Grau en Arquitectura Tècnica

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 60 places
Preu per crèdit: 19,27 € (primera matrícula); 38,39 € (en segona matrícula); 81,47  € (en tercera matrícula); 108,62 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià i anglès
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 27/02/2014
Centre al que s'adscriu el títol:  Escola Politècnica Superior
Coordinador del títol: María Dolores Andújar Montoya (lola.andujar@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

Arquitectura Tècnica