  

 

Escola universitària de Relacions Laborals d'Elda


Escola universitària de Relacions Laborals
Centro Cívico. Plaza de la Ficia
Avda. de Chapi, 36
03600 ELDA

Tel: (+34) 965 399 511

Fax: (+34) 965 399 511

Twitter: http://twitter.com/EurleElda

Facebook: http://www.facebook.com/eurle

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464