Saltar apartados

Projecte

La creació i el manteniment d'una sendera GR només és possible amb la implicació i la participació de nombrosos agents. Creiem que el GR només és viable a llarg termini si es converteix en un projecte col·lectiu.

Des de la UA ens agradaria convidar al major nombre possible d'entitats i persones a col·laborar en aquest projecte.

En la fase inicial del projecte contemplem les següents iniciatives:

  1. Contactar amb la FEMECV per a presentar-li el projecte i sol·licitar el seu assessorament i col·laboració.
  2. Contactar amb els clubs de muntanya i centres excursionistes radicats en la sendera. Comptem amb la seua col·laboració per al traçat definitiu de les etapes, ja que ningú coneix el territori millor que ells.
  3. Contactar amb institucions públiques (Diputació, Aytos.) i altres agents (CEDIR, museus, centres d'estudis, etc.).
  4. Obrir el projecte al públic en general, sol·licitant la col·laboració i la participació de tot ciutadà, associació o col·lectiu que vulga implicar-se en la creació de la sendera o aportar coneixement, suggeriments, etc.

¿Quins principis van a inspirar la creació del GR?

Amb la creació de la sendera es pretén posar en valor el patrimoni natural, històric i cultural de les muntanyes d'Alacant. La sendera pot convertir-se en un element vertebrador del territori, contribuint al coneixement dels recursos locals.

L'objectiu últim és educar, no solament per a conservar aquest patrimoni sinó per a millorar-ho. La interpretació del territori des de tots els punts de vista contribuirà a valorar-ho, sensibilitzant i implicant a la població en la millora dels espais naturals i el patrimoni.

En el procés de creació i llançament del GR volem fer nostres les recomanacions que la FEDME fa en el seu informe Senderes senyalitzades i desenvolupament rural sostenible(págs. 100-103).


Recomanacions


1. Prioritzar la rehabilitació d'antics camins i vies d'ús tradicional per a adaptar-les a una utilització preferentment per als vianants.

2. Realitzar un estudi integral previ del sistema viari tradicional de la zona, que incloga especialment aspectes com la trama de camins, el paisatge, la història, l'etnografia i altres recursos de caràcter cultural.

3. Realitzar actuacions per a sensibilitzar a la població local sobre el valor del patrimoni viari públic recuperat i les seues potencialitats per a l'ús recreatiu, esportiu i turístic.

4. Garantir el respecte al mitjà natural i a la identitat cultural en el disseny i posterior manteniment de les senderes.

5. Comptar amb les preferències, perfils i costums del senderista en el disseny, execució, manteniment i divulgació de les senderes senyalitzades a través de la implicació de col·lectius excursionistes, senderistes i muntanyencs.

6. Crear mecanismes d'actualització de la informació sobre les senderes en col·laboració amb les administracions públiques i altres organitzacions.

7. Complementar l'oferta d'activitat en la naturalesa mitjançant la posada en valor d'altres recursos naturals i culturals, etnogràfics, gastronòmics, etc.

8. Procurar l'articulació en xarxa de les senderes i afavorir la interconnexió de les poblacions.

9. Considerar l'articulació entre les senderes i el sistema de transport públic.

10. Definir des de l'origen el responsable d'un manteniment homogeni de les senderes senyalitzades.

11. Garantir en tant que sigui possible la seguretat del senderista mitjançant una senyalització clara i de fàcil identificació de l'itinerari, així com dels sistemes d'auxili i emergència.

12. Complementar la informació de l'use senderista en una sendera amb les d'altres activitats esportives, turístiques i agropecuàries.

13. Promoure la participació de la població i les seues associacions des de la primera fase de definició del projecte de sendera per a aconseguir la cooperació en el seu desenvolupament i plantejar les propostes d'ús senderista.

14. Identificar els agents econòmics i socials i impulsar processos de participació que faciliten la seua implicació en la creació, desenvolupament i promoció de la sendera.

15. Promoure actuacions supramunicipals tant en la definició de nous projectes com en la gestió i integració de la xarxa senderista amb l'oferta turística.

16. Aprofitar la recuperació de camins i la senyalització de senderes per a reforçar les relacions de la població amb institucions públiques i agents soci-econòmics.

17. Reforçar la imatge de la sendera com a recurs turístic, mitjançant la gestió on-line de reserves d'allotjament i restauració, impulsant acords entre els promotors de la sendera i els agents econòmics.

18. Oferir una visió homogènia i completa de la informació sobre les senderes.

19. Promoure la millora de la qualitat de les senderes a través de la seua vinculació amb marques o etiquetes de qualitat reconegudes.

20. Reforçar els programes de tematització i interpretació associats a cada sendera, implicant per a açò a les comunitats i entitats locals, i particularment al sector educatiu.

21. Garantir la seguretat del senderista mitjançant un manteniment de la sendera periòdica i de baix cost.

22. Vincular el sector educatiu amb els processos de conservació i promoció de camins tradicionals i fomentar l'ús de les senderes senyalitzades com a recurs formatiu .

23. Considerar la sendera senyalitzada com una instal·lació esportiva i recreativa.

24. Integrar la senyalització de la sendera amb la identitat corporativa dels espais naturals protegits.

25. Informar sobre rutes complementàries, recursos culturals i naturals, allotjaments turístics i empreses de serveis relacionades amb la sendera en la xarxa.

26. Plantejar de forma conjunyeix el disseny, marcatge, manteniment i divulgació de qualsevol projecte de senderes que es vaja a desenvolupar.

27. Promoure el senderisme com una activitat adequada per a potenciar les estratègies de desenvolupament.

Sender GR de la Muntanya d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 - Ext. 2393

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464