Saltar apartados

Francisca Rubio Oya

 

Francisca Oya Rubio

Escola universitària de Relacions Laborals d'Elda (Universitat d'Alacant)

Centre Cívic. Plaza de la Ficia. Av. de Chapí, 36. 03600 Elda

Telèfon: 965 399 511. Correu i.: francisca.rubio@ua.es

 

 

 

Assignatura que imparteix

  • Psicologia del Treball I (cod. 42604). Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans de la UA.

Categoria docent i àrea de coneixement

Professora associada. Àrea de coneixement de Psicologia Social.

Curs en el qual es va incorporar a l'EURLE: 2007-2008.

Habilitacions docents: Curs d'Aptitud Pedagògica, Universitat de les Illes Balears, 1992 / Certificat d'Aptitud Docent en Llengua Catalana, Govern Balear - Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1995 / Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Generalitat Valenciana - Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 2001.

Currículum abreujat

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears. Va realitzar el programa de doctorat en el departament de Psicologia de la Salut de la Universitat d'Alacant, obtenint el certificat de Suficiència Investigadora en 2001. Ha treballat com a professora d'ensenyament secundari en l'especialitat de Psicologia i Pedagogia en l'IES Joan Ramis de Maó i en els Equips I i II d'Orientació Educativa i Psicopedagògica de Palma de Mallorca. Ha prestat serveis com a psicòloga en l'Escola Taller Valle del Vinalopó IV i en un Programa de qualificació professional inicial especial en l'Ajuntament d'Asp. Promotora d'Ocupació en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF), ha realitzant tasques d'orientació laboral i prospecció d'empreses, a més de participar en seminaris i projectes d'innovació docent organitzats pel Centre del Professorat i de Recursos de Palma i pel Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) d'Elda, on també ha impartit cursos (2005-2007). Ha assistit a cursos de formació docent i a altres dirigits a promotors i tècnics coordinadors d'ocupació. La seua línia investigadora actual se centra en l'aplicació de diferents aspectes de la Psicologia positiva en l'àmbit laboral.

Publicacions científiques (selecció)*

Llibres

Rubio Oya, F., y otros, Programa de Educación Emocional para la Prevención de la Violencia 2º ciclo de ESO, Alicante: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2005 [ISBN: 84-482-4105-3].

Rubio Oya, F., y otros, Programa de Educación Emocional y Prevención de la Violencia 1er. ciclo de ESO. Alicante: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2007 [ISBN: 978-84-482-4636-5]. Premio extraordinario en la elaboración de materiales para el fomento de la convivencia escolar (DOCV de 13 de julio de 2007).

Capítols en llibres

Rubio Oya, F., y otros, "Programa de educación emocional para la prevención de la violencia: metodología, marco teórico y actividades de la primera parte", en A. Caruana Vañó (coord.), Propuestas y experiencias educativas para mejorar la convivencia, Alicante: Generalitat Valenciana - Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2004, pp. 56-148 [ISBN: 84-482-3803-6].

Rubio Oya, F., C. García Cremades, “La Experiencia de fluidez en la educación”, en A. Caruana (Coord), Aplicaciones educativas de la psicología positiva, Alicante: Generalitat Valenciana - Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2010, pp. 90-109 [ISBN: 978-84-482-3715-8].

Articles en revistes científiques

Rubio Oya, F., y M.F. Vañó Piedra, “Influencia del autoconcepto del adolescente en el rendimiento académico”, Escuela en Acción, 7 (1994), pp. 66-70 [ISSN 0212-27804].

*Relació no exhaustiva. S'esmenten en cada apartat un màxim de cinc referències bibliogràfiques.

 

Escola universitària de Relacions Laborals d'Elda


Escola universitària de Relacions Laborals
Centro Cívico. Plaza de la Ficia
Avda. de Chapi, 36
03600 ELDA

Tel: (+34) 965 399 511

Fax: (+34) 965 399 511

Twitter: http://twitter.com/EurleElda

Facebook: http://www.facebook.com/eurle

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464