Pla d'estudis Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Administració i Direcció d'Empreses   Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Pla d'estudis

 

 

Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Correcció d'errors: BOE 19/04/2012

 

 

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

    inici

Optativitat i itineraris

 

Abans de l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

L'oferta d'optativitat es concreta en 18 assignatures de 6 crèdits cadascuna d'elles. Las assignatures optatives s'han agrupat en quatre especialitats per a donar l'opció als estudiants de, si així ho trien, cursar un dels perfils professionals habituals dels titulats en Administració i Direcció d'Empreses i que, alhora, servisquen d'inici en el camí cap a l'especialització professional, que tindrà continuïtat en els cursos de postgrau. En concret, aquestes especialitats són les següents: Direcció Estratègica; Comptabilitat i Finances i International Business. Cadascuna d'elles està formada per quatre assignatures optatives. Per a realitzar una especialitat l'alumne ha de cursar les quatre assignatures corresponents a una especialitat. Per a completar la resta de l'optativitat, l'alumne pot triar entre la resta de les matèries optatives oferides. En qualsevol cas, l'alumnat podrà triar els 36 crèdits lliurement d'entre les assignatures oferides. A més, també pot optar per la realització de Pràctiques Externes (12 crèdits) així com per la realització de determinades activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que fixe la Universitat, per les quals podrà obtenir un reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits optatius.

ESPECIALITAT:

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

ESPECIALITAT:

COMPTABILITAT I FINANCES

ESPECIALITAT: INTERNATIONAL BUSINESS

FORA D'ITINERARI

Estratègia i Direcció Internacional de l'Empresa             6 ECTS

Auditoria Financera

6 ECTS

Estratègia i Direcció Internacional de l'Empresa

6 ECTS

 

Predicció i Conjuntura    6 ECTS

Direcció de Recursos Humans               

6 ECTS

Comptabilitat dels Grups Empresarials           

6 ECTS

Política i Tècniques de Comerç Exterior

6 ECTS

Mostreig i Anàlisi de Dades

6 ECTS

Teoria de Jocs per a l'Empresa

6 ECTS

Creació d'Empreses

6 ECTS

Finances Internacionals

6 ECTS

Finances Internacionals

6 ECTS

Institucions i Mercats Financers               6 ECTS

Gestió de la Qualitat i del Medi Ambient

6 ECTS

Instruments i Productes Financers              6 ECTS

Comptabilitat Internacional

6 ECTS

Pràctiques Externes       12 ECTS

 

REQUISITS PREVIS

PRÀCTIQUES EXTERNES

  • Serà necessari haver superat com a mínim el 50% dels crèdits totals del grau.

TREBALL DE FI DE GRAU

  • Serà necessari acreditar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a Llengües Modernes.
  • Tenir aprovats 168 crèdits.

 

Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

    inici